Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

Ján Žatko

V pondelok 4. mája uplynulo 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Kvôli pandémii nového koronavírusu sa tento rok výnimočne pri tejto príležitosti na Slovensku nekonali verejné zhromaždenia. Ani verejná spomienka na Milana Rastislava Štefánika organizovaná každoročne Miestnym odborom Matice slovenskej pri jeho pamätníku na Kolónii sa nekonala. Namiesto toho prinášam tieto riadky ako súkromnú spomienku na tohto velikána slovenského národa.

píše: Ján Žatko

Pokračovať v čítaní „Spomienka na Milana Rastislava Štefánika“

Detské ihrisko Charkovská – ako to vlastne bolo

Keďže sme v našej mestskej časti nemali žiaden park, premýšľal som, čo s tým. Moja vízia bol park, niečo ako Medická záhrada alebo Grasalkovičova (prezidentská) záhrada. Kľukaté chodníky vysypané z makadamu, zátišia z kríkov a stromov, veľa lavičiek na posedenie a debatu. Čo najviac zelene, zopár prvkov z dreva. Nič farebné, nič plastové.

píše: Denis Ružovič

Pokračovať v čítaní „Detské ihrisko Charkovská – ako to vlastne bolo“

Veľkonočné tradície tento rok len v spomienkach

Ján Žatko

Tak ako inde na Slovensku, aj v Devínskej Novej Vsi sa zachovávali tradície spojené s významnými sviatkami. Veľkonočné tradície zachytáva vlastivedná monografia Devínska Nová Ves, ktorú zostavil Viliam Pokorný a kolektív a vydala ju mestská časť Devínska Nová Ves v roku 1995. Nasledujúci text z uvedenej publikácie zostavila Zita Škovierová.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Veľkonočné tradície tento rok len v spomienkach“

Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov

Ján Žatko

Výnimočná situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 zasiahla všetky oblasti nášho života. Neobišla ani náboženský život. Jedným z opatrení vlády bol aj zákaz konania verejných náboženských obradov.  A tak veriaci jednotlivých cirkví prvýkrát nebudú môcť sláviť veľkonočné obrady v chrámoch, ale budú ich môcť iba sledovať v televízii, rozhlase alebo na internete. Program bohoslužieb v médiách počas sviatkov nájdete v nasledujúcom článku.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Program bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov“

Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

Súčasná krízová situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 negatívne zasiahla aj činnosť samospráv na celom Slovensku. Čaká ich neočakávaný výpadok príjmov a nárast výdavkov súvisiacich s týmto ochorením. Okrem toho je problematické aj zvolávanie obecných zastupiteľstiev. Týka sa to samozrejme aj samosprávy Devínskej Novej Vsi. Tento týždeň bolo v Devínskej zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Zrušené zasadnutie miestneho zastupiteľstva“

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Prečo sa starosta vyhovára na poslancov?

Ján Žatko

V stredu 4. marca 2020 zasadala vo Vile Košťálová Komisia pre dotácie. Na komisiu boli pozvaní zástupcovia tých subjektov, ktorí čerpali dotáciu z rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves v roku 2019 a mali nejaké nedostatky vo vyúčtovaní dotácie. Snahou miestneho úradu aj členov komisie bolo pomôcť tieto nedostatky odstrániť, aby nebolo nutné čerpanú dotáciu vrátiť. Zdá sa však, že táto snaha nebola v niektorých prípadoch správne pochopená. Zaregistroval som veľmi kritické hlasy dôchodcov voči poslancom miestneho zastupiteľstva, ktoré žiaľ podporil svojim postojom aj starosta Dárius Krajčír. Kde je teda pravda?

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Prečo sa starosta vyhovára na poslancov?“

Opatrenia proti koronavírusu týkajúce sa DNV

opatrenia proti koronavírusu
Ján Žatko

V posledných dňoch je témou dňa na Slovensku ohrozenie ľudí novým koronavírusom a hrozba ochorenia COVID-19. V piatok na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom a v pondelok podvečer ich bolo spolu sedem. V súvislosti s tým boli prijaté viaceré výnimočné opatrenia proti koronavírusu.

Aktualizácia: miestny úrad DNV je pre verejnosť v dňoch 12. 3. a 13. 3. 2020 zatvorený.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Opatrenia proti koronavírusu týkajúce sa DNV“

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jar 2020

Ján Žatko

Denova zverejnila na svojom webovom sídle harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. Na ulicu resp. križovatku uvedenú v harmonograme sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu – neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov jar 2020“

Devínska Nová Ves od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020

Ján Žatko

Ako volila Devínska Nová Ves? Ochranári pálili vatry na svahu Devínskej Kobyly. Fantastická sezóna Terezky Čorejovej. Kto môže za súčasný stav budovy kina Devín? Bližšie podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom prehľade udalostí za uplynulý týždeň. Na záver ako obyčajne udalosti, ktoré Devínska Nová Ves očakáva v najbližšom období.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Devínska Nová Ves od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020“