Vyšlo prvé číslo nového Devexu

Ján Žatko

V septembri vyšlo prvé číslo nového Devexu s podtitulom „Oficiálne periodikum mestskej časti“. Vydávanie vlastného časopisu schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 22. 8. 2019 zároveň s kúpou značky a archívu doterajšieho Devexu od jeho vydavateľa Petra Kruga. Moji kolegovia tak splnili jeden z bodov môjho volebného programu, hoci ja som ich paradoxne vyzýval, aby schválenie vydávania vlastných novín odložili až na september. Vadilo mi, že návrh nebol prerokovaný v odborných komisiách. Neodložili. Čo sa dá robiť, život je plný paradoxov.

píše: Ján Žatko

Návrh na vydávanie vlastných novín

Návrh na vydávanie vlastných novín predložil na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22. 8. 2019 starosta Dárius Krajčír. Návrh súvisel s kúpou doterajšieho Devexu od jeho vydavateľa Petra Kruga a predpokladal vydávanie nového periodika mestskou časťou pod pôvodným názvom Devex. Nový plnofarebný informačný mesačník, zachytávajúci informácie o živote v Devínskej Novej Vsi, má byť distribuovaný zadarmo do všetkých domácností v mestskej časti prostredníctvom Slovenskej pošty. Počas prázdnin bude vychádzať dvojčíslo, teda ročne vyjde 11 čísiel. Materiál súvisiaci s kúpou Devexu a vydávaním vlastných novín nájdete na webe mestskej časti.

Výzva na kolegov poslancov a poslankyne

Na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva som sa nemohol zúčastniť, pretože som bol na dovolenke v zahraničí. Ešte pred zasadnutím som požiadal svojich kolegov, aby na mimoriadnom zastupiteľstve o kúpe Devexu a vydávaní vlastných novín nerokovali. Túto žiadosť som zdôvodnil tým, že tieto body programu neboli prerokované v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva. Pritom už v septembri bolo plánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva a pred ním zasadnutia komisií. Mestská časť by nič nestratila, keby sa tento návrh prerokoval až v septembri, keďže ponuka Petra Kruga na predaj Devexu bola platná a záväzná do 31. 12. 2019. Moju žiadosť poslaneckému zboru si môžete prečítať v článku Výzva na kolegov poslancov a poslankyne. Miestne zastupiteľstvo moje argumenty za presunutie rokovania o vydávaní vlastných novín neakceptovalo.

Zdôvodnenie návrhu na vydávanie vlastných novín

Starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) zdôvodnil návrh na vydávanie vlastných novín aj nasledujúcimi slovami:

Devínska si zaslúži slušnú komunikáciu. My týmto ten priestor na slušnú komunikáciu dávame. My týmto čistíme to prostredie od rôznych vyjadrení, ktoré sú neriadené a na ktoré mestská časť vplyv nemá. Po tomto vašom rozhodnutí mestská časť, poslanci, komisie , občania budú ozaj môcť vstúpiť do diskusie, do článkov, do novín, ktoré bude vlastniť mestská časť. Nie starosta Dárius Krajčír, nie poslanec konkrétne ten a ten, ale bude to vlastniť mestská časť, občania. Čiže aj zmeny názvov, zmeny vizualizácie, čokoľvek bude už odkomunikované s občanmi. To je to čo chceme docieliť myslím si že všetci.

devexu
Dárius Krajčír.

Diskusia na mimoriadnom zastupiteľstve

devexu
Adrián Jankovič.

V diskusii sa proti návrhu postavil poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo). Podľa neho sú noviny v súčasnosti staré médium, pretože žijeme v elektronickej dobe a mestská časť by sa preto mala sústrediť na informovanosť občanov prostredníctvom internetu. Tak isto mal výhrady k niektorým navrhovaným rubrikám a v neposlednom rade mal výhrady voči vysokým finančným nákladom na vydávanie novín:

21 tisíc  € na jedno číslo, to je skutočne premrštené.

V reakcii na toto vystúpenie starosta Dárius Krajčír Adriána Jankoviča zotrel slovami:

Pán poslanec, popravde nedá sa mi nereagovať, som zmätený z toho čo ste hovorili a myslím si, že nie som jediný, pretože v materiáli je jasne uvedené na aké obdobie a aké poplatky… tieto noviny majú ročne predpokladané náklady 21 140  €.

Verím, že čo sa týka nákladov má pán starosta asi pravdu. Musím sa však zastať kolegu Jankoviča, pretože v materiáli, ktoré mali poslanci k dispozícii je uvedená nasledujúca veta:

Vzhľadom na vyššie uvedené vychádzajú ročné náklady na vydávanie jedného čísla miestnych novín na 21 140  €…

Výňatok z materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Návrh predpokladal vydávanie 11 čísiel Devexu ročne. Takže ak v ňom bolo čierne na bielom uvedené, že ročné náklady na vydávanie jedného čísla sú 21 140  €, Adrián Jankovič si vynásobil toto číslo jedenástimi. Ja by som urobil to isté. Skôr by som od pána starostu očakával ospravedlnenie za chybne pripravený materiál, ako takú podráždenú reakciu.

Návrh na vydávanie vlastných novín podporila zástupkyňa starostu Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova). Na argument Adriána Jankoviča, že noviny v súčasnej dobe už nie sú potrebné, reagovala slovami:

My tu máme veľký počet seniorov, ktorých na internet nedostaneme. Oni sa tú informovanosť cez internet učiť nebudú a ani o to nemajú záujem. Jednoducho pre nich je naozaj tá tlačená forma o tom, že ju dostanú do schránky a prečítajú si to.

Na jeho výhrady voči niektorým rubrikám odpovedala, že predložený materiál tvorí iba základ a komisie budú o novinách ďalej diskutovať:

Je to len koncept toho, že ideme robiť periodikum. Je to len základ, aby sme vôbec to periodikum robiť mohli. Takže treba to brať z toho hľadiska. Žiadna komisia, ktorej sa to bude týkať nebude obídená.

devexu
Beata Janatová.
devexu
Peter Kolega.

V diskusii sa vyjadril aj poslanec Peter Kolega (Devínska Inak):

Ja súhlasím s tým, že Devínska Nová Ves by mala mať vlastné noviny… ale nesúhlasím s tým, aby bol ich názov Devex.

Starosta Dárius Krajčír k námietkam týkajúcim sa názvu Devex uviedol, že nemá problém s tým, aby sa k tomu verejnosť vyjadrila formou ankety:

Ja si myslím, že ak by sme spravili do budúcna anketu, aby sa mohli vyjadriť nielen tí, ktorí majú profil na sociálnej sieti, ale aj tí, ktorí tie noviny reálne čítajú. Nech to nie je subjektívny pocit 1, 2, 3 ľudí, poslancov, starostu, ale nech sa verejnosť vyjadrí. Ja nemám s tým problém hrať sa s názvom. My preberáme práva na niečo existujúce, na súčasný názov. Ako s tým naložíme do budúcna, to už je presne to, čo som povedal verejná záležitosť. Takže dajme slovo aj verejnosti.

devexu
Dárius Krajčír.

Na výhrady voči vydávaniu vlastných novín pod názvom Devex reagoval aj poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak):

Je to naša možnosť využívať licenciu, ale nie povinnosť. Na to, či sa to bude volať Devex, Nový Devex, alebo Devex nad Moravou, to je už naozaj iba čisto na nás. Ja si myslím, že bude naozaj dostatočný priestor v komisiách ešte toto prejsť.

devexu
Rastislav Tešovič.

Poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý) podporil návrh nasledujúcimi slovami:

Tlačovou formou informovať občanov je úplne normálne a prirodzené. Aj moderné firmy dnes tak isto vydávajú  nejaké interné noviny. Ľudia si to radi prečítajú aj cestou do roboty a z roboty. Druhá vec je, že akonáhle by sme toto periodikum zobrali pod svoju správu, tak nikto nebude môcť zneužiť Devex proti nám.

devexu
Zoroslav Smolinský.

Posledným, kto podporil v diskusii návrh na vydávanie vlastných novín bol poslanec Miroslav Antal (nezávislý):

devexu
Miroslav Antal

Vzhľadom k tomu, že naozaj medzi obyvateľmi Devínskej Novej Vsi veľmi dlho rezonuje problematika informovanosti občanov, týmto myslím dávame zadosťučinenie mnohým Devínskonovovešťanom, keď nie všetkým. Naozaj z toho periodika, ktoré bude pod správou mestskej časti, by sa mohli dozvedieť objektívne informácie z diania v mestskej časti ale aj o obyvateľoch tu žijúcich. Pretože v Devínskej Novej Vsi máme naozaj mnoho, mnoho skvelých a úspešných ľudí o ktorých množstvo Devínskonovovešťanov ani nevie.

Hlasovanie o návrhu

Po ukončením diskusie návrh na schválenie vydávania vlastných novín podporili desiati poslanci. Proti bol iba poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo). Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) sa na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva nezúčastnil. Schválené uznesenie  č. 102/8/2019 si môžete pozrieť na webe mestskej časti. V rámci uznesenia bola schválená aj redakčná rada v zložení Monika Debnárová, Rastislav Tešovič a Bronislava Kraváriková. Priebeh mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť zo záznamu DTV. Diskusia k tomuto bodu začína v čase 37:30.

devexu

Prečo mi to vadí

Ako som uviedol v úvode článku, vítam vydávanie vlastných novín mestskou časťou. Veď je tým splnený jeden z bodov môjho volebného programu:

Zasadím sa o to, aby v DNV začali vychádzať noviny, ktoré budú reflektovať názory všetkých obyvateľov a nielen úzkej skupiny ľudí tak, ako je to v súčasnosti.

Vadí mi však, akým spôsobom starosta Dárius Krajčír a moji kolegovia poslanci vydávanie nového Devexu schválili.

 • Vadí mi, že sa pri schvaľovaní návrhu absolútne odignorovali odborné komisie miestneho zastupiteľstva.
 • Vadí mi, že predseda Komisie športu a kultúry Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) nepovažuje za potrebné, aby sa jeho komisia k materiálu na vydávanie vlastných novín vyjadrila, pretože to považuje za politickú otázku. To nie je dobrá správa pre Devínskonovovešťanov.
 • Vadí mi, že predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly Rastislav Tešovič (Devínska Inak) tiež nepovažuje za potrebné, aby sa jeho komisia k materiálu na vydávanie vlastných novín vyjadrila. Hoci poslanci schvaľovali financovanie novín a tak isto ich štatút, čo je dôležitý legislatívny materiál.
 • Vadí mi, že starosta Dárius Krajčír, zástupkyňa starostu Beata Janatová aj Rastislav Tešovič v diskusii na miestnom zastupiteľstve zavádzali občanov Devínskej Novej Vsi, keď tvrdili, že o materiáli sa bude ďalej diskutovať v komisiách. Nie je to pravda. V septembri vyšlo prvé číslo a v žiadnej komisii sa predtým na túto tému nediskutovalo. Veď je to aj logické. Komisie sú poradným orgánom miestneho zastupiteľstva. Nemá zmysel, aby sa vyjadrovali k niečomu, čo už zastupiteľstvo schválilo.
 • Vadí mi, že noviny mestskej časti sa volajú Devex. Mestská časť sa tým prihlásila k Devexu, ktorý v Devínskej Novej Vsi posledných 10 rokov šíril množstvo bludov a stal sa hlásnou trúbou exstarostu Milana Jambora odsúdeného za korupciu.
 • Vadí mi to, že hoci starosta Dárius Krajčír a poslanec Rastislav Tešovič na mimoriadnom zastupiteľstve vyhlásili, že o názve novín sa bude ešte diskutovať a bude mať k tomu možnosť vyjadriť sa aj verejnosť, nič také sa nestalo. Žiadna diskusia sa nekonala a máme tu opäť Devex. Verejnosť sa opäť k slovu nedostala.

Aký zmysel majú komisie

Komisie sú poradným orgánom miestneho zastupiteľstva. To znamená, že radia miestnemu zastupiteľstvu a vyjadrujú sa k návrhom, ktorými sa miestne zastupiteľstvo zaoberá. Rozhodnutie je vždy na poslancoch, či budú stanovisko komisie akceptovať alebo nie. Ale bolo by od nich slušné, aby ich o stanovisko aspoň požiadali. Ak by tak urobili, tak by sa na zastupiteľstvo nemohol dostať materiál, z ktorého nie je jasné, či budú noviny stáť mestskú časť 21 tisíc eur ročne alebo 250 tisíc eur ročne. Nemohlo by sa stať, že nevieme, či majú noviny šéfredaktora, alebo zodpovedného redaktora. Nemohlo by sa stať, že nevieme, kto je vlastne členom redakčnej rady. Prečo to tu píšem? Hneď vysvetlím. Podľa tiráže v prvom čísle nového Devexu je zodpovednou šéfredaktorkou novín Ing. Monika Debnárová.

Štatút novín schválený na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva však pojem zodpovedný šéfredaktor nepozná. V štatúte je medzi orgánmi periodika uvedený pojem zodpovedný redaktor. Vravíte že je to jedno? Ja si to nemyslím.

Výňatok z materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Ak rozdiel medzi zodpovedným redaktorom a zodpovedným šéfredaktorom považujeme za drobnosť, určite za drobnosť nemôžeme považovať zmätky okolo členov redakčnej rady.  Uznesením č. 102/8/2019 bola schválená aj redakčná rada v zložení Monika Debnárová, Rastislav Tešovič a Bronislava Kraváriková. V tiráži nového Devexu sú však ako členovia redakčnej rady uvedení už iba poslední dvaja:

Čo je teda vlastne pravda? Schválené uznesenie, alebo údaj v tiráži? Problém je v tom, že miestne zastupiteľstvo schválilo návrh starostu na redakčnú radu v zložení Monika Debnárová, Rastislav Tešovič a Bronislava Kraváriková. Pritom v návrhu na zriadenie redakčnej rady predloženom poslancom na zasadnutie miestneho zastupiteľstva je uvedené, že redakčná rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva. Monika Debnárová je síce poslankyňou miestneho zastupiteľstva, ale vo Vajnoroch, nie v Devínskej Novej Vsi. Čo je však ešte zábavnejšie, v materiáli je uvedené, že redakčná rada je poradným orgánom zodpovedného redaktora. A to asi uzná každý, že je nezmyslom, aby Monika Debnárová ako členka redakčnej rady, radila Monike Debnárovej ako zodpovednej redaktorke (alebo zodpovednej šéfredaktorke). Opäť tvrdím, že keby bol materiál prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva tak ako je to bežné, tak by sa na takúto nezrovnalosť prišlo včas.

Výňatok z materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Koniec dobrý, všetko dobré

Aby som však nevyznel ako večný frfloš a pesimista, zakončím tento príspevok záverečnými vetami poslanca Miroslava Antala z diskusie na miestnom zastupiteľstve, pod ktoré sa aj ja stopercentne podpisujem:

Ďakujem pekne, že Devínska Nová Ves bude mať vlastné periodikum. To sme chceli od začiatku. Držíme palce dopredu obzvlášť redakčnej rade a všetkým tým, ktorí sa budú starať o chod tohto periodika tak aby bolo objektívne a aby obyvatelia Devínskej dostávali objektívne informácie.

Držme si teda navzájom palce, aby noviny, ktoré práve začali vychádzať, reflektovali názory všetkých obyvateľov a nielen úzkej skupiny ľudí tak, ako to bolo doteraz.

Nový Devex na internete

Ak ste náhodou nový Devex nedostali do poštovej schránky, môžete si ho prečítať aj na webe. Stačí keď kliknete na nasledujúci obrázok.

Súvisiaci článok

 

Jeden komentár k “Vyšlo prvé číslo nového Devexu”

 1. Prečo sú redakčné práce pri vydávaní exkrugovho plátku v tabuľke nákladov uvedené samostatne, a prečo iba v sume 6.160,-€ ročne?
  A čo prosím znamená pri nich skratka „DoPČ“ ?

  U nákladov distribúcie sa uvádza 1500,-€ ročne pre Slovenskú poštu, avšak reálne sa jej platí 256,-€ mesačne.

  Na úrade majú bulharskú kalkulačku?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *