Devínska Nová Ves od 5. 3. 2018 do 18. 3. 2018

Milí čitatelia, Devínska Nová Ves od 5. 3. 2018 prinášam Vám informácie o tom, aká bola Devínska Nová Ves od 5. 3. 2018 do 18. 3. 2018. Tentoraz Vám výnimočne prinášam zhrnutie udalostí týkajúcich sa Devínskej Novej Vsi až za dva týždne. Je to preto, lebo som bol počas uplynulých dvoch týždňov na dovolenke mimo Slovenska. Aj preto je počet článkov, ktoré boli uverejnené počas tohto času v blogu Týždeň v Devínskej nižší ako obvykle. Okrem toho uvádzam prehľad príspevkov uverejnených v Magazíne DTV. Nájdete tu aj odkazy na články o Devínskej Novej Vsi v iných médiách a na záver prehľad očakávaných udalostí týkajúcich sa Devínskej Novej Vsi v najbližšom týždni. Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 5. 3. 2018 do 18. 3. 2018“

Re: Čo sa to deje s futbalom v Devínskej?

čo sa to deje s futbalomPrvého marca 2018 som zverejnil článok Čo sa to deje s futbalom v Devínskej? v ktorom som poukázal na problémy vo vzťahoch medzi vedením FCL VW Devínska Nová Ves a mestskou časťou Devínska Nová Ves.  Článok vyvolal značnú odozvu medzi priaznivcami futbalu v našej mestskej časti a možno aj to aspoň malou mierou prispelo k tomu, že 7. 3. 2018 sa uskutočnilo stretnutie medzi oboma stranami, ktoré posunulo veci dobrým smerom. Uvádzam v plnom znení vyjadrenie prezidenta FCL VW Devínska Nová Ves Zoroslava Smolinského k výsledkom tohto rokovania.

Pokračovať v čítaní „Re: Čo sa to deje s futbalom v Devínskej?“

Koniec núdzového režimu blogu Týždeň v Devínskej

Milí čitatelia,

ako som Vám vopred avizoval, predchádzajúce dva týždne fungoval blog Týždeň v Devínskej v núdzovom režime a vyšli počas toho iba štyri nové články. Dôvod bol veľmi prozaický. Zúčastnil som sa púte do Svätej Zeme, ktorú organizovala farnosť Devínska Nová Ves. Program púte bol taký bohatý, že jednoducho nebol čas a niekedy ani technické možnosti venovať sa blogu. Návrat zo Svätej Zeme znamená zároveň koniec núdzového režimu blogu. Pokračovať v čítaní „Koniec núdzového režimu blogu Týždeň v Devínskej“

Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva

miestneho zastupiteľstva
Vila Košťálová.

Starosta mestskej časti Milan Jambor zvolal riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať túto stredu dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejné, môžu sa ho zúčastniť aj občania. Ak chcete vedieť aký bude program zastupiteľstva, čítajte ďalej. Pokračovať v čítaní „Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva“

Týždeň v Devínskej z technických dôvodov v núdzovom režime

núdzovom režimeMilí čitatelia, ďakujem Vám za Vašu priazeň, ktorú venujete prvému blogu pre obyvateľov a návštevníkov Devínskej Novej Vsi Týždeň v Devínskej. Z technických dôvodov bude nasledujúcich niekoľko dní tento blog fungovať v núdzovom režime. To znamená, že až na sporadické výnimky, nebudú zverejňované nové články. O dôvode tohto opatrenia Vás budem čoskoro informovať. Počas obdobia núdzového režimu Vás pozývam na FB stránku Týždeň v Devínskej, kde si môžete prečítať články, ktoré doteraz najviac zaujali čitateľov. Núdzový režim neznamená, že Týždeň v Devínskej končí. Znamená, že onedlho sa rozbehne zase naplno. Zostaňte mu verní.

S úctou

Ján Žatko

Devínska Nová Ves od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018

Milí čitatelia, Devínska Nová Ves od 26. 2. 2018 prinášam Vám informácie o tom, aká bola Devínska Nová Ves od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018. Nájdete tu súhrn článkov, ktoré boli uverejnené v blogu Týždeň v Devínskej v uplynulom týždni. Okrem toho uvádzam prehľad príspevkov uverejnených v Magazíne DTV. Nájdete tu aj odkazy na články o Devínskej Novej Vsi v iných médiách a na záver prehľad očakávaných udalostí týkajúcich sa Devínskej Novej Vsi v najbližšom týždni.

Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018“