Parkovisko na terase M. Marečka, sídlisko Slnečný vrch, ubytovňa Opletalova

Ján Žatko

Prepracovaný návrh na výstavbu parkoviska na terase Milana Marečka, upravený developerský projekt Slnečný vrch I. a ubytovňa na Opletalovej ulici. Aj o týchto bodoch bude opäť rokovať v stredu 4. 9. 2019 Komisia výstavby a životného prostredia.

píše: Ján Žatko

Parkovisko na terase Milana Marečka

Všetky tieto projekty už boli na komisii prejednávané a dostávajú sa na rokovanie komisie s menšími alebo väčšími úpravami opäť. Návrhom na rekonštrukciu terasy na ulici Milana Marečka, ktorý pripravilo ešte minulé vedenie samosprávy, sa zaoberala komisia 30. 5. 2019 a žiadala návrh prepracovať. Prepracovaný návrh, ktorým sa bude komisia zaoberať v stredu, však podľa člena komisie a poslanca miestneho zastupiteľstva Adriána Jankoviča (Team Vallo) nerešpektuje pripomienky komisie výstavby. Najväčším problémom je, že na terase sa navrhuje vybudovať parkovisko osobných áut. Adrián Jankovič protestuje:

Boli mi doručené nové vizualizácie opravy terasy na ul. M. Marečka. Na jednom z minulých zasadnutí Komisie výstavby, keď nám boli doručené vizualizácie podľa zadania minulého vedenia, sme žiadali predložiť projektovú dokumentáciu a nie vizualizácie z ktorých nie je veľa vecí jasných. Viacerí jej členovia máme technické vzdelanie a dokážeme čítať výkresy. Nerozumiem ako môže byť v takej triviálnosti problém, keď samotná vizualizácia by mala vychádzať z technických výkresov.

Ďalej ostala nevhodná šírka chodníka (odhadujem z vizualizácie) 1,5 metra. Pri aktívnom parteri ako na terase je to málo aj keď k nemu pribudol pás parkletov (mobiliár, ktorý môže obsahovať zeleň, pouličné sedenie a podobne, v reáli nahrádza zvyčajne pozdĺžne pouličné parkovanie ako prvok upokojovania dopravy, parkovanie nahrádza aj z predchádzajúcich vizualizácií).

Južná časť terasy zo strany ul. Eisnerova nie je podľa vizualizácii riešená, neviem prečo. V riešenej časti pribudli žiadané tienidlá čo je plus. Nejde zrovna o rozvojový projekt, ale keď už pri ňom niekde zlyháva komunikácia medzi komisiou a zhotoviteľom, aká môže byť pri skutočných rozvojových projektoch.

terase
Prepracovaná vizualizácia terasy.

Ubytovňa na Opletalovej ulici

Aj návrhu na vybudovanie ďalšej ubytovne na Opletalovej ulici sa už venovala komisia výstavby a životného prostredia 30. 5. 2019. Proti pôvodnému návrhu sa zdvihol značný odpor zo strany samosprávy aj obyvateľov. Proti tomuto zámeru bola zorganizovaná aj petícia, ktorú podpísalo 841 ľudí. Investor preto návrh prepracoval a premenoval ho na „Polyfunkčný objekt Devínska Nová Ves na Opletalovej ulici“. Komisia v máji prepracovaný projekt odporučila schváliť aj pod vplyvom informácie, že objekt už má právoplatné územné rozhodnutie. Medzičasom sa však ukázalo, že územné konanie bolo obnovené. Členov komisie na to upozornil petičný výbor. Komisia sa bude preto zaoberať týmto projektom znovu.

terase
V susedstve tejto ubytovne na Opletalovej ulici má vyrásť ďalšia.

Slnečný vrch I.

Návrhom na plánovanú výstavbu nového sídliska Slnečný vrch I. sa už komisia zaoberala 1. 4. 2019 na svojom mimoriadnom zasadnutí. Podnet na zvolanie mimoriadnej komisie dal v marci ihneď po zverejnení zámeru člen komisie Vladimír Kočvara, k jeho návrhu sa pridali Fridrich Pokorný, Ján Žatko, Ivan Hirländer a Michal Gašparík. Podľa rokovacieho poriadku, keďže išlo o viac ako 1/3 členov komisie bolo nevyhnutné mimoriadnu komisiu zvolať. Komisie sa okrem jej členov a predstaviteľov obce zúčastnilo cca 20 občanov prevažne z lokality Kolónie ktorí prejavili záujem o dianie v tomto území. Na komisii sa zúčastnil aj starosta Dárius Krajčír, vedúca stavebného úradu Zuzana Polášová a architekt mestskej časti  Marián Maľovaný.

Diskusia sa niesla vo vecnom a prevažne pokojnom tóne. Starosta Dárius Krajčír prisľúbil na záver, že obec nepodporí projekt v súčasnom vyhotovení s prechodným bývaním v intraviláne, minimálnou vybavenosťou a uviedol že

investori si budú musieť zvyknúť na nový prístup pri povoľovaní investičnej výstavby a bude to chvíľu trvať.

Ďalej uviedol, že Magistrát nebude podľa nových pravidiel podporovať výstavbu apartmánov, ktorými sa zakrývajú bytové jednotky.

Aj proti navrhovanému zámeru výstavby nového sídliska bola zorganizovaná petícia, ktorú podpísalo 685 občanov. Petícia žiada zastavenie výstavby Slnečného vrchu v plánovanej forme a na zmenu výstavby na jednopodlažnú kombinovanú s nízkopodlažnou vrátane občianskej vybavenosti. Uvedenou petíciou sa zaoberalo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 17. 6. 2019 za účasti členov petičného výboru a vzalo ju na vedomie.

Komisia výstavby a životného prostredia sa týmto zámerom bude zaoberať opakovane dňa 4. 9. 2019. Člen komisie Vladimír Kočvara to hodnotí na sociálnej sieti nasledovne:

Po školských prázdninách bude znovu zasadať komisia výstavby a životného prostredia. Developeri menia projekty a predkladajú ich na opätovné vyjadrenie. Ubytovňa na Opletalovej ulici sa zmenšila a má mať aj sociálne byty, Slnečný vrch I. sa zmenšil na objeme o 1-3 poschodia v kontakte s jestvujúcou obytnou zónou, no stále ide o pomerne rozsiahly projekt, ktorý vnáša mestský urbanizmus do štvrte rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov.

terase
Vizualizácia projektu Slnečný vrch I.

Čas a miesto zasadnutia komisie

Komisia výstavby a životného prostredia zasadá v stredu 4. 9. 2019 od 17.00 v zasadačke Miestneho úradu DNV na Novoveskej 17a. Okrem spomínaných bodov sa bude komisia zaoberať aj plánovanou rekonštrukciou Klubu dôchodcov, detských ihrísk a náhradnou výsadbou. Pozvánku s úplným programom nájdete tu. Zasadnutie komisie je verejné. Vzhľadom k obmedzenej kapacite rokovacej miestnosti by však bolo vhodné, aby občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa rokovania komisie, informovali o tom predsedníčku komisie emailom na adrese kvzp@mudnv.sk.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *