Všetko najlepšie Jozef Slovinec

Ján Žatko

Dnes oslavuje narodeniny človek, ktorého si veľmi vážim. Bývalý predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi Jozef Slovinec. Všetko najlepšie Ti prajem Jozef.

píše: Ján Žatko

Jozef Slovinec ako predseda miestneho odboru Matice slovenskej

Jozef patril medzi tých matičiarov, ktorí v roku 1993 znovu obnovili Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi a hneď od začiatku sa veľmi aktívne zapojil do matičiarskej práce. Aj preto ho v roku 2004 matičiari v Devínskej Novej Vsi zvolili za predsedu miestneho odboru. Nasledujúce trojročné obdobie, počas ktorého viedol devínskonovoveských matičiarov, bolo v znamení ich veľmi aktívnej práce.

slovinec

Jozef Slovinec odovzdáva funkciu

V roku 2007 sa Jozef zo zdravotných dôvodov rozhodol na predsedu miestneho odboru ďalej nekandidovať. Napriek tomu mu nebolo jedno, akým smerom sa Matica v Devínskej bude ďalej poberať. Preto neľutoval čas a energiu a pred konaním valného zhromaždenia osobne navštívil takmer všetkých matičiarov v Devínskej Novej Vsi. To je aj obdobie, keď som sa s Jozefom bližšie spoznal.  Ja som bol tiež jedným z tých, ktorých Jozef osobne navštívil a navrhol mi, aby som na nasledujúcom valnom zhromaždení kandidoval za člena výboru. Aj na základe tohto jeho povzbudenia som bol zvolený najskôr za člena a neskôr za predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi.

slovinec
Jozef Slovinec s manželkou na plese matičiarov v roku 2011.

Zbierka na novú sochu Milana Rastislava Štefánika

Jozef sa naďalej snažil čo najviac podporovať aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej aj potom, čo už nepôsobil vo výbore. Veľmi sa zaslúžil aj o vytvorenie novej sochy Milana Rastislava Štefánika. Socha bola osadená na mieste pôvodnej sochy na Kolónii, kde ju osadili ešte za prvej česko-slovenskej republiky česko-slovenskí legionári. Keďže osobnosť Milana Rastislava Štefánika nevyhovovala bývalému komunistickému režimu, pôvodná socha bola odstránená a skončila nevedno kam. Pamätníci tvrdia, že ju komunisti hodili do Moravy, isté však je iba to, že sa dodnes nenašla. Vytvorenie novej sochy bolo iniciované Miestnym odborom Matice slovenskej, pričom práve Jozef Slovinec zohral pri tejto iniciatíve veľmi významnú úlohu. Nová socha bola financovaná z väčšej časti mestskou časťou Devínska Nová Ves. Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi prispel zorganizovaním finančnej zbierky na tento účel medzi obyvateľmi Devínskej Novej Vsi a Jozef Slovinec sa do organizovania tejto zbierky veľmi aktívne zapojil.

Zbierka matičiarov na pomník M. R. Štefánika v roku 2009.

Slávnostné odhalenie novej sochy Milana Rastislava Štefánika

Nová socha Milana Rastislava Štefánika bola slávnostne odhalená dňa 3. mája 2009 za účasti predstaviteľov vlády SR, Matice slovenskej, mestskej časti Devínska Nová Ves a množstva občanov. Tu sú vyjadrenia niektorých účastníkov slávnosti.

Vtedajší starosta mestskej časti Vladimír Mráz k tejto udalosti napísal:

Veľmi významné podujatie v histórii Devínskej Novej Vsi. Obnova pamätníka národovca M. R. Štefánika uskutočnená z podnetu občanov a za podpory samosprávy, vlády SR a Matice slovenskej si zasluhuje osobitnú pozornosť. Som veľmi rád, že som bol na nej účastný.

K slávnostnému charakteru dňa prispela aj speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková, ktorá do kroniky matičiarov napísala:

Dnes bol krásny deň. V novej obnovenej soche generála M. R. Štefánika jeho vzácny duch prišiel medzi nás a my sme ho privítali a pozdravili slovom aj piesňou. Cítila som, že prišiel medzi nás spolu aj s mojim drahým oteckom, legionárom, bojovníkom a členom česko-slovenskej armády, ktorá dobrovoľne a s hrdosťou bojovala za šťastný slovenský národ. Sme hrdí na Maticu slovenskú v Devínskej Novej Vsi a ďakujeme za malebnú prípravu a ozdobu v prekrásnom parku. Rada opäť prídem medzi Vás a srdečne Vás pozdravujem.

Darina Laščiaková.

Poslanec Peter Rajkovič sa vyjadril:

Veľkosť človeka sa hodnotí od jeho skutkov a námahy, ktoré je ochotný investovať za presadenie svojich ideálov, ktoré sú posudzované nie z pohľadu jednotlivca ale národa. Svedkom toho je aj M. R. Štefánik. Nezabúdajme na jeho svedectvo.

Poslanec Miroslav Encinger dodal:

Dlhoročná tradícia zachovania odkazu M. R. Štefánika v Devínskej Novej Vsi vyústila do veľmi kvalitnej podoby v intenciách pôvodného stvárnenia sochy česko-slovenského a slovenského velikána generála Štefánika. Ďakujem Miestnemu odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi za iniciatívu pre splnenie tohto neľahkého cieľa.

Pred obnovenou sochou bol vytvorený malý parčík, ktorého autorkou je architektka Eva Vargová. Tu sú jej slová:

Ďakujem za možnosť stvárniť priestor okolo sochy veľkého syna nášho národa. Pre mňa Milanko znamená symbol muža, ktorý sa rozprával s hviezdami. Jednu sme vložili do dlažby.

A nakoniec vyjadrenie Jozefa Slovinca:

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o uskutočnenie myšlienky obnovy sochy M. R. Štefánika. Nech tento veľký Slovák duchom žije medzi občanmi tejto časti Bratislavy.

 

slovinec
Jozef Slovinec s členmi výboru Miestneho odboru Matice slovenskej DNV pred obnovenou sochou M. R. Štefánika.

Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda

Dlhoročnú prácu Jozefa Slovinca v prospech Matice slovenskej a jej ideálov ocenilo aj vedenie Matice slovenskej. 21. marca 2010 mu riaditeľka Domu Matice slovenskej v Bratislave Alena Michalová na valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi odovzdala Zlatú medailu sv. Cyrila a Metoda, ktorú mu za dlhoročnú aktívnu prácu v Matici slovenskej udelilo vedenie Matice slovenskej.

 

slovinec
Jozef Slovinec preberá Zlatú medailu sv. Cyrila a Metoda.

Blahoželanie na záver

Jozef, ďakujem Ti za všetko dobré, čo si vo svojom živote urobil a ešte raz Ti prajem všetko najlepšie. Kiež by takých zapálených ľudí ako Ty bolo čo najviac.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *