Súčasný starosta Krajčír klame stále aj v jeho volebnom programe

Adrián Jankovič

Politici zvyknú realitu prifarbovať, ale súčasný starosta klame v neuveriteľne absurdnej miere. Tak veľmi chce zostať vo funkcii, že každému hovorí to, čo chce daný človek počuť, nevadí, že sa potom tvrdenia navzájom vylučujú. Keď som si pozrel jeho volebný program spojený s odpočtom práce, našiel som mnoho vedomých klamstiev, tu ich vyvraciam. Samozrejme veci, ktoré sa nepodarili, neuvádza.

píše: Adrián Jankovič
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Za 4 roky sme zrekonštruovali desiatky kilometrov miestnych komunikácií.

 Desiatky znamená minimálne 20 km, pre ilustráciu, koľko to je, pozrite na červenú trasu v obrázku nižšie. A to sú v nej zahrnuté hlavné cesty, ktoré opravuje hlavné mesto. Neexistujú štatistiky opravy ciest, ale podľa dostupných informácií z rozpočtu a toho, čo je možné vidieť v uliciach, sú zrealizované opravy Na Kaštieli, Poniklecovej, Tehliarskej, možno ešte zopár ďalších ulíc, ale zďaleka to nedá dokopy 20 km.

Obnovili sme viac ako 30 km chodníkov v našej mestskej časti.

Realita: 4, 8 km. Podľa záverečného účtu mestskej časti, časti „rekonštrukcie a opravy-chodníky“ ich bolo za prvé dva roky 1, 7 km, v ďalších dvoch rokoch štatistika z neho vypadla, ale narátal som z vydaných správ mestskou časťou a z videnia v uliciach ďalších 3, 1 km.

Úspešne sa Devínska Nová Ves spolu s magistrátom pustila do projektu turbookružnej križovatky Eisnerova, ktorá výrazne pomôže zlepšiť situáciu v doprave v našej mestskej časti po jej dokončení.

Križovatka nijak výrazne nezlepší situáciu v doprave, nerieši problém zdržaní na ceste do centra. V súčasnej križovatke je problém s odbočením zo sídliska smerom k VW a v tom, že sú tam nehody. Tie budú aj na okružnej, len pri motorových vozidlách v menšej miere. Netuším, ako bude križovatka vyzerať, vedenie MČ však presadzovalo jej návrh bez chodníkov a cyklochodníkov. Ak to tak bude, podľa výskumov je okružná križovatka bez cyklochodníkov pre cyklistov viac nebezpečná ako súčasná styková.

Zrevitalizovali sme a zrekonštruovali Istrijskú ulicu, zostáva nám už iba chodník od Mýtnice smerom Eisnerovej ulici, ktorý je poslednou časťou realizácie obnovy tejto komunikácie.

Zrevitalizovaná spred veľa rokov je časť od Novoveskej po Na Kaštieli, od fasády k fasáde. V druhej časti ulice bol teraz iba vymenený na ceste asfalt a kúsok chodníka. Vymenilo ho hlavné mesto, keďže cestu a daný chodník spravuje. Žiadna revitalizácia od fasády k fasáde, max. sa opravil pomník padlým. Súčasný primátor pristúpil k oprave ciest podľa mňa zle, spýtal sa starostov, ktoré cesty v správe hlavného mesta chcú vo svojich mestských častiach opraviť. Náš populista a demagóg neváhal a miesto veľmi poškodenej cesty na križovatke na „semaforoch” pri Hornbachu, kruháči a pumpe Shell dal spraviť Istrijskú, poškodenú oveľa menej s oveľa menšou intenzitou dopravy. Len preto, aby sa mohol pochváliť, ako ju on opravil. Keď som sa v infožiadosti pýtal, kto ju dal opraviť, mestská časť mi odpísala: „Devínska s tým nič nemá, o oprave rozhodovalo hlavné mesto.”

Vyriešili sme po vzájomnej dohode s VW dopravu ich zamestnancov, ktorí zaťažovali linky MHD v našej mestskej časti. Cestovanie zamestnancov vlastnou zmluvnou dopravou sa osvedčilo v praxi.

Zmluvná doprava fungovala aj predtým.

Výrazne sme posilnili a zhustili trasovanie liniek MHD nielen počas najsilnejších pracovných dní, ale aj vo večerných hodinách, či sviatočných a prázdninových obdobiach. Nové prístrešky zastávok MHD. Už jazdia po DNV dlhé nové autobusy 20 a 29.

Intervaly a trasy hlavných liniek v DNV sú totožné s tými z roku 2017, teda ešte pred týmto volebným obdobím. Pozrite si intervaly v cestovných poriadkoch a porovnajte s článkom na imhd.sk z 2017 „Zmeny liniek 20 21.. “, sú totožné. Kĺbové autobusy na daných linkách sčasti jazdia, ale v niektoré dni na linke 20 žiaden.

V oblasti cyklodopravy sme začali výraznou osvetu a motiváciu. Motivujeme deti, aby chodili bicyklami a okrem cyklostojanov v uliciach sme inštalovali aj stojany na bicykle pri školách. Zriadili sme požičovňu bicyklov. Inštalovali sme cyklosčítače – aby sme vedeli zistiť, koľko ľudí sa pohybuje na bicykloch, nielen cez víkend.

Neviem, čo je myslené osvetou, snáď nie iba stojany pri školách. ZŠ P. Horova má vlastnú miestnosť na odkladanie bicyklov, ZŠ I. Bukovčana vraj už tiež, ale pred školu bol osadený stojan, ktorý neumožňuje zamknúť rám bicykla, iba kolesa, nie je v súlade s predpisom, ktorý určuje jeho správne parametre.
Požičovňa bicyklov nie je cyklodopravná infraštruktúra, ale cykloturistická, nemá vplyv na dopravovanie sa občanov na bicykli napr. za povinnosťami. Cyklosčítače na chodníku do Devína nemajú žiaden význam, aj bez údajov z nich vieme, na ktoré miesta sa v rozvoji cyklodopravy zamerať.

Zvyšujeme bezpečnost komunikácií, čím vytvárame podmienky na využívanie nemotorovej dopravy: osádzame spomaľovače, znižujeme rýchlosť na komunikáciách, inštalovali sme merače rýchlosti, ktoré spomaľujú autá, osadili sme dopravné značky.

Spomaľovače sa neosádzajú priateľské pre užívateľov nemotorovej dopravy, teda aj ľudí na bicykloch, porušujú sa uznesenia komisie. Na niektoré miesta, kde časť občanov žiadala spomaľovač, neboli osadené. Osádzanie značiek so zníženou max. povolenou rýchlosťou nemá význam bez zmeny dizajnu cesty, kto dodržiava 30-tku na časti Istrijskej?

Vyriešenie dopravnej situácie na Opletalovej ulici je mojou prioritou aj prioritou mestskej časti. Napojenie VW a Priemyselného parku BA-DNV na obchvat je jediné možné vyriešenie dopravnej situácie v časti Kolónia, keďže čiastkové riešenie v posledných rokoch nepriniesli výraznejšie zlepšenie stavu. Riešenie tejto situácie koordinujeme spoločne s magistrátom hl. mesta, nakoľko je táto komunikácia v ich správe a rokovaniami so štátnou správou a jej orgánmi pri zaradení tohto projektu k prioritám cestnej infraštruktúry na Slovensku a v meste Bratislava.

Pred 4 rokmi sľúbil realizáciu obchvatu, po vypracovaní dokumentácie „prekvapujúco“ zistil, že jeho úrad nie je schopný projekt zrealizovať a tak projekt stojí.

Riešenie parkovacej politiky spoločne s celou Bratislavou – PAAS, nakoľko sa jedná o situáciu, ktorá sa dotýka celej Bratislavy komplexne a riešime ju spoločne s magistrátom hlavného mesta. Podobne nové parkovacie miesta tvoríme spoločne s novým Centrálnym námestím, ktoré je spoločný projekt našej mestskej časti a magistrátu hlavného mesta.

 V minulom volebnom období sľuboval zavedenie parkovacej politiky, nič pre to nespravil, teraz už je zodpovedný magistrát. S námestím sa takmer nepohlo, mestská časť ho hodila na MIB, mestská organizácia pripravovala zadanie architektonickej súťaže. Takým tempom realizácia skoro nehrozí, ešte aj s veľmi nákladnými miestami v podzemí.

Cyklotrasa cez Bory do Dúbravky – Projektová dokumentácia je pripravená so všetkými dokumentmi pre územné aj stavebné konanie. Samotná príprava projektu je náročnejšia, ako jeho realizácia najmä pre rôzne vlastnícke pozadie pozemkov pod cyklotrasou a jej financovaniu spolu s magistrátom. Mojim cieľom je v najbližšom volebnom období pristúpiť k realizácii projektu po zavŕšení územného a stavebného konania.

Keď za 4 roky nevieme získať pozemky pod nakreslenú trasu, aká je nádej, že ich získame neskôr? Je absurdné spraviť kompletnú dokumentáciu na trasu bez vysporiadania pozemkov. Mimochodom, vedenie odmieta rokovať o získaní chodníka pri potoku Mláka pri policajnej škole, ktorý tiež smeruje na Bory a dal by sa opraviť. Vraj s vlastníkom pozemku sa „ťažko komunikuje“. To ale nie je argument.

Ďalšie 4 roky so súčasným starostom budú stratené, pandémia za nerealizáciu významných projektov nemôže.

Ako vidno, miera demagógie je obrovská. Za tú nemôže žiadna kríza, ako vidno v článku, ani za (ne)riešenie mnohého nemôžu krízy. V ďalšej časti sa zameriam na pomýlené priority súčasného vedenia, ktorá ešte viac vyvráti argumenty o tom, ako im bráni v rozvoji pandémia a vojna.

Východisko zo situácie vidím vo vedení obce skúseným manažérom s charakterom – Jánom Žatkom (bývalý vedúci úradu ministerstva, okresného úradu práce, miestneho úradu, v súkromnej sfére, …teraz manažérska pozícia na ministerstve). Pretože Devínskonovešťania si zaslúžia viac. Program jeho a jeho tímu (nájdete na webe janzatko.sk)

  1. Elena Fabová
  2. Lubomír Frolek
  3. Adrián Jankovič
  4. Ivan Jankovič
  5. Tomáš Lencz
  6. Robert Ondrejkovič
  7. Peter Rajkovič,

obsahuje okrem bodov, ktoré sú nákladnejšie na realizáciu aj body jednoduchšie, z ktorých môžu obyvatelia tiež výrazne benefitovať.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *