Podarí sa odkliať zakliatu terasu? Čo sa stalo za dva roky (časť 2/rok 2019)

Ján Žatko

V článku „Podarí sa odkliať zakliatu terasu? Čo sa stalo za dva roky (časť 1)“ som sa vrátil o dva roky späť na začiatok roku 2019. Na miestnom zastupiteľstve sa vtedy diskutovalo aj o stave terasy na Ulici Milana Marečka. Článok som skončil konštatovaním, že v rozpočte na rok 2019 miestne zastupiteľstvo schválilo na rekonštrukciu terasy 300 tisíc eur. Ako sa im podarilo tieto peniaze vyčerpať?

píše: Ján Žatko

Návrat na začiatok roku 2019: reportáž DTV z 20. 2. 2019

Diskusii o havarijnom stave terasy na ulici Milana Marečka na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2019 sa venoval aj Magazín DTV dňa 20. 2. 2019. V reportáži odzneli aj nasledujúce stanoviská:

Poslankyňa Veronika Veslárová (Devínska Inak) pre DTV povedala:

Teraz  tento objekt chátra. Už v minulom volebnom období som sa zaujímala o to, prečo je v takomto stave. Máme informáciu, že už sú vysporiadané pozemky pod terasou, takže už by sa mohlo začať s rekonštrukciou.

Veronika Veslárová

Zástupkyňa starostu Beáta Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova) dodala:

Rekonštrukcia má už konkrétne kontúry, má už konkrétne riešenia. Pokiaľ bude dopracovaná projektová dokumentácia v takom duchu, aby bola väčšina spokojná, tak sa už do toho vieme pustiť. Aj keď to bude zložité. Ja si myslím, že by bolo vhodné, aby sa spravila kvalitná vizualizácia a vyjadrili sa občania, či naozaj takto tú terasu chcú mať zrealizovanú, alebo nie.

Beata Janatová

Starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) vyhlásil, že rekonštrukcia terasy patrí medzi jeho priority:

Je to priorita moja aj poslancov, aby tento rok občania reálne videli ako projekt vyzerá a čo plánujeme robiť s terasou a aby sa mohli zapojiť do pripomienkovania toho projektu, ktorý máme na stole. Začínajú nám pracovať komisie. Čiže prvé kolo bude v komisiách, ktoré uvidia projekt a dostanú vizualizáciu. Následne pristúpime k zverejneniu a pripomienkovaniu od občanov. Niekto si povie, áno už to malo byť a zajtra je už neskoro. Ale tá rekonštrukcia nebude jednoduchá, pretože nejde o plátanie dier. Nejde o maľovanie ale ide naozaj o kompletnú rekonštrukciu aj kvôli statike aj kvôli lepšiemu využitiu toho priestoru. Chceme aby komplexne bola terasa zrekonštruovaná, aby tie potreby občanov, ktoré v tej oblasti sú, boli vykryté tým projektom.

Reportáž DTV z 20. 2. 2019

Prenájom pozemku pod terasou

Už nasledujúci deň občianske združenie Devínska Inak na svojej facebookovej stránke informovalo, že mestská rada Bratislavy 21. 2. 2019 odobrila prenájom pozemku hlavného mesta pod schátranou terasou pre mestskú časť Devínska Nová Ves za symbolické 1 euro ročne. Chýbajúci právny vzťah mestskej časti k pozemku bol posledných niekoľko rokov právnou prekážkou v rekonštrukcii terasy z rozpočtu mestskej časti. V informácii bolo uvedené aj nasledujúce tvrdenie:

Stalo sa tak potom, ako zámer 18. 2. 2019 obhájil pred mestskou finančnou komisiou mestský poslanec Rastislav Tešovič(Devínska Inak), ktorý potom návrh podporil na rokovaní mestskej rady spolu s devínskonovoveským starostom Dáriusom Krajčírom (SaS, Sme rodina, NOVA). Návrh musí ešte 7. marca 2019 schváliť bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo naozaj tento prenájom za 1 euro ročne dňa 7. marca 2019 jednohlasne schválilo.

terasy na ulici milana marečka
Rastislav Tešovič

Komisia výstavby a životného prostredia 30. 5. 2019

Slová starostu Dáriusa Krajčíra o tom, že návrh na rekonštrukciu terasy sa dostane na posúdenie odborných komisií, sa naplnili 30. 5. 2019. Členom Komisie výstavby a životného prostredia bola predložená vizualizácia návrhu pretláčaného ešte minulým starostom Milanom Jamborom. Viacerí členovia komisie boli šokovaní tým, že jeho zámerom bolo premeniť terasu na parkovisko osobných áut s pozdĺžnym aj kolmým parkovaním. Návrh predpokladal vytvoriť na terase cca 50 parkovacích miest. S týmto návrhom komisia nesúhlasila a žiadala ho prepracovať.

terasy na ulici milana marečka
Vizualizácia návrhu na rekonštrukciu terasy preložená na rokovanie komisie 30. 5. 2019.

Komisia výstavby a životného prostredia 4. 9. 2019

Na rokovanie komisie dňa 4. 9. 2019 bola predložená vizualizácia prepracovanej verzie. Starosta Dárius Krajčír, ktorý sa osobne zúčastnil na zasadnutí komisie, prepracovaný návrh obhajoval slovami, že projekt sa zjemnil a znížil sa počet parkovacích miest. To je pravda. V novej vizualizácii sa už objavila drobná architektúra a počet parkovacích miest sa znížil zhruba na polovicu. Predsedníčka komisie Beata Janatová prepracovaný objekt tak isto obhajovala slovami, ktorými sa obrátila na prítomných občanov:

Sami sa sťažujete, že nemáte kde parkovať. Tento projekt je celkom solídny.

terasy na ulici milana marečka
Prepracovaná vizualizácia terasy predložená na komisiu dňa 4. 9. 2019.

Status Adriána Jankoviča

Zasadnutie komisie bolo mimoriadne búrlivé aj zásluhou poslanca miestneho zastupiteľstva Adriána Jankoviča (Team Vallo). Ten vo svojom statuse na Facebooku informoval verejnosť o svojom nesúhlase s tým, aby sa na terase vybudovalo parkovisko. Zároveň protestoval proti tomu, že návrh predložený na rokovanie jej komisie nerešpektuje pripomienky komisie z mája toho roku.

Adrián Jankovič

Anketa o parkovisku na terase

Status poslanca Adriána Jankoviča zburcoval verejnosť natoľko, že na zasadnutie komisie prišlo kvôli terase niekoľko desiatok ľudí. Viacerí z nich sa vyjadrili k predloženému návrhu a všetci jednomyseľne odmietli víziu Milana Jambora vytvoriť na terase parkovisko. Bez ohľadu na to, či tam bude parkovať 50 alebo „iba“ 25 áut. Po diskusii s prítomnými občanmi prijala komisia uznesenie, ktorým odporučila starostovi mestskej časti ponechať rozhodnutie o tom, či sa na terase vybuduje parkovisko alebo nie, na majiteľov bytov a nebytových priestorov v prislúchajúcom objekte. Miestny úrad mal za tým účelom zorganizovať anketu, ktorou sa zistí ich názor. V prípade, že majitelia prislúchajúcich bytov vybudovanie parkoviska na terase odmietnu, bude sa s nimi, ale aj s ostatnými občanmi Devínskej Novej Vsi diskutovať o tom, čo by sa na terase malo umiestniť.

terasy na ulici milana marečka
Verejnosť na Komisii výstavby a životného prostredia 4. 9. 2019.

Starosta bude výsledky ankety rešpektovať

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír v reportáži DTV 18. 9. 2019 informoval, že v najbližšom období prebehnú na terase sanačné práce, ktorými sa odstránia najväčšie nedostatky. Zároveň ubezpečil, že v budúcom roku 2020 sa konečne zrealizuje očakávaná rekonštrukcia terasy. Vyjadril sa, že názor obyvateľov na parkovacie miesta na terase bude rešpektovať a projekt sa prispôsobí výsledkom ankety. Dôležité podľa neho je hlavne to…

… aby tento priestor konečne vyhovoval, aby neohrozoval životy a majetok obyvateľov tak, ako je tomu teraz.

Reportáž DTV z 18. 9. 2019

Výsledky ankety boli jednoznačné

1. októbra 2019 som v článku „Parkovisko na terase Milana Marečka nebude“ informoval o tom, že mestská časť v spolupráci so správcami bytového objektu v priebehu septembra 2019 zorganizovala anketu, ktorou boli oslovení majitelia bytov na Ulici Milana Marečka 2 – 12. Oslovení odpovedali na nasledujúcu otázku:

Chcete aby pripravovaná rekonštrukcia terasy pri bytovom dome Milana Marečka 2 – 12 zahŕňala aj parkovacie miesta?

Zo 183 vlastníkov sa vyjadrilo 108. Z nich sa 91, teda 84 %, vyjadrilo proti parkovisku a 17 za parkovisko. Výsledky sú teda jednoznačné. Potešilo ma, že aspoň obyvatelia bytovky na terase majú zdravý rozum, keď ho už bývalý starosta nemal. V článku som vyjadril nádej, že na terase už čoskoro vyrastie kvalitná pešia zóna, ktorá Devínskej Novej Vsi tak veľmi chýba.

terasy na ulici milana marečka
Parkovisko na terase nebude.

Koľko minula samospráva DNV na rekonštrukciu terasy v roku 2019

V úvode tohto článku som uviedol, že poslanci miestneho zastupiteľstva schválili v rozpočte na rok 2019 na rekonštrukciu terasy na Ulici Milana Marečka 300 tisíc eur. O tom, koľko sa z tejto sumy vyčerpalo v skutočnosti, sa môžeme dozvedieť zo záverečného účtu mestskej časti DNV za rok 2019. Je to presne 810 eur. Slovom osemsto desať eur. Presne 0,27 % zo schválenej sumy. Takéto zanedbateľné čerpanie nebolo kvôli tomu, že by mestská časť mala problém s peniazmi. Nie. Hospodárenie mestskej časti DNV za rok 2019 skončilo v pluse so sumou 551 789,42 €. Takže problém nie je v peniazoch. Problém je niekde inde. Ale kde, to sa mi napriek tomu, že som poslancom miestneho zastupiteľstva a zároveň aj členom Komisie výstavby a životného prostredia, nepodarilo zistiť. Možno sa mi to podarí zistiť v nasledujúcom článku, venovanom tomu, čo sa urobilo v záujme rekonštrukcie terasy na Ulici Milana Marečka v roku 2020.

Súvisiaci článok

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *