Sloboda slova a infozákon (Kontrola v samospráve – 2. časť)

Alexandra Madajová

Zákon o SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM vytvára možnosť nahliadnuť do všetkých úradných a úradníckych „kuchýň“, kde sa varí za naše peniaze. Nie každému „kuchárovi“ sa to možno bude zo začiatku páčiť. „SLOBODA SLOVA“ je základným kameňom „DEMOKRACIE“ Chcete ju? V nárokoch na seba by sme nemali poľaviť.

píše: Alexandra Madajová
autorka kandiduje do miestneho zastupiteľstva DNV ako nezávislá kandidátka

V prvej časti článku Kontrola vo verejnej správe a samospráve – 1.časť som písala o neexistencií Personálneho oddelenia (Ľudské zdroje) na našom Miestnom úrade.

Z uvedeného dôvodu som podala žiadosť o sprístupnenie informácií k nasledujúcim otázkam:

 1. Kto zabezpečuje HR-personálnu a mzdovú agendu – činnosť MČ Bratislava – Devínska Nová Ves?
 2. Koľko zamestnancov je v hlavnom, vedľajšom, brigádnik – pracovnom pomere ku dňu 25.09.2022 v uvedených organizáciách a Miestnom úrade MČ?
 3. Zamestnávajú uvedené organizácie a Miestny úrad MČ občanov so zdravotným postihnutím?
 4. V akej výške boli vyplatené všetky druhy odmien, všetkým zamestnancom Miestneho úradu a v uvedených organizáciách za posledné 4 roky?
 5. Koľko zamestnancov bolo zamestnaných v súbežnom pracovnom pomere za posledné 4 roky – Miestny úrad aj organizácie?
 6. Koľko zamestnancov je zamestnaných súbežne s prebiehajúcou podnikateľskou činnosťou – Miestny úrad aj organizácie?
 7. Koľko zamestnancov bolo prijatých za posledné 4 roky? – Miestny úrad aj organizácie.
 8. Koľko zamestnancov ukončilo pracovný pomer za posledné 4 roky? – Miestny úrad aj organizácie.
 9. Mzdy zamestnancov sú odvodené na základe tarifných tabuliek, alebo iným spôsobom?  Ak iným akým? Poprosím odpoveď zvlášť Miestny úrad a zvlášť organizácie.

 Všetky organizácie našej MČ nájdete tu :

https://www.devinskanovaves.sk/4019/organizacie

Vedenie Mestskej časti postúpila žiadosť o sprístupnenie informácií len niektorým organizáciám, Dobrovoľný hasičský zbor MČ DNV a Denné centrum pre seniorov v tomto zozname chýba. Prečo selektívne?

Odpovede v plnom rozsahu a v zákonnej lehote sprístupnili :

Organizácie príspevkové: DENOVA, ISTRA CENTRUM

Organizácie rozpočtové: ZŠ Pavla Horova 5, ZŠ Ivana Bukovčana 3, MŠ Pavla Horova 3, MŠ Milana Marečka 20

Organizácie obchodné: Devínskonovoveská televízia, spol.s.r.o.

Odpovede odmietnuté – nesprístupňuje informácie

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves nesprístupňuje v časti rozsahu 2, 4, 5, 6, 7, 8

Organizácie iné: Dom Sociálnych služieb Senecio, n.o. nesprístupňuje v časti rozsahu 4, 5, 6, 7, 8

Prečo len dané odpovede?  

Odpoveď po zákonnej lehote:

Devnet, a.s.

Žiadna odpoveď:

DNV ŠPORT, spol. s.r.o.

Prečo žiadna odpoveď?

Ďalšie témy sú:

 1. Diskusia v periodiku DEVEX a  DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIÍ úplne chýba.

https://hlasnetruby.transparency.sk/samosprava/Bratislava+IV/Bratislava-Dev%C3%ADnska+Nov%C3%A1+Ves 

Od absencie predvolebných diskusií v DTV k prirovnaniu k Matovičovi a Putinovi

 1. Jednoduchou priamou otázkou, alebo NEzverejnením povinných informácií nedostávame odpovede.
 2. Komunikácia na stránkach „NAŠICH“ médií je cielene blokovaná.

A prečo toto všetko píšem? Myslím si, že zvolené vedenie obce tu nemá byť preto, aby si po sľuboch pred voľbami, po voľbách robilo čo chcelo.  Na jednej strane  každý kandidát na poslanca, alebo starostu pred voľbami vie, čo tu treba, niekto chce cesty, niekto vie že chýbajú parkovacie domy, niekto chce viac zelene. Ale čo chceme my ľudia?  Vedenie mestskej časti  by malo byť o tom, aby zvolení kandidáti vo funkciách pracovali transparentne. Hlavnými úlohami by mali byť transparentnosť, otvorená komunikácia, spolupráca a participácia verejnosti a následne by bolo jasné, čo občania potrebujú, chcú a v akom poradí,  a aj na čo máme ako mesto,  alebo mestská časť. Nie sme v stredoveku, aby vedenie hospodárilo a rozhodovalo o verejných prostriedkoch samostatne a netransparentne s tvrdením, že je to jediné, správne a pre ľudí.

Vedenie samé rozhoduje, či využije  ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ, ABY VYTVORILO DOJEM NEJAKEJ INFORMOVANOSTI, alebo BUDE PRAVDIVÉ A SKUTOČNE OTVORENÉ.

Návrh:

 1. Rozhodnutia a žiadosti o informácie by mali byť v zmysle zákona evidované a verejne prístupné. Význam povinnosti evidencie je v tom, že predstavuje dobrý zdroj informácií pre neskorších žiadateľov. Táto evidencia môže vždy žiadateľovi poslúžiť ako dôkaz, že o informáciu žiadal a kedy to bolo (pre prípad podávania opravného prostriedku) a z evidencie je možné aj napr. zistiť, aké informácie úrad vlastne eviduje, že takéto informácie už boli sprístupnené, aký je po nich dopyt a pod. Z uvedených informácií je možnosť zistiť aj počet samotných žiadostí, čo odzrkadľuje transparentnosť poskytovaných informácií.
 2. Sprístupniť register podaných žiadostí a následných rozhodnutí so všetkými opravnými možnosťami so všetkými platnými lehotami na ich vybavenie. Sprístupniť CELÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS už vybavovaných žiadostí.
 3. Možnosť otvoreným diskusiám v „NAŠICH“ médiách a periodikách.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *