Zápas o stromy na Devínskej Kobyle pokračuje

devínskej
Ján Žatko

Počas minulého roka som vás pravidelne informoval o zápase ochranárov a niektorých samospráv o záchranu stromov na Devínskej Kobyle. Štátny podnik LESY SR mal v pláne značnú časť lesa na Kobyle vyťažiť a speňažiť. Našťastie do zápasu o charakter lesa na Devínskej Kobyle sa zapojila aj verejnosť a ťažobné mechanizmy sa z Devínskej Kobyly stiahli. Zatiaľ. Zápas o stromy na Devínskej Kobyle však ešte neskončil.

píše: Ján Žatko

Plán na masívnu ťažbu dreva na Devínskej Kobyle

Zhruba pred rokom som v článku Pozastavená ťažba dreva na Devínskej Kobyle informoval o tom, že štátny podnik LESY SR naplánoval na rok 2018 masívnu ťažbu lesa na Devínskej Kobyle. Proti tomuto zámeru sa postavili aktivisti a aj samosprávy Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky. Žiaľ, Devínska Nová Ves sa k protestom nepridala. Ani starosta Milan Jambor, ani vtedajší poslanci. Počas celého roka 2018 pribúdali protesty verejnosti proti tomuto zámeru, prebiehali neúspešné rokovania, až v novembri 2018 nastúpili do lesa na Kobyle ťažobné mechanizmy. To spôsobilo také masívne protesty verejnosti, že ministerstvo pôdohospodárstva bolo prinútené dať lesníkom príkaz na zastavenie ťažby.

devínskej

Čaká sa na výsledok odbornej štúdie

Za účelom hľadania ďalšieho postupu vo využívaní lesov v okolí Bratislavy bola zriadená Pracovná skupina pre posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy, v ktorej sú zastúpení zástupcovia OZ Naše Karpaty,  LESOV SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Štátnej ochrany prírody, hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Bolo zadané vypracovanie štúdie, ktorú pripravujú experti z Technickej univerzity vo Zvolene. Tá má posúdiť dopady realizácie opatrení programu starostlivosti o lesy na zabezpečenie rekreačnej funkcie lesov.

devínskej

Zjednotená samospráva a ochranári

24. januára 2019 došlo k dôležitému posunu. Primátor Bratislavy Matúš Vallo  spolu so všetkými starostami mestských častí Bratislavy, vicežupankou za Bratislavský samosprávny kraj Elenou Pätoprstou a zástupcom za OZ Iniciatíva Naše Karpaty Jakubom Mrvom predostreli širokej verejnosti konkrétne kroky smerujúce k zastaveniu ťažby zdravých stromov na území hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. Z magistrátu hlavného mesta bola zaslaná výzva k súčinnosti kompetentným štatutárnym orgánom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvu životného prostredia a Vláde SR. S potešením konštatujem, že sa na stretnutí zúčastnil aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Potom ako bývalý starosta Milan Jambor vytrvalo ignoroval všetky snahy o záchranu lesa na Devínskej Kobyle, je to rozhodne veľmi vítaná zmena postoja našej mestskej časti.

devínskej

Podpora verejnosti a veľké ďakujem

V septembri 2018 som s niekoľkými priateľmi rozbehol petíciu na podporu aktivít ochranárov a samospráv za záchranu lesa na Devínskej Kobyle pod názvom „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle„. Našou prioritou bolo dosiahnuť, aby bratislavské lesy mali hlavne rekreačnú funkciu a neslúžili na hospodárske účely. Petícia sa stretla s veľkým ohlasom. 14. 2. 2019 som spolu s dvomi ďalšími aktivistami odovzdal petíciu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odovzdali sme  spolu 5 611 podpisov podporujúcich túto petíciu, z toho bolo 5 015 elektronických podpisov a 596 fyzických podpisov. Veľké množstvo podpisov bolo pritom z Devínskej Novej Vsi. Za podporu dobrej veci vám patrí veľká vďaka.

devínskej

Zvláštne poďakovanie Marekovi Poláčkovi

Zároveň patrí moje veľké poďakovanie aj pánovi Marekovi Poláčkovi z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK – Malé Karpaty. Pred nejakým časom ma oslovil a ponúkol sa, že bude zhromažďovať podpisy fyzicky na podpisových hárkoch. Možno ste ho viacerí z vás stretli pri Cyklomoste slobody alebo niekde inde a podpísali ste mu túto petíciu. Ešte raz veľká vďaka Marek. Čo som ja robil z pohodlia svojej pracovne, vy ste robili v teréne. Aj preto som rád, že Marek Poláček bol aj osobne pri odovzdaní podpisov na ministerstvo pôdohospodárstva a mohol vyjadriť pre médiá svoj názor na problematiku záchrany bratislavských lesov.

devínskej
Marek Poláček mi v Corleone odovzdáva 596 podpisov pod petíciu.

Petíciu zorganizovalo devínskonovoveské KDH

Petícia „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“ bola vyslovene občianska aktivita. Som presvedčený, že ju podporili voliči všetkých politických strán, alebo aj nevoliči. Nešlo v nej predsa o politiku, ale o záchranu nášho spoločného životného prostredia. Dnes, keď je petícia odovzdaná, však už môžem prezradiť že išlo o iniciatívu členov klubu KDH z Devínskej Novej Vsi. Bol to náš príspevok k tomu, aby sme naše okolie nedevastovali a zachovali ho pre naše deti a vnúčatá. Verím, že to nebol príspevok posledný. Postoj štátnych orgánov k lesom na Devínskej Kobyle budeme naďalej starostlivo sledovať.

Reportáž DTV z odovzdania petície

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *