Devínska Nová Ves od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019

Ján Žatko

Najvýznamnejšia udalosť týždňa je tentoraz  jednoznačná. Zuzana Čaputová v Devínskej Novej Vsi prevalcovala konkurenciu. Ale všimli sme si aj iné udalosti. Petičný výbor ešte ani nestihol odovzdať petíciu proti výstavbe obytného domu a ubytovne pri rybníku na Istrijskej ulici a už tu máme ďalšiu jóbovku. Na portáli enviroportal.sk  sa v piatok objavila informácia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA plánovaného nového sídliska Slnečný vrch I. Aj taká bola Devínska Nová Ves počas minulého týždňa. Viac sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019“

Kto chce stavať športovú halu pri rybníku

rybníku
Ján Žatko

V posledných týždňoch sa v Devínskej Novej Vsi vášnivo diskutuje o plánovanej výstavbe športovej haly, bytového domu a ubytovne pri rybníku na Istrijskej ulici. Zámer posvätil bývalý starosta Milan Jambor. Ten súčasný, Dárius Krajčír, sa s názorom svojho predchodcu nestotožnil a poslal na Okresný úrad Bratislava zamietavé stanovisko mestskej časti. Svoje námietky poslalo na Okresný úrad aj desiatky občanov Devínskej Novej Vsi. Zároveň aktivisti zbierajú podpisy pod petíciu proti tejto výstavbe. Kto vlastne chce športovú halu v Devínskej Novej Vsi postaviť? A prečo ju ľudia nechcú?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Kto chce stavať športovú halu pri rybníku“

Sovule hľadajú ďalšie Sovule

sovuleOd septembra 2017 pôsobí v Devínskej Novej Vsi prírodovedný klub Sovule, ktorý vedie  deti vo veku od 6 do 15 rokov k poznávaniu prírody a úcte k nej. Ak máte deti v tomto veku, možno by privítali možnosť zažiť množstvo dobrodružstiev v prírode s kamarátmi. Sovule sa stretávajú každú stredu od 16:00 do 18:00 a každú sobotu od 10:00 do 12:00 pred kostolom v DNV. O tom, čo zažili v minulom roku ďalej

píše: Vladimír Nemček Pokračovať v čítaní „Sovule hľadajú ďalšie Sovule“

Devínska Nová Ves od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019

4. 3. 2019
Ján Žatko

Tento týždeň sme pochovali basu a definitívne sme ukončili plesovú sezónu. Popolcovou stredou sa začal 40-denný pôst pred Veľkou Nocou. Farár Andrej Kalamen hovorí o význame pôstu a vysvetľuje, prečo 40-denný pôst trvá viac ako 40 dní. V Devínskej sa vášnivo diskutovalo o pripravovanej výstavbe pri rybníku. Aj na stretnutí s poslancom Jánom Žatkom, aj na Komisii výstavby a životného prostredia. Aj taká bola Devínska Nová Ves počas minulého týždňa. Viac sa dozviete v najnovšom newsletteri Týždňa v Devínskej. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019“

Ani v tomto roku Žihadielko v Devínskej nebude

žihadielko
Ján Žatko

Minulý rok sme spoločne kritizovali vedenie Devínskej Novej Vsi, že neprihlásilo našu mestskú časť do súťaže o nové ihrisko Žihadielko. Ľudia chceli súťažiť, ale nedostali možnosť. V tomto roku tú možnosť dostali. Žiaľ, záujem zo strany verejnosti o súťaž nebol a tak ani v tomto roku Žihadielko v Devínskej nebude.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Ani v tomto roku Žihadielko v Devínskej nebude“

Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu

starosta
Ján Žatko

V stredu 6. marca sa prvýkrát stretla Komisia výstavby a životného prostredia v novom zložení. Jej program bol veľmi bohatý. Problémov v oblasti výstavby a životného prostredia sa za posledné obdobie nahromadilo naozaj dosť a komisia zasadala prvýkrát po šiestich mesiacoch. Jedným z najcitlivejších problémov, ktorými sa komisia zaoberala, bol plánovaný investičný zámer firmy RETEP Slovakia, s.r.o., „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie„. Tento zámer privítali obyvatelia Devínskej Novej Vsi s veľkou nevôľou a preto netrpezlivo očakávali, aké bude stanovisko komisie k tomuto zámeru.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Starosta sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu“

Pochovali sme basu

basu
Ján Žatko

V utorok sa aj v Devínskej Novej Vsi skončila plesová sezóna. Obdobie tradične nazývané fašiangy, ktoré končí vždy v utorok pred popolcovou stredou. Tento rok bola plesová sezóna mimoriadne dlhá. V Devínskej ju už tradične otvárali matičiari 12. januára svojim 26. reprezentačným plesom a uzatvárali Chorváti v sobotu 2. marca Chorvátskym bálom. Medzitým ste sa mohli zabávať na mnohých tradičných, ale aj novo organizovaných plesoch. Ale úplnú bodku za plesovou sezónou dal až tento utorok. O polnoci sme pochovali basu.

píše: Ján Žatko  Pokračovať v čítaní „Pochovali sme basu“