Potrebujeme skejtpark v Devínskej?

Ján Žatko

26. septembra 2019 navštívili poslanci miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi na pozvanie riaditeľa občianskeho združenia Ichtys Mateja Nagya priestory Ichtysu na ulici Štefana Králika. Bola to už druhá návšteva poslancov v tomto volebnom období. Témou tohto stretnutia bol okrem informácií o najnovších aktivitách občianskeho združenia Ichtys aj návrh vybudovať skejtpark v Devínskej Novej Vsi.

píše: Ján Žatko

Poslanci v Ichtyse

Pozvanie od riaditeľa Ichtysu prijali poslanci Miroslav Antal (nezávislý), Veronika Veslárová (Devínska Inak) a Ján Žatko (KDH). Všetci traja sa zaujímali o najnovšie aktivity občianskeho združenia Ichtys pri práci s mládežou. Matej Nagy ich informoval o tom, že sa rozbieha spolupráca so ZŠ Ivana Bukovčana počas prestávok vo vyučovaní. Zároveň predniesol návrh vybudovať skejtpark v Devínskej Novej Vsi vo viacerých alternatívach. Dokonca sa ponúkol, že občianske združenie Ichtys sa pokúsi zabezpečiť financovanie výstavby tohto skejtparku. Všetci prítomní poslanci miestneho zastupiteľstva túto iniciatívu privítali a odporučili Matejovi Nagyovi, aby svoje návrhy predložil do komisií miestneho zastupiteľstva. Bude dôležité vybrať takú lokalitu, kde by aktivity stejťákov nerušili okolie.

Zľava Miroslav Antal, Ján Žatko, Veronika Veslárová a Matej Nagy.

Osem vytypovaných lokalít na skejtpark v Devínskej

Občianske združenie Ichtys vypytovalo osem rôznych lokalít, kam by bolo možné umiestniť skejtpark v Devínskej Novej Vsi a v priebehu augusta ich zverejnilo na sociálnej sieti. Teraz ich tu uvádzam všetky aj s fotografiou a mapou prevzatou z Google maps. Pripájam aj vysvetlenie Mateja Nagya, prečo by bol skejtpark v Devínskej užitočný.

Matej Nagy vysvetľuje

Pár viet k nášmu zámeru a jeho obhajobe. Zaznel totiž názor, že na čo je vôbec skejtpark potrebný. Skating je olympijský šport. V roku 2020 bude v Tokiu jednou z disciplín. To aj v diskusii odznelo. Faktom ostáva, že v Bratislave k tomuto športu nejestvuje infraštruktúra a skejťáci jazdia, kde sa dá, čo môže viesť ku konfliktom. Ľudia inak pozerajú na chalanov, ktorí hrajú futbal v parku ako na skejťáka, ktorý skáče cez schody alebo lavičky, hoci je to rovnako šport.

Maťo a Tina v Dúbravke: „A mimochodom včera sme strávili čas so skejťákmi na Bazovského. Jazdia vo fontáne. Tak si hovorím, či je lepšie jazdiť vo fontáne alebo vybudovať skatepark?“

Skejtpark, ktorý chceme zrealizovať by sme chceli, aby mal aj iné funkcie ako len skejtovanie. Návrh na skejtpark v Devínskej za školou Bukovčana bol už pred mnohými rokmi. Michal Kovac, skejťák z Devínskej a momentálne aj študent architektúry, sa k nemu chcel vrátiť a spravil vizualizáciu, ktorá ma nadchla a povedal som si, že ICHTYS to skúsi podporiť. Tu je link. Pôvodne šlo o to dať tomu priestoru nový život, spraviť priestor aj pre kultúru, podporu vzdelávania. A keďže by bol v centre Devínskej, hneď pri dohľadovom stredisku, zrejme by ho nevyužívali skupinky na pitie alkoholu a podobne. Nám sa ich nápad páčil a povedali sme si, že im skúsime pomôcť. Miesto, ktoré navrhovali však nie je schodné pre mestskú časť.

Skejtpark Gercenova.

Istrijská pri starej pošte

Rozhodli sme sa preto, že nájdeme nejakú inú lokalitu. Teoreticky je 8 možností. Tie tu postupne zverejňujeme. Ideme odzadu, ako sa nám páčia a sú realizovateľné. Chceme vedieť, čo si o našom zámere myslí verejnosť.
Priestor pri starej pošte na Istrijskej je číslo 8. Jeho výhodou je, že pozemok patrí magistrátu, je dobre dostupný, existuje tam spevnená plocha a terén by sa dal ľahko upraviť. Tiež by sa tu dala pridať iná funkcia ako skejtpark (napr. ďalšie alternatívne športovisko, alebo priestor na verejné podujatia – blízko je TIK). Nevýhodou je, že všade okolo sú blízko domy a obyvatelia by si sťažovali na hluk.

skejtpark v devínskej

Kosatcová pri železnici

Číslo 7 pre skejtpark má priestor na konci Kosatcovej, kde sa stretá ulica I. Bukovčana a J. Poničana. Toto miesto má výhodu, že je blízko železničnej trate, kde sa hladina hluku viac nezvýši a je relatívne ďaleko od bytoviek. Je však trochu mimo centra a na okraji, čo môže zvýšiť riziko stretávania aj iných skupín ako skejťákov. Okrem výhody, že by sa toto miesto skultivovalo, ťažšie by sa tu pridávala ďalšia funkcia okrem skejtovania. Mohol by tu však byť možno bikepark (pumptrack). Nevýhodou je aj, že pozemok treba úplne pripraviť, časť stromov odstrániť. Najväčším mínusom je, že pozemok patrí Železniciam SR a tie ho asi neprenajmú.

skejtpark v devínskej

Novoveská pri železnici

Na pozícii číslo 6 pre skejtpark je pozemok o kúsok vyššie ako číslo 7. Nachádza sa na konci ulíc 1.mája a Novoveská. Výhodou pozemku je jeho veľkosť a tak by sa tam dalo dať viac alternatívnych športovísk (pumptrack, parkúr). Nevýhodou je podobne ako pri pozemku 7, že sa tam ťažko dá nejaká iná funkcia, lebo je to ďaleko od diania a tým pádom tu tiež vzniká riziko stretávania sa skupín, ktorých cieľom je byť skôr zašití ako na očiach. Malou výhodou je, že pozemok nie je zalesnený, ale zase aj tu treba spraviť aj základovú dosku a podobne. Veľkou nevýhodou je, že aj tento pozemok patrí ŽSR a tie ho asi nepustia.

skejtpark v devínskej

Vápencová pri železnici

Piata pozícia patrí ploche na Vápencovej vedľa futbalovej tréningovej plochy. Pozemok patrí magistrátu, čo je pozitívne. Pozitívne je, že plocha je v územnom pláne vyznačená ako rozvojové územie pre šport. Z pohľadu hluku je plocha dostatočne ďaleko od domov a bytov. Nevýhodou je značná vzdialenosť od MHD a od miest, kde mladí trávia čas. Tiež je izolovaná a mohli by sa tu stretávať skupiny s iným cieľom ako skejtovanie, čo je riziko. Ťažko tu pridať nejakú ďalšiu funkciu, nie je tu ani dostatok priestoru pre alternatívne športoviská.

skejtpark v devínskej

 Ivana Bukovčana

Druhá štvorka miest, kde by mohol byť skejtpark nemá presné poradie. Každé z miest je favoritom niekoho iného a miera možnosti ich realizácie kolíše. Opäť prosíme o vaše názory, komentáre. Začíname ponukou miestneho úradu.
ZŠ Bukovčana, trávnatá plocha pri tenisových kurtoch. Výhodou je blízkosť centra Devínskej a teda dostupnosť. Určite by sa dala pridať aj iná funkcia ako skejtovanie. Projekt by mohol mať prvky ako sme ukázali vo vizualizácii (učebňa v prírode, priestor pre výstavy, koncerty, sedenie s čitárňou…). Plocha je správe mestskej časti, patrí Magistrátu, preto by nemal byť problém získať nájom. Zásadnou nevýhodou je blízkosť bytov a je otázkou nakoľko by tu pomohli protihlukové steny vzhľadom na výšku panelákov.

Základná škola I. Bukovčana 3

Toto miesto je mojim osobným favoritom. Ide o vnútroblok ZŠ Bukovčana, kam chodia decká cez veľkú prestávku von. Ten priestor je momentálne zdevastovaný. Nemá žiadnu pridanú hodnotu. Ak by tam vzniklo čiastočne prekryté átrium s pódiom, skejtovými prvkami, lavičkami, určite by tento priestor bol dôstojnejší. Mládež by ostala v priestore školy aj po vyučovaní a škola by sa stala viac priateľskou a atraktívnou. Určitým rizikom je, že je to priestor skrytý, taká zašiváreň, čo do istej miery zvyšuje riziko stretávania sa skupín, ktoré by robili neporiadok. Na druhú stranu by sa to dalo riešiť starostlivosťou o tento priestor ako zo strany nás, terénnych pracovníkov, potom trénerov skejtingu, či školníka zo školy.

Samova pri tenisových kurtoch

Za tenisovými kurtami na Grbe sa nachádza priestor, kde je asi najvyššia pravdepodobnosť realizácie skejtparku. Na tomto mieste sa momentálne nachádzajú kopy hliny, ktoré by sa dali na skatepark použiť. Z dvoch strán je tam prirodzený val, ktorý jednak slúži ako protihluková stena, ale dal by sa použiť aj ako skejtový prvok. Výhodou je vzdialenosť od obytných budov a tak by tu zrejme vychádzali protihlukové limity v pohode. Tiež je priestor dosť veľký, aby sa tam dal vytvoriť aj menší pumptrack, či niečo pre parkúristov. V územnom pláne ide o plochu určenú pre šport. A teraz nevýhody. Prvou je, že miesto je ďaleko od centra, opäť trochu zašité a tak je možné, že by sem chodili nielen skejťáci. Druhou nevýhodou je, že pozemok je už prenajatý a to DNV šport s.r.o. Musela by tak vzniknúť dohoda medzi správcom pozemku (MČ DNV) a nájomcom, že tento pozemok postúpi inému nájomcovi. V súčasnosti je záujem tam vybudovať beachvolejbalové ihrisko.

skejtpark v devínskej

Hoštiplaza – ZŠ I. Bukovčana 1

A teraz favorit devínskonovoveských skejťákov. Skejťáci ho poznajú pod názvom Hoštiplaza. Mládež ako skejtpark. Nachádza sa za ZŠ Bukovčana 1. K tomuto miestu sa viaže aj publikovaná vizualizácia. Priestor by sa opäť trochu pozdvihol k vyššej kvalite. Ako aj pri vnútrobloku na ZŠ Bukovčana 3, aj tu by škola získala polyfunkciu vo forme pódia, priestoru na výstavy, čitárne. Výhodou je tu aj prítomnosť dohľadového centra, čím by odpadol problém s problémovými skupinami. Skejťáci si overili aj hlukové limity a tie tu vychádzajú dobre. Priestor je dobre dostupný a poznajú ho skejťáci nielen z Devínskej. Nevýhodou je, že by tu mali parkovať aj sanitky (ale podľa môjho názoru by sa tam zmestili) a že poslanci sú skôr proti. A proti je aj pani riaditeľka, ktorá má obavy z problémových skupín (a tak je to aj v prípade vnútrobloku na ZŠ Bukovčana 3).

skejtpark v devínskej

 

 

Jeden komentár k “Potrebujeme skejtpark v Devínskej?”

  1. skejtpark by zasadne nemal byt v blizkosti obytnych domov a areal zs. bukovcana je uz dnes tak hlukovo zatazeny, ze my obyvatelia okolia zasadne nesuhlasime s umiestnenim arealu kdekolvek v arealy i.bukovcana. roky sa stazujeme na neustaly hluk z tenisoveho arealu, z basebalovych aktivit, pribudlo k tomu minifutbalove ihrisko s hlukom z mantinelov a teraz by este mal pribudnut skatepark? pretoze obec na nase staznosti vobec nereaguje, navrhujem urobit skatepark vo dvore miestneho uradu. potom by urcite velmi rychlo uverili a pochopili, ze taketo aktivity by mali byt mimo obytnych zon, tak ako je to v celom civilizovanom svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *