Kolóny pri Hornbachu ustúpili

Kolóny pri Hornbachu
Miroslav Antal

Pred nedávnom som mal na blogu Týždeň v Devínskej“ uverejnený článok „Kolóny naše každodenné“, kde som poukázal na neúnosnú dopravnú situáciu medzi Devínskou Novou Vsou a Bratislavou. Vodičom prichádzajúcim z Devínskej Novej Vsi najviac znepríjemňovali cestu do Bratislavy kolóny pri Hornbachu.

píše: Miroslav Antal

Prečo sa ešte donedávna tvorili kolóny pri Hornbachu

V časoch dopravnej špičky sa tu totiž v posledných mesiacoch začali na krátkom úseku (nie dlhšom ako 1 až 1,5 kilometra) tvoriť vo viacerých smeroch dopravné kolóny. Zdržanie v nich predstavovalo cca od 20 do 30 minút. Kolóny sa tvorili najmä na miestnej komunikácii vedúcej z Devínskej, na ceste II/505 vedúcej od závodu Volkswagen Slovakia na Ul. Jána Jonáša a aj v opačnom smere od Lamača. V závere článku som konštatoval, že možno by v danej situácii

 stačilo urobiť len málo, a to posúdiť a prehodnotiť organizáciu dopravy pri HORNBACH-u a pred vjazdom (v oboch smeroch) do už „historického“ železničného podjazdu

a aj preto som kompetentným orgánom zaslal podnet k posúdeniu a riešeniu dopravnej situácie v uvedenom úseku cesty.

Kolóny pri Hornbachu

„Kruháče“ nevyriešia všetko

Rozsiahle kolóny pri Hornbachu sú odrazom nárastu intenzity dopravy. Tá má žiaľ tendenciu v tejto časti Bratislavy aj naďalej rásť s pribúdajúcou výstavbou na Boroch a aj v Devínskej Novej Vsi. K vyššej priepustnosti vozidiel na tomto úseku, mali (resp. majú) prispieť najmä bezproblémové okružné križovatky, ktorých je tu viac než dosť. No problematickou sa časom predsa len jedna stala, a to tá pri Hornbachu s označením OK2 (cesta II/505). Dôvodom nie je len to, že v jej tesnej blízkosti sa nachádza problematický semafor. Problematickým sa stal aj úzky železničný podjazd, kde nie je možná obojsmerná premávka.

Kolóny pri Hornbachu

Problematické riešenie „prednosti“ v železničnom podjazde

Donedávna tu zo strany okružnej križovatky platila prednosť v jazde protiidúcich vozidiel (dopravná značka P 10). Z opačnej strany podjazdu (t. j. v smere od Dúbravky) bola umiestnená dopravná značka P 11 „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“. V časoch najväčšej dopravnej špičky sa tak pred vjazdom do železničného podjazdu v smere do Dúbravky tvoril dopravný lievik. Tento spôsoboval dopravné zápchy a rozsiahle kolóny, ktoré „upchávali“ aj okružnú križovatku, čím sa znemožňoval plynulý prejazd vozidlám smerujúcim k výjazdu na diaľnicu, resp. do Lamača, ako aj vozidlám prichádzajúcim z opačného smeru (od Lamača). Aj preto vznikali rozsiahle kolóny pri Hornbachu.

Kolóny pri Hornbachu

Nedisciplinovanosť vodičov

Prispela k tomu aj nedisciplinovanosť niektorých vodičov vchádzajúcich do podjazdu z Dúbravky, ktorí neodhadli situáciu za podjazdom. Zostali v ňom stáť, keďže situácia za ním im neumožňovala pokračovať v jazde. Protiidúce vozidlá (najmä väčších rozmerov napr. MHD) tak nemali šancu prejsť podjazdom ani vo chvíli, keď ostatné vozidlá na Dúbravskej strane pred podjazdom trpezlivo čakali. Blokované tak boli tri hlavné smery na úkor jedného. Kolóny pri Hornbachu narastali. Okrem toho, kolóny sa tvorili už aj na ceste vedúcej paralelne s cestou II/505 v smere od Metra, ktorú mnoho vodičov smerujúcich do Dúbravky (napr. zo závodu Volkswagen po konci pracovnej zmeny) využívalo v snahe vyhnúť sa kolónam na ceste II/505. Aj oni výrazne prispievali k upchávaniu okružnej križovatky. Autá sa v nej radili do dvoch radov aj napriek tomu, že je určená na premávku v jednom pruhu a nebola tu núdza o vznik konfliktných situácií.

Kolóny pri Hornbachu

Podnet na príslušné orgány

Po konzultáciách s pár priateľmi, ktorí sa venujú oblasti dopravy a dopravného inžinierstva, som sa rozhodol zaslať podnet príslušným orgánom, tak ako som uviedol na začiatku. Po zverejnení na blogu, že som sa k tomuto kroku odhodlal, som na sociálnych sieťach zaregistroval rôzne reakcie ľudí. Pozitívne aj tie negatívne. V tejto snahe som však neostal sám, keďže som zistil, že na problémy tejto okružnej križovatky poukázal ešte jeden človek (asi z Devínskej) a to prostredníctvom odkazu pre starostu. Neviem, či mu naň odpísali, no podstatné je, že ho vôbec zaslal. Potešilo ma to.

Kolóny pri Hornbachu

Reakcia magistrátu a polície

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na môj podnet reagoval písomnou odpoveďou, kde mi bolo oznámené, že sa mojim podnetom zaoberali a že

bol spracovaný projekt dopravného značenia, kde bolo navrhnuté vymeniť dopravné značky na Agátovej ulici, to znamená, že existujúcu dopravnú značku P 10 (Prednosť protiidúcich vozidiel), umiestnenú zo smeru od križovatky Agátova-cesta 505, navrhnú vymeniť za dopravnú značku P 11 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami) a v opačnom smere od Dúbravky, rovnako existujúcu značku P 11 vymeniť za značku P 10.

Zároveň uviedli, že projekt bude predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Niekoľko dní na to, som dostal odpoveď na môj podnet aj z Krajského dopravného inšpektorátu s oznamom, že projekt z Operatívnej komisie mesta schválili.

Kolóny pri Hornbachu

Zmena organizácie dopravy prišla na Deň detí a je viditeľná

K zmene organizácie dopravy v spomenutom úseku došlo v piatok 1. 6. 2018, t.j. v deň, kedy naše deti slávili Deň detí a zabezpečilo ju oddelenie správy komunikácií Magistrátu. Ešte v ten deň sa na sociálnych sieťach spustila diskusná „búrka“. Názory diskutujúcich boli opäť rôzne, od tých pozitívnych až po tie negatívne. Najmä obyvatelia Dúbravky sa k vykonanej zmene vyjadrovali prevažne nesúhlasne. Niečo v tom zmysle, že prečo by oni mali byť tí, čo budú čakať pred podjazdom v kolóne a nech čakajú ľudia z opačnej strany, t. j. z Devínskej. Aj niektorí devínskonovovešťania na zmenu organizácie dopravy pozerali s dávkou nedôvery a vidiny častejších dopravných nehôd (no tie tam boli aj pred zmenou). Dôvodili to tým, že zmenu si nikto nevšimne, lebo mnoho vodičov prechádza týmto úsekom už po pamäti a značky nesledujú. Pravda, nájdu sa aj takí ľudia.

Kolóny pri Hornbachu

Jazdiť po pamäti sa nevypláca

No asi mi dáte za pravdu ak uvediem, že každý vodič sa musí plne venovať vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke (povinnosti vodiča § 4 ods. 1 písm. c/ zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), a to aj v úsekoch, ktorými prechádzajú denno-denne, resp. po x-týkrát. Jazdiť po pamäti sa totiž vôbec nevypláca. Okrem toho zmena organizácie dopravy bola viditeľne označená žltými informačnými tabuľami, ktoré by si vodiči iste mali všimnúť. Neobstojí ani tvrdenie, že autá idúce z Dúbravky bývajú rozbehnuté a z kopca majú problém brzdiť (najmä v zime). Aj v čase pred výmenou dopravných značiek museli títo vodiči dbať na potrebnú opatrnosť pred vjazdom do podjazdu, najmä ak tento je hneď za zákrutou. Stávalo sa, že vodiči idúci od Hornbachu, ak nevideli žiadne vozidlo na druhej strane podjazdu, častokrát vošli do podjazdu. Keď už boli „čumákom auta“ v podjazde, zrazu sa im v zákrute objavili rútiace sa vozidlá z Dúbravky s vedomím svojej prednosti v jazde a ich vodiči museli využiť nielen svoju pozornosť ale aj účinky brzdného systému svojho vozidla. Nie vždy to dopadlo dobre a nemusí to ani po zmene prednosti vjazde. Všetko záleží na pozornosti vodičov.

Kolóny pri Hornbachu

Už po pár dňoch sú najmenej v troch smeroch viditeľné pozitívne zmeny

Už teraz je na tomto úseku cesty viditeľná pozitívna zmena a to najmenej v troch smeroch (bližšie aj tu), kedy kolóny ustúpili a čas prejazdu týmito smermi sa veľmi výrazne skrátil.

Zmeny vždy prinášajú tak trochu prievan do našich životov, ale vždy sme nútení si akosi zvyknúť. Čím skôr si vodiči idúci do podjazdu z Dúbravky zvyknú na to, že oni sú tí, ktorí musia dať prednosť protiidúcim vozidlám od Devínskej, tým skôr sa vyhnú konfliktným situáciám, pretože vyzerá to tak, že táto zmena nie je iba dočasná. A možno dočasná je, keďže v budúcnosti, po vybudovaní prepojenia Saratovskej  ulice a Borov, sa tento úsek cesty bude pravdepodobne využívať len v jednom smere, a to do Dúbravky. Dovtedy sa možno dočkáme ešte jednej stavebnej úpravy v mieste okružnej križovatky (OK2), kde by mal v blízkej budúcnosti pribudnúť ďalší jazdný pruh tzv. „bypass“, ktorý by míňal „okružnú križovatku (OK2)“ a spájal sa s cestou smerujúcou do železničného podjazdu.

Tak uvidíme, čo nám v budúcnosti prinesie ďalšie prehusťovanie priestoru novou výstavbou v tejto časti Bratislavy a či sa kolóny pri Hornbachu opäť nevrátia.

Kolóny pri Hornbachu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *