Začíname zbierať kuchynský bioodpad

Ján Žatko

Dnes sa začína v Devínskej Novej Vsi zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V uplynulých dňoch pracovníci OLO zabezpečili distribúciu balíčkov na tento účel. Tí Devínskonovovešťania, ktorí si doteraz nestihli balíčky vyzdvihnúť, tak môžu urobiť ešte dnes alebo zajtra. Tak teda, môžeme začať separovať aj bioodpad z našich kuchýň.

píše: Ján Žatko

Aký význam má separácia kuchynského bioodpadu?

O význame separovania odpadu sa toho už popísalo veľa. Je logické, že ak nechceme byť zasypaní skládkami, mali by sme sa snažiť čo najväčšiu časť odpadu opäť využiť. Medzi rôznymi typmi odpadu, ktoré domácnosti produkujú, je aj kuchynský bioodpad. Podľa údajov magistrátu Bratislavy na jedného Bratislavčana pripadá ročne až 120 kg kuchynského bioodpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost.

Organizovaný zber kuchynského bioodpadu má veľký význam hlavne v bytových domoch, keďže majitelia rodinných domov ho často kompostujú na svojom pozemku. Ja tak robím už dlhé roky. Ale samozrejme, do zberu sa môžu zapojiť aj majitelia rodinných domov.

Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostali bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík, certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Okrem toho rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“ a bytové domy 120 l alebo 240 l hnedú zbernú nádobu (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome). Distribúcia týchto balíčkov v Devínskej Novej Vsi prebehla v uplynulých dňoch. Ak ste si ich nestihli vyzdvihnúť, máte ešte možnosť tak urobiť v utorok 10. 5. 2022 od 15.00 do 19.00 na parkovisku na križovatke Istrijskej ulice a Na mýte.

Harmonogram zberu kuchynského bioodpadu

Zber kuchynského bioodpadu bude až do konca novembra prebiehať dvakrát týždenne. Od decembra do februára sa frekvencia odvozu zníži na jedenkrát týždenne. Deň odvozu nájdete v nasledujúcej tabuľke a môžete si ho zistiť aj na webe OLO. Zbernú 20 l nádobu je potrebné vyložiť ráno do 7.00 na obvyklé miesto zberu zmesového odpadu. Vysvetlivky k tabuľke: RD – rodinný dom, BD – bytový dom, o.č. – orientačné číslo.

bioodpad

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad

bioodpad

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie

Na rozdiel od domáceho kompostovania je možné v rámci zberu kuchynského bioodpadu odovzdať v kompostovateľných vreckách aj mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom. Bežný domáci kompostér nedokáže tieto suroviny plnohodnotne spracovať.

bioodpad

zdroj: bratislava.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *