Parkovisko na terase Milana Marečka nebude

Ján Žatko

O katastrofálnom stave terasy na Ulici Milana Marečka som na tomto blogu informoval už mnohokrát. Aj o najnovšom zámere na jej rekonštrukciu. Ten vychádza ešte z predstavy exstarostu Milana Jambora, že na terase by malo vyrásť parkovisko pre osobné autá. Naposledy sa týmto zámerom zaoberala Komisia výstavby a životného prostredia pred mesiacom. Odporučila starostovi mestskej časti zorganizovať anketu pre majiteľov bytov v objekte a zistiť ich názor na parkovanie osobných áut na terase.

píše: Ján Žatko

Pôvodný návrh Milana Jambora

Komisia výstavby a životného prostredia sa prvýkrát zaoberala návrhom na rekonštrukciu terasy 30. 5. 2019. Členom komisie bola predložená vizualizácia návrhu pretláčaného ešte minulým starostom Milanom Jamborom. Jeho zámerom bolo premeniť terasu na parkovisko osobných áut s pozdĺžnym aj kolmým parkovaním. Návrh predpokladal vytvoriť na terase cca 50 parkovacích miest. S týmto návrhom komisia nesúhlasila a žiadala ho prepracovať.

milana marečka
Vizualizácia návrhu na rekonštrukciu terasy preložená na rokovanie komisie 30. 5. 2019.

Prepracovaný návrh predložený na komisiu

Na rokovanie komisie dňa 4. 9. 2019 bola predložená vizualizácia prepracovanej verzie.  Na zasadnutie komisie prišlo kvôli terase niekoľko desiatok ľudí. Starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), ktorý sa osobne zúčastnil na zasadnutí komisie, prepracovaný návrh obhajoval slovami, že projekt sa zjemnil a znížil sa počet parkovacích miest. To je pravda. V novej vizualizácii sa už objavila drobná architektúra a počet parkovacích miest sa znížil zhruba na polovicu. Predsedníčka komisie Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) prepracovaný objekt tak isto obhajovala slovami, ktorými sa obrátila na prítomných občanov:

Sami sa sťažujete, že nemáte kde parkovať. Tento projekt je celkom solídny.

milana marečka
Prepracovaná vizualizácia terasy predložená na komisiu dňa 4. 9. 2019.

Nesúhlas s prepracovaným návrhom

Nie všetci členovia komisie sa však stotožnili s názorom starostu a predsedníčky komisie. Medzi nimi napríklad Adrián Jankovič (Team Vallo) a Ján Žatko (KDH, OĽaNO). Tak isto sa s ním nestotožnili občania prítomní na komisii. Viacerí z nich sa vyjadrili kriticky k predloženému návrhu a všetci jednomyseľne odmietli víziu Milana Jambora vytvoriť na terase parkovisko. Bez ohľadu na to, či tam bude parkovať 50 alebo „iba“ 25 áut.

Záver komisie týkajúci sa terasy na Milana Marečka

Po diskusii s prítomnými občanmi prijala komisia uznesenie, ktorým odporučila starostovi mestskej časti ponechať rozhodnutie o tom, či sa na terase vybuduje parkovisko alebo nie na majiteľov bytov a nebytových priestorov v prislúchajúcom objekte. Miestny úrad za tým účelom zorganizuje anketu, ktorou sa zistí ich názor. V prípade, že majitelia prislúchajúcich bytov vybudovanie parkoviska na terase odmietnu, bude sa s nimi, ale aj s ostatnými občanmi Devínskej Novej Vsi diskutovať o tom, čo by sa na terase malo umiestniť.

milana marečka
Občania zúčastnení na Komisii výstavby a životného prostredia.

Výsledky ankety sú jednoznačné

Mestská časť v spolupráci so správcami bytového objektu v priebehu septembra naozaj zorganizovala anketu, ktorou boli oslovení majitelia bytov na Ulici Milana Marečka 2 – 12. Oslovení odpovedali na nasledujúcu otázku:

Chcete aby pripravovaná rekonštrukcia terasy pri bytovom dome Milana Marečka 2 – 12 zahŕňala aj parkovacie miesta?

Zo 183 vlastníkov sa vyjadrilo 108. Z nich sa 91, teda 84 %, vyjadrilo proti parkovisku a 17 za parkovisko. Výsledky sú teda jednoznačné. Som rád, že aspoň obyvatelia bytovky na terase majú zdravý rozum, keď ho už bývalý starosta nemal. Verím, že na terase už čoskoro vyrastie kvalitná pešia zóna, ktorá Devínskej Novej Vsi tak veľmi chýba.

Starosta bude výsledky ankety rešpektovať

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír v reportáži DTV informoval, že v najbližšom období prebehnú na terase sanačné práce, ktorými sa odstránia najväčšie nedostatky. Zároveň ubezpečil, že v budúcom roku sa konečne zrealizuje očakávaná rekonštrukcia terasy. Vyjadril sa, že názor obyvateľov na parkovacie miesta na terase bude rešpektovať a projekt sa prispôsobí výsledkom ankety. Dôležité podľa neho je hlavne to,

aby tento priestor konečne vyhovoval, aby neohrozoval životy a majetok obyvateľov tak, ako je tomu teraz.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *