Kto chce stavať športovú halu pri rybníku

rybníku
Ján Žatko

V posledných týždňoch sa v Devínskej Novej Vsi vášnivo diskutuje o plánovanej výstavbe športovej haly, bytového domu a ubytovne pri rybníku na Istrijskej ulici. Zámer posvätil bývalý starosta Milan Jambor. Ten súčasný, Dárius Krajčír, sa s názorom svojho predchodcu nestotožnil a poslal na Okresný úrad Bratislava zamietavé stanovisko mestskej časti. Svoje námietky poslalo na Okresný úrad aj desiatky občanov Devínskej Novej Vsi. Zároveň aktivisti zbierajú podpisy pod petíciu proti tejto výstavbe. Kto vlastne chce športovú halu v Devínskej Novej Vsi postaviť? A prečo ju ľudia nechcú?

píše: Ján Žatko

Posudzovanie EIA projektu Pri rybníku

Momentálne je na ťahu Okresný úrad Bratislava, ktorý posudzuje predložený investičný zámer Pri rybníku a zároveň pripomienky k nemu. Podľa stránky enviroportal.sk účelom investičného zámeru je „vybudovať súbor objektov tvoriacich spoločne nový obytno-športový blok na vstupe do mestskej časti Devínska Nová Ves zo severovýchodu. Spoločne sa navrhuje v území postaviť 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčná športová hala s príslušenstvom a ubytovaním s kapacitou 154 ľudí. Územie je doplnené verejnou zeleňou a detským ihriskom s vonkajšou voľnou športovou plochou a prvkami drobnej architektúry„. Navrhovateľom investičného zámeru je firma RETEP SLOVAKIA, s.r.o. Nie je to v realitnom biznise žiaden nováčik. Má za sebou veľa úspešných projektov. Pozrime sa teda na to, aké projekty už zrealizovala, alebo práve realizuje.

rybníku
Návrh na výstavbu športovej haly, bytového domu a ubytovne.

Arcos v Lamači

Portál reality.trend.sk  informoval 15. 3. 2010 o záverečných prácach na bytovke v bratislavskom Lamači smerom na Záhorskú Bystricu. Podľa portálu projekt priniesol 90 bytov a administratívne priestory. Pôvodne sa plánovalo 81 bytov. Investorom je firma Bioinvest, na oficiálnom webe ako developer figuruje aj Retep Slovakia, kde má najväčší podiel Future Vox Company zo Spojených štátov amerických.

rybníku
Bytový dom Arcos Lamač.

Stupava  má Agátky

Portál reality.trend.sk informoval 26. 1. 2012 o tom, že v Stupave na severnom okraji hlavného mesta nedávno dokončili obytný projekt, ktorý má predstavovať alternatívu k bývaniu v Bratislave. Projekt Agátky priniesol 110 bytov prevažne menších výmer. Päťpodlažný projekt zložený z troch objektov financovala VÚB, za investorskou firmou stojí developer Retep Slovakia, s.r.o.

rybníku
Agátky v Stupave.

Karpatia v Modre

Portál reality.trend.sk informoval 12. 8. 2015 o tom, že v Modre začiatkom leta 2015 odštartovala výstavba menšej bytovky nazvanej Karpatia. V päťpodlažnej budove bude na prízemí šesť prenajímateľných obchodných priestorov s celkovou plochou takmer 350 štvorcových metrov. Na štyroch poschodiach, z ktorých vrchné je pod sedlovou strechou, bude 12 dvojizbových a 16 trojizbových bytov. Dokončenie stavby je plánované v auguste 2016. Developerom Karpatie je spoločnosť Retep Slovakia.

rybníku
Bytový dom Karpatia v Modre.

Pod Krásnou hôrkou

Portál reality.tred.sk informoval 8. 3. 2017, že na bratislavských Kramároch sa začína výstavba nového bývania. Projekt Pod Krásnou hôrkou vyrastie na rovnomennej ulici. Osempodlažný dom prinesie 68 bytov. Výstavba je situovaná medzi areály Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Dokončenie je plánované na koniec roka 2018 s kolaudáciou v januári 2019.

rybníku
Vizualizácia projektu Pod Krásnou hôrkou.

Karlove v Karlovej Vsi

Portál reality.tred.sk informoval 12. 3. 2018 o developerskom projekte v Karlovej Vsi. Podľa portálu „developerská spoločnosť Retep Slovakia spustila predaj projektu Karlove na Hudecovej ulici, na hranici sídliska Dlhé Diely. Karlove tvorí štvorpodlažná bytovka s piatym ustúpeným podlažím rozdelená na dva bloky. Developer už spustil predaj obytných jednotiek a začiatok stavebných prác ohlásil na koniec marca. Dokončenie je plánované na december 2019. Podľa stavebného povolenia ide o apartmány. O zmenu pôvodne povoleného bytového domu na apartmánový dom požiadal samotný stavebník spolu so znížením počtu parkovacích miest.

rybníku
Vizualizácia projektu Karlove v Karlovej Vsi.

Byt versus apartmán

Z uvedenej správy je zaujímavá najmä skutočnosť, developer požiadal stavebný úrad o zmenu pôvodne povoleného bytového domu na apartmánový dom. Aký mal na to dôvod? Odpoveď môžeme tušiť z vyjadrenia právnika. Ten tvrdí, že v tzv. rezidenčných projektoch sa nájdu aj také priestory či miestnosti, ktoré tým, že nespĺňajú potrebné stavebno-technické požiadavky. Nemôžu byť preto skolaudované ako „byty“ a musia sa evidovať „inak“. Najčastejšie ako „apartmány“. Spravidla sú umiestnené v rohoch budov, na severných stranách budov či na prvých poschodiach a sú pre hustú zástavbu väčšiu časť dňa bez prirodzeného slnečného svetla.

Kde sú športové objekty?

Z uvedených projektov je jednoznačne zrejmé, čomu sa developer RETEP SLOVAKIA, s.r.o. venuje. Výstavbe bytových a apartmánových domov. Medzi projektami, ktoré tento developer realizoval nie je ani jediný, ktorý by hoci len zďaleka spĺňal nejakú športovú funkciu. Žiadna športová hala medzi jeho projektami nefiguruje. Prečo teda zrazu pri rybníku tá zmena? Prečo develoveper venujúci sa doteraz výhradne bytovým domom má zrazu záujem o výstavbu športovej haly? Neslúži športová hala iba ako zámienka na to, aby získal potrebné povolenia na výstavbu ďalších dvoch objektov na území, ktoré je územným plánom rezervované na šport? Neskončí nakoniec tento projekt v prípade jeho schválenia podobne ako Karlove v Karlovej Vsi zmenou stavebného povolenia? A športová hala bude fuč a namiesto toho dostaneme pri rybníku bytovku a ubytovňu, ktorú nikto z domácich nechce? To sú otázky, ktoré trápia obyvateľov Devínskej Novej Vsi.

rybníku
Vizualizácia športovej haly pri rybníku.

Čerešnička na torte

Tou čerešničkou je včerajšie rokovanie miestneho zastupiteľstva v susednej Záhorskej Bystrici. Starosta mestskej časti Jozef Krúpa poslancov informoval o súdnom spore medzi mestskou časťou Záhorská Bystrica a spoločnosťou REPEP SLOVAKIA. Súdny spor sa ťahal ešte od roku 2007, kedy spoločnosť RETEP SLOVAKIA, s.r.o. zažalovala mestskú časť o sumu 5 450 326,– Sk s príslušenstvom. Súdny spor je ku dnešnému dňu právoplatne skončený, tým, že bolo súdne konanie zastavené. Súd zároveň vyslovil, že žiadna zo strán sporu nemá nárok na náhradu trov konania.

V závere materiálu predloženom poslancom sa konštatujú zaujímavé skutočnosti: „Mestská časť od počiatku tvrdila, že uplatňovaný nárok je špekulatívnej povahy. Tomuto záveru sa v náznaku prikláňal aj Najvyšší súd SR v poslednom rozhodnutí o dovolaní. Je celkom zjavné, že vtedajší žalobca RETEP SLOVAKIA, s.r.o. zastúpený Ing. Petrom Novosadom, zároveň ktorého spoločníkom je aj Ing. Branislav Novosad, postúpil pohľadávku na schránkovú americkú spoločnosť, ktorej štatutárom bol rovnaký Ing. Branislav Novosad, obaja občania mestskej časti, s cieľom eliminácie rizika neúspechu v spore, najmä v podobe povinnosti znášať náhradu trov konania. To potvrdzujú aj následné zistenia mestskej časti, ktoré v konečnom dôsledku viedli k zastaveniu súdneho konania.“ 

Koho by podstata tohto sporu zaujímala, nájde materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva tu.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *