Kino Devín (1. časť)

Peter Rajkovič

Rok sa s rokom stretli a ako pripomenul poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves Ján Žatko, v tomto období pred rokom som vystúpil na rokovaní miestneho zastupiteľstva, nazvem to ku kauze, ktorú môžeme nazvať jednoducho: kino Devín. Keďže rokovania miestneho zastupiteľstva sú v súčasnosti on-line, bez účasti verejnosti, chcem sa týmto spôsobom s vami podeliť  o históriu kina Devín.

píše: Peter Rajkovič

Slávnostné otvorenie Sokolovne

Písal sa rok 1923, presnejšie 3. jún. Je to dátum, kedy sa v časti obce Kolónia a Vŕšok začala stavba dnešného kina Devín. Vtedy to bola Sokolovňa. V roku 1926 bola slávnostne odovzdaná do užívania. Využívala sa ako telocvičňa, ale mala aj javisko, premietaciu kabínu pre kino, tiež nádvorie – amfiteáter na veľké slávnosti. Odvtedy slúžila obyvateľom nielen miestnej časti Kolónia, ale aj celej Devínskej Novej Vsi. Telovýchovná jednota Sokol prevádzkovala v tejto budove kino, herecké i bábkové divadlo. V roku 1929 to dokumentuje zápis školského kronikára.

Slávnostný sprievod do sokolovne pri príležitosti jej odovzdania do užívania v roku 1926.

Bombardovanie Hlinkovho domu

Ďalším medzníkom v histórii tejto budovy bol 6. december 1944, keď budova, vtedy nazývaná Hlinkov dom, bola bombardovaná angloamerickým letectvom. Po uplynutí vojny bol tento kultúrny stánok opäť obnovený a používaný pre kultúrny a spoločenský život.

Kino Devín

Kinofikácia obcí  v republike sa začala v 50. rokoch minulého storočia. V roku 1965 bolo na Slovensku spolu bezmála 1 200 kín, takže bola kinofikovaná tretina obcí. Priemerná návštevnosť jedného predstavenia presahovala sto divákov. Teda môžeme konštatovať, že Devínska Nová Ves bola priekopníkom v tejto oblasti kultúry. Počet kín od roku 1993 do polovice  roku 2012 klesol o 69 percent.

V roku 1960 sa Devínska Nová Ves stala súčasťou okresu Bratislava-okolie. Z dôvodu, že takmer 90 % obyvateľov pracovalo v Bratislave, sa 1. januára 1972 stala súčasťou Bratislavy, štvrtého obvodu (týmto dňom zanikol okres Bratislava-okolie).

Ďalším medzníkom pre kino bol až rok 1992. V tomto roku Kino na Opletalovej ulici je z vlastníctva hlavného mesta Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Devínska Nová Ves.

Zánik kina Devín

Prelomový rok je 2002. Kino zaniklo spolu s kinami Odboj, Obzor, Nádej. Podobný osud malo ďalších 20 malých kín v meste.

Webová stránka Kinečko takto komentuje tento stav:

„Od tej doby sa mestská časť Devínska Nová Ves nedostala k jeho obnove a kino pomaličky ale iste chátra. Nekoná sa v ňom nič. Bolo potrebné urobiť rekonštrukciu kúrenia a na to mestská časť od roku 2002 nenašla potrebné prostriedky… Smola… Posledné kino prevádzkovala firma Bioscop, ktorá sa zrejme nedohodla na ďalšej prevádzke. Mestská časť sa intenzívne usilovala kino previesť do správy a majetku mestskej časti a to sa jej aj podarilo. Je však otázne načo a za akým cieľom. Keď kino do dnešného dňa (rok 2002) nefunguje a ani sa len nečrtá jeho sprevádzkovanie. Bolo by možno namieste opýtať sa radných pánov a panie prečo dopustia takýto stav !!!“

kino Devín
Kino Devín v roku 2002.

To bolo písané v roku 2002. Dnes sa letopočet píše s prehodenými číslami – 2021.

Projekt na rekonštrukciu kina Devín

V tomto období po roku 2002 sa predsa niečo udialo. V roku 2010  ako poslancovi samosprávy sa mi podarilo presvedčiť poslancov a mestská časť dala vypracovať projekt na rekonštrukciu tohto kina na multifunkčný objekt.

Zastupiteľstvo vo funkčnom období 2010-2014, keď som bol ešte poslancom, vyčlenilo prostriedky v sume 50 tisíc eur na nutné práce na sanáciu tohto objektu. Vtedajší starosta Milan Jambor nezabezpečil splnenie toto uznesenia, odvtedy tá budova čím ďalej tým viac chátra.

Prvý pokus o prenájom

Predsa  sa niečo dialo. Samospráva chcela a stále ešte chce kino prenajať. Píše sa rok 2015:

„Zastarané Kino Devín sa chystá mestská časť prenajať, vyhlásila verejnú súťaž. Z objektu chce totiž vytvoriť multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti na vzdelávanie, spoločenské a kultúrne vyžitie. Budúci nájomník tak musí kino zrekonštruovať. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke. „Nájomca zabezpečí rekonštrukciu predmetu nájmu na vlastné náklady minimálne vo výške 200 000 eur,“

kino Devín
Kino Devín v roku 2015.

Požiar kina Devín

V tom roku sme sa dostali ešte raz do novín:

„V priestoroch nefungujúceho kina Devín v Devínskej Novej Vsi v noci na pondelok horelo. Stalo sa tak necelé dva dni predtým, ako sa budú v utorok (20.10.) otvárať obálky s ponukami uchádzačov v súťaži o dlhodobý prenájom tohto objektu.

Hasiči dostali oznámenie o požiari v nedeľu (18.10. 2015) o 22.38 h. „Pri likvidácii požiaru vo vnútorných priestoroch zasahovalo 11 hasičov s tromi kusmi techniky,“ TASR potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.“

Z prenájmu nebolo nič. Na budove bol stále oznam, že je na prenájom.

Druhý pokus o prenájom

V roku 2018 – 9.5. bol na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený materiál „Návrh na prenájom budovy kina Devín“. Návrh bol predložený na dobu 25 rokov, v ktorých by si nájomca „odbýval“ nájom formou vložených investícii. Mestská časť by z takéhoto nájmu povediac rovno nemala nič. Investor by budovu zrekonštruoval a platil by si len energie. Materiál bol predkladateľom Milanom Jamborom po pripomienkach poslancov stiahnutý a nerokovalo sa o ňom.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 9. 5. 2018.

Tretí pokus o prenájom

Ďalší pokus o záchranu sa konal v roku 2019 – dátum 2. 12. 2019 do 12:00 hod.:

„Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom Kina Devín. Záujemcovia môžu predkladať ponuky s minimálnou cenou nájmu 1 000 eur mesačne a energie.

Vyplýva to z informácií na oficiálnej webovej stránke mestskej časti. Víťaz verejnej súťaže bude musieť priestory zrekonštruovať na vlastné náklady.

Kino Devín chce mestská časť Devínska Nová Ves prenajať na maximálne 20 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť rokov.

Jednou z podmienok prenájmu je aj zrekonštruovanie objektu na vlastné náklady nájomcu minimálne vo výške 200-tisíc eur.“

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020

Je rok 2020. Rokovanie miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020. V reakcii na moju žiadosť, aby sa začalo s obnovou kina, zazneli aj tieto vyjadrenia:

„Ja to mám tiež ako jednu z mojich priorít, doriešiť budovu kina Devín, aby slúžila obyvateľom Devínskej Novej Vsi“

Poslanec : …… My sa snažíme naozaj veľmi intenzívne v tomto volebnom období s tým konečne niečo spraviť.

Celý text : Stav bývalého kina Devín je stále hanbou našej samosprávy

kino Devín
Peter Rajkovič na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020.

Skutek utek

Keď stále chceme prenajímať, mohli by sme dať plochy kina na prenájom sprejerom – vlastne oni si ich už prenajali a využili na svoju tvorbu. Takže nič z toho…

Predchádzajúce vyjadrenia  predstaviteľov obce boli „pretavené“ do rozpočtu MČ DNV na rok 2021 a rozpočty na roky 2022-2023 v ročnej sume nákladov vyčíslených v sume 700,- € / rok .  Na týždeň t. j. 13,50 €.

Stačí to na záchranu objektu , ktorý je dedičstvom našich predkov v Devínskej ?

Aby som nekončil pesimisticky, návrh predložím v pokračovaní druhou časťou. 

Súvisiace články

 

2 komentáre k “Kino Devín (1. časť)”

  1. Pan Rajkovic by sa mohol vyjadrit ku kapitole, ktoru zamlcal – k obdobiu kedy tu posobil volnocasovy klub K.I.N.O., ktory mu nevyhovoval a uspesne robil naprieky. Bol to prvy projekt svojho druhu pre volnocasove sportove a ine aktivity pre mladez v DNV zdarma. Ale zjavne sa mu to nehodi do kariet. Zavadzanie je ocividne jeho parketa.

    1. K voľnočasovému klubu a jeho pôsobeniu sa vyjadrím v 2.časti ku Kinu Devín. Rád by som vedel potom reakciu p. Andeja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *