Nehanbime sa za svojho starostu

Ján Žatko

Na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves dňa 22. 8. 2019 moji kolegovia poslanci a poslankyne tak trochu prekvapujúco zvýšili plat starostovi Dáriusovi Krajčírovi o 50 %. Prekvapujúco preto, lebo návrh na zvýšenie platu starostu vo zverejnenom programe zastupiteľstva nebol. Do programu ho navrhla doplniť priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva zástupkyňa starostu Beata Janatová.

píše: Ján Žatko

Platy politikov sú citlivou témou

Písať o platoch politikov je veľmi populárne. Na celoslovenskej, ale aj na miestnej úrovni. Ľudí obyčajne vie zdvihnúť zo stoličky, keď si prečítajú o sumách, ktoré zarábajú politici a porovnajú ich so svojim platom alebo dôchodkom. A povedia si pritom: Čo pre mňa za ten plat z mojich daní ten politik urobil? Tento článok však nie je o tom. Ja súhlasím s tým, že Dárius Krajčír si zvýšenie platu zaslúži. Nesúhlasím však so spôsobom, akým to moji kolegovia urobili. A ani s výškou.

Mimoriadny bod mimoriadneho zastupiteľstva

Považujem za nedôstojné pozície starostu, aby sa o jeho plate rokovalo na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Mimoriadne zasadnutia by mali riešiť mimoriadne, neočakávané a krízové situácie. Ale čo je na zvyšovaní platu starostu mimoriadne a neočakávané? Vrcholom tejto nedôstojnosti bolo, že návrh na zvyšovanie platu starostu dokonca nebol uvedený ani vo zverejnenom programe mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Dodatočne tento bod navrhla zaradiť do programu miestneho zastupiteľstva priamo na zasadnutí zástupkyňa starostu Beata Janatová. Pôsobilo to tak trochu zvláštne. Máme si myslieť, že zrazu tesne pred zastupiteľstvom pani zástupkyňu starostu osvietil Duch Svätý a náhle si uvedomila, že je veľmi nevyhnutné a súrne práve teraz zvýšiť starostovi mestskej časti plat? Nikomu z prítomných poslancov to však očividne neprekážalo a tak zaradenie tohto mimoriadneho bodu na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva jednohlasne schválili.

starostu
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Nehanbime sa za svojho starostu

Priznám sa, že na mňa táto neočakávaná situácia pôsobila tak, ako keby sa moji kolegovia báli zverejniť takýto citlivý bod v programe zastupiteľstva, aby nebodaj nepodráždili svojich voličov. Ale predsa keď chcem presadiť dobrú vec o ktorej som presvedčený, že je správna, tak to nemusím skrývať. Naopak, musím byť pripravený verejne to obhájiť. V predchádzajúcom texte som napísal, že aj ja si myslím, že náš starosta si zaslúžil zvýšiť plat. Oproti minulému volebnému obdobiu nastala v kresle starostu naozaj výrazná zmena k lepšiemu. Za predchádzajúceho starostu som sa hanbil. Ono to nie je nič príjemné byť obyvateľom mestskej časti na čele ktorej je starosta, ktorý je trestne stíhaný za korupciu. Za súčasného starostu sa nehanbím. Práve naopak. Som hrdý na to, že Devínska Nová Ves má mladého aktívneho starostu, ktorý sa naozaj úprimne snaží naprávať prešľapy svojho predchodcu. A to naozaj nie je jednoduchá vec.

Takže ak by to záležalo na mne, zaradil by som diskusiu o plate starostu rozhodne na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Verejne, aj s uvedením tohto bodu v oficiálnej pozvánke. Veď za svojho starostu sa konečne nemusíme hanbiť. Ani za to, že mu chceme zvýšiť plat.

starostu
Dárius Krajčír.

Zdôvodnenie návrhu na zvýšenie platu starostu

Pani zástupkyňa starostu a ostatní moji kolegovia mali ale iný názor. Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) zdôvodnila  svoj návrh na zvýšenie platu starostu Dáriusa Krajčíra (SaS, Sme rodina, Nova)  o 40 % najmä týmto argumentom:

Keďže som zástupkyňa starostu na čiastočný úväzok, to znamená, že rokujeme najmä v tých poobedných a večerných hodinách. Tak viem koľko času tu trávi a koľko času trávi s občanmi obhliadkami soboty, nedele, takže práve preto som sa rozhodla dať tento návrh na zvýšenie platu starostu.

Okrem toho si pani Janatová urobila prehľad platov starostov ostatných mestských častí a vyšlo jej z toho, že aj po navrhovanom zvýšení bude mať Dárius Krajčír plat vo výške priemeru ostatných starostov. Po jej vzore som si ten prehľad za pomoci stránky platstarostu.sk a Bratislavských novín urobil aj ja a vyšla mi táto tabuľka:

 1. Matúš Vallo (Bratislava) – 5 316 €
 2. Martin Chren (Ružinov) – 4 662 €
 3. Zuzana Aufrichtová (Staré Mesto) – 4 553 €
 4. Zoltán Pék (Podunajské Biskupice) – 4 553 €
 5. Dana Čahojová (Karlova Ves) – 4 481 €
 6. Martin Kuruc (Vrakuňa) – 4 228 €
 7. Martin Zaťovič (Dúbravka) – 4 088 €
 8. Ján Hrčka (Petržalka) – 4 032 €
 9. Jozef Krúpa (Záhorská Bystrica) – 3 951 €
 10. Rudolf Kusý (Nové Mesto) – 3 740 €
 11. Lukáš Baňacký (Lamač) – 3 473 €
 12. Michal Drotován (Rača) – 3 252 €
 13. Jozef Uhler (Jarovce) – 2 898 €
 14. Gabriela Ferenčáková (Čunovo) – 2 675 €
 15. Michal Vlček (Vajnory) – 2 634 €
 16. Lucia Tuleková Henčelová (Rusovce) – 2 442 €
 17. Ľubica Kolková (Devín) – 2 229 €

Beata Janatová spomenula, že viacerí poslanci sa už o možnom zvyšovaní platu starostu bavili a dodala:

Ja naozaj oceňujem tú prácu, ktorú robí, pretože sme naozaj informovaní, máme prehľad o všetkom, dostávame informácie ktoré potrebujeme a naozaj sa snaží tú mestskú časť zviditeľniť, informovanosťou pre občanov, pre poslancov, pre všetkých, takže si myslím že to navýšenie platu je namieste.

starostu
Beata Janatová.

Závisí plat zástupkyne od navýšenia platu starostu?

Ďalej upozornila na to, že jej plat ako zástupkyne starostu nezávisí od navýšenia platu starostu:

Na čo chcem upozorniť je paragraf 25 ods. 7. Aby si niekto nemyslel, že keď som zástupkyňa, že si chcem navýšiť aj svoju odmenu. V žiadnom prípade. Keď si pozriete tento paragraf, hovorí o tom, že pokiaľ je zástupca starostu na čiastočný úväzok ako som ja, tak jeho odmena sa odvíja stále iba od základného platu starostu. Čiže nemá žiaden súvis s navýšením, čiže moja odmena sa vôbec nezmení ani týmto navýšením.

Pani zástupkyňa starostu má v tomto pravdu. Ale iba čiastočne. V ňou spomínanom § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uvedené:

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Podľa informácie na webe mestskej časti starosta Dárius Krajčír určil svojej zástupkyni odmenu vo výške 20 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 1. marca 2019. To znamená, že Beata Janatová dostáva za zastupovanie starostu odmenu vo výške 569,40 € mesačne. Je len otázkou času, kedy Dárius Krajčír odmenu svojej zástupkyni zvýši. Maximálne ju môže stanoviť do výšky 1 992,90 € mesačne. Ako zdôvodnenie zvýšenia jej odmeny bude samozrejme uvedená kvalita jej práce. Ale určite sa nájde dosť veľa ľudí, v ktorých hlavách bude vŕtať červíček pochybností. Nie je to náhodou revanšovanie sa za zvýšenie platu starostu?

Pre možnosť vzniku takýchto pochybností si myslím, že bolo nešťastné, že navýšenie platu starostu navrhla zastupiteľstvu jeho zástupkyňa. Ja viem, stalo sa to v Devínskej Novej Vsi už zvykom, že plat starostu navrhuje jeho zástupca. Podľa mňa to však nie je dobrý zvyk. Lepšie by bolo, keby návrh predkladali spoločne predsedovia poslaneckých klubov. Ich poslanecké odmeny totiž od navýšenia platu starostu skutočne nezávisia.

Navýšenie pôvodného návrhu poslancom Smolinským

Skutočnosť, že téma zvyšovania platu starostu rezonovala medzi poslancami už dlhšie, potvrdil aj poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý) a dodal:

Ja by som to povedal v krátkosti, že sto dní od vládnutia uplynulo. Určite tie výsledky sú vidno. Nielen ako sa rozbehla Denova, to bola prvá taká vec. Druhá taká vec je tu boj za životné prostredie, čo je na veľmi vysokej úrovni. Netreba zabúdať na kauzy, ktoré boli podsúvané pod koberec, čo sa týka rôznych povolení na rôznu výstavbu, ktoré sa vám a nám podarilo svojim spôsobom zastaviť a je vidno že ten progres v Devínskej je.

Na záver svojho vystúpenia navrhol zvýšiť plat starostu nie iba o 40 %, ale až o 50 % a svoje vystúpenie zakončil konštatovaním:

Myslím si, že to nasadenie je ozaj také vysoké a držím len palce aby to zdravotne vydržal.

starostu
Zoroslav Smolinský.

Schválenie zvýšenia platu starostu

Predkladateľka návrhu na zvýšenie platu starostu Beata Janatová si osvojila návrh Zoroslava Smolinského a tak sa nakoniec hlasovalo o návrhu na navýšenie platu starostu o 50 %. Za bolo 10 prítomných poslancov, proti bol iba Adrián Jankovič (Team Vallo). Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) bol neprítomný. Starostovi Dáriusovi Krajčírovi schválilo miestne zastupiteľstvo zvýšenie základného platu o 50 %. Plat Dáriusa Krajčíra je teda od 1. 9. 2019 vo výške 4 271 € mesačne.

Hlasovanie o navýšení platu starostu.

A čo ďalej?

Neviem, či si Zoro Smolinský v momente, keď prišiel s návrhom na zmenu uvedomil, že sa ním už dostal takmer na strop možností poslancov. Miestne zastupiteľstvo totiž môže zvýšiť plat starostovi podľa zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest maximálne o 60 % výšky platu zo zákona. Teraz mu ho navýšili o 50 %. Prakticky to znamená, že až do konca volebného obdobia, teda počas troch rokov a niekoľko mesiacov, môže miestne zastupiteľstvo zvýšiť plat Dáriusovi Krajčírovi už iba o 10 %. Viac nie, aj keby pracoval do roztrhania tela. A to nie je podľa môjho názoru správne. Nuž Zoro si u starostu šplhol. Jeho zásluhou príde  Dáriusovi Krajčírovi na účet každý mesiac o 285 € viac, ako bol pôvodný návrh. A Adrián Jankovič má čierny bod. On jediný z prítomných poslancov bol proti. A ešte má čierny bod Ján Žatko. Ten rozhodnutie svojich kolegov a kolegýň kritizuje.

6 komentárov k “Nehanbime sa za svojho starostu”

 1. Celkom nerozumiem tomu stropu na navýšenie. Náš starosta sa k nemu vraj priblížil po necelom roku. Na môj vkus skoro a nevhodným spôsobom na mimoriadnom zastupiteľstve, ale predsa už niečo odpracoval a jeho práca je vidieť a cítiť. Pánu primátorovi, ho na návrh nemenovanej mestskej poslankyne navýšili o ďaleko vyššie percento ako tu uvádza bloger ako strop navyšovania. A to prosím bol jeden z najprvších bodov úplne prvého rokovania Mestského zastupiteľstva nášho mesta Bratislava. Ešte nestihol ani uschnúť atrament jeho podpisu pod sľubom primátora a ešte sa ani nestihol zorientovať v Zrkadlovej sieni. Protesty mestských poslancov som nezaznamenal. Nejako sa mi marí že navrhovateľka tohto navýšenia sa vzápätí stala zástupkyňou primátora a že ten plat primátora zvalcoval aj plat premiéra vlády SR. Aj drobný čitateľ blogu si zaslúži vrátiť sa k tejto téme upresneniami a vysvetleniami.

 2. Suhlasim s tym, ze plat starostu mal byt prerokovany na riadnom a nie mimoriadnom MZ. Sposob, ako to bolo urobene je dokazom, ze navrhovatel mal obavy z tohto zvysenia. A myslim si, ze nas starosta aj ked som mu dal moj hlas ma este znacne rezervy v praci s poukazom na jeho predvolebne sluby. Takze si myslim, ze s takymto vyraznym zvysenim platu starostu sa este mohlo pockat.

  1. Na starostovi sa zhodujeme. Primátor Ťa nezaujal ? Ten formality splnil. Astronomické navýšenie jeho platu bolo prerokované na riadnom zastupiteľstve. Dovtedy stačil podpísať primátorský sľub. Celkom výkon hoden cca 75 % navýšenia platu oproti predchádzajúcemu primátorovi na konci 4 ročného volebného obdobia.

   1. Zhodujeme sa nielen na starostovi, ale aj na primátorovi. Myslím si, že je to nehoráznosť, že mu zvýšili plat hneď na úvodnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ale otázka by nemala smerovať na mňa, ale na mestského poslanca, ktorý nás zastupuje v mestskom zastupiteľstve. Čo sa týka Tvojej otázky na strop navýšenia, formálne je všetko v poriadku. Základný plat primátora bol v decembri vo výške 3 797 eur a poslanci mu ho navýšili o 40 %, teda v rámci dovoleného limitu. Formálne je to teda poriadku, morálne podľa mňa nie.

    1. Pýtal som sa len na názor a konštatoval som fakty, aby sa nezabudlo aj inú šikulku navrhovateľku a objekt, okolnosti a objem návrhu, na ktorý sa všetci skladáme. V názore na nemorálnosť sme sa zhodli. Nezbavil som sa však dojmu že v mestských periodikách sa vtedy písalo o iných percentách navýšenia. Nemám čas skúmať staré noviny a uznesenia tak, bez ohľadu na percentá je to zvrhlosť. Medzičasom sa vynárajú aj iné tunely a tunelíky na mestský rozpočet a „zdroje“ ich vykrývania. Aj z našich dôchodkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *