Kontajnerová ubytovňa pre stovky robotníkov na Kolónii

kontajnerová ubytovňa
Ján Žatko

21. septembra 2018 zverejnil stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí územného konania stavby s názvom „Ubytovňa – Opletalova ul.“ na pozemkoch parc. č. 2285/56, 2285/55, 2283/6, 2284/5, 2284/6 a 2776/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. Podľa uvedeného materiálu má na Kolónii pribudnúť kontajnerová ubytovňa pre niekoľko stoviek robotníkov.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV   

Kontajnerová ubytovňa

Navrhovateľom uvedenej stavby je spoločnosť SK – ING a. s., so sídlom na Opletalovej 100, v zastúpení spoločnosti DEV-ING SK s.r.o., Rovná 50, Stupava. Predmetom územného konania je umiestnenie stavby ubytovne s troma nadzemnými podlažiami, tvorenej obytnými kontajnermi previazanými do jedného celku. Na podlažiach je navrhnutých 85 izieb s príslušenstvom, technické a skladové miestnosti, miestnosti pre upratovačku, spoločné priestory a miestnosti potrebné na prevádzku budovy. Koľko ľudí bude v objekte ubytovaných v materiáli nie je uvedené. Ubytovňa má stáť na konci Opletalovej ulice, v tesnom dotyku s Volkswagenom, vedľa bývalej konečnej autobusu číslo 20.

kontajnerová ubytovňa
Príklad kontajnerovej ubytovne.

Dopravná obsluha

Dopravná obsluha uvedeného územia navrhovaného objektu sa nemení a bude prostredníctvom jestvujúcej komunikácie – Opletalova ulica s úpravou vjazdu. statická doprava je riešená vo vnútri areálu na spevnených plochách, prístupovej a obslužnej komunikácii v počte 99 parkovacích státí. Celý text vyhlášky si môžete prečítať tu.

kontajnerová ubytovňa

Voči uvedenému zámeru podalo námietky občianske združenie Devínsky Dvor (ďalej len „OZ DD“). Svoje námietky rozdelilo do nasledujúcich oblastí:

Námietka v oblasti dopravy

OZ DD tvrdí, že už dnes je doprava na Opletalovej ulici predimenzovaná, nakoľko slúži nielen ako obslužná cesta pre jej obyvateľov, ale je aj jednou z využívaných ciest pre dopravu do závodu VW SK ako pre jej zamestnancov tak aj pre tovar, ktorý po nej rozvážajú stovky kamiónov denne.  Táto situácia sa navyše zhorší v nasledujúcom roku, keď na Opletalovej ulici pribudne viac ako 300 bytových jednotiek, čo predstavuje nárast približne 450 áut. Spomínané projekty majú stavebné povolenie a nie je v nich už možné vykonávať zásadné zmeny. Preto je podľa ich názoru kontajnerová ubytovňa s 85 izbami nevhodným projektom pre danú lokalitu, ktorá by mala za následok výrazné zhoršenie dopravnej situácie pre obyvateľov Kolónie v DNV.

kontajnerová ubytovňa

Námietka v oblasti ekológie

Predmetná stavba nepopisuje vôbec vplyv na životné prostredie. Pri očakávanom množstve ľudí o 85 – 510 bude mať táto kontajnerová ubytovňa významný vplyv na celkovú situáciu životného prostredia v danej lokalite. Pre takýto zámer by mal byť predstavený kvalitný projekt ohľadom vplyvu stavby na životné prostredie, ako sa plánuje riešiť odpadové hospodárstvo, triedenie odpadov a pod.

kontajnerová ubytovňa
Súčasná ubytovňa vedľa ktorej má vyrásť nová kontajnerová ubytovňa.

Námietka – hlučnosť

Z projektu je zrejmé, že lacná kontajnerová ubytovňa bude určená predovšetkým pre ľudí s nižším sociálnym štandardom. Empirické skúsenosti podložené takisto aj rôznymi mediálnymi správami ukazujú, že takéto stavby majú za následok zvýšenie hluku v okolí, takisto neporiadku a špiny. Pri súčasných hraničných hodnotách hluku z titulu nielen kamiónovej dopravy je neprípustné akékoľvek ďalšie zaťaženie hlučnosti obyvateľov Opletalovej ulice /časti Kolónia.

kontajnerová ubytovňa

Námietka – bezpečnosť

V oblasti Opletalovej ulice, resp. časti Kolónia, žije aj veľké množstvo detí, ktorým sa zhorší bezpečnosť jednak z titulu zhustenej premávky ako aj v dôsledku možného zvýšenia kriminality. Obyvatelia Devínskeho Dvora ako aj časti Kolónia pravidelne stretávajú a upozorňujú popíjajúcich a následne aj podgurážených zamestnancov či už blízkych skladov alebo VW, aby nevysedávali na lavičkách pred jednotlivými vchodmi, nerobili neporiadok a aby opustili súkromný pozemok. Mnohokrát bezúspešne. Nová kontajnerová ubytovňa by súčasnú situáciu týkajúcu sa bezpečnosti ešte zhoršila.

kontajnerová ubytovňa
Výstavba bytových domov na Bystrickej ulici.

Kontajnerová ubytovňa – petícia proti výstavbe

Úplné znenie námietok si môžete prečítať tu. Ak aj vám záleží na tom aby Kolónia v Devínskej Novej Vsi nebola iba akýmsi getom tejto mestskej časti, môžete na podporu týchto námietok podpísať petíciu Zastavme realizáciu výstavby „Ubytovňa – Opletalova ul“ v Devínskej Novej Vsi, ktorú iniciuje občianske združenie Devínsky Dvor. Toto združenie združuje viac ako 500 ľudí žijúcich v oblasti Opletalovej ulice.

kontajnerová ubytovňa
Devínsky Dvor.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *