Zber škodlivých odpadov z domácností

Ján Žatko

V októbri budú mať obyvatelia Devínskej Novej Vsi až v dvoch termínoch možnosť bezplatne sa zbaviť nebezpečného odpadu. Zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok sa prvýkrát uskutoční už v túto sobotu 5. 10. 2019. Druhýkrát o ďalšie dva týždne v sobotu 19. 10. 2019.

píše: Ján Žatko

Tohtotýždňový zber škodlivých odpadov

Tento týždeň organizuje zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok magistrát Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Devínska Nová Ves a OLO. Zber bude zabezpečovať firma ARGUSS. Zber sa uskutoční v sobotu 5. 10. 2019 od 8.00 do 10.00 na Istrijskej ulici pred bývalou požiarnou zbrojnicou. Škodlivé odpady sa budú preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov. V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

zber

Čoho sa môžete zbaviť

 • Staré náterové hmoty,
 • odpadové rozpúšťadlá,
 • pesticídy,
 • oleje a tuky,
 • batérie a akumulátory,
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, (chladničky, mrazničky a pod.),
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

zber

Zber škodlivých odpadov dňa 19. 10. 2019

Tento zber organizuje mestská časť Devínska Nová Ves a zabezpečuje ho firma Marius Pedersen. Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu! Zber sa uskutoční v sobotu 19. 10. 2019 od 8.00 do 12.00 na troch miestach:

 • Opletalova ul. – pred železničnou stanicou
 • Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
 • Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka.

zber

Čoho sa môžete zbaviť

 • Televízory, rádiá, počítače, tlačiarne,
 • chladničky, mrazničky,
 • olovené batérie,
 • motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.

zber

Zber škodlivých odpadov z domácností v iných termínoch

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivánska cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Pochvala a návrh na zmenu

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi určite ocenia, že budú môcť v priebehu októbra odovzdať bezplatne komunálne odpady z domácností s obsahom škodlivých látok priamo v našej mestskej časti a nemusia kvôli tomu jazdiť až na Starú Ivánsku cestu. Za to patrí magistrátu aj miestnemu úradu pochvala. Možno by však bolo dobré koordinovať tieto aktivity tak, aby sa nerobil zber škodlivých odpadov dvakrát v priebehu dvoch týždňov, ale aby boli tieto termíny rovnomernejšie rozdelené. Pokúsim sa to zmeniť na Komisii výstavby a životného prostredia.

zdroj: devinskanovaves.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *