Stav bývalého kina Devín je stále hanbou našej samosprávy

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva pred rokom sa veľmi živo diskutovalo aj o neutešenom stave bývalého kina Devín oproti železničnej stanici. Budova je v správe mestskej časti a už dlhé roky chátra. Mestská časť sa dlhodobo snaží túto budovu neúspešne prenajať. V rámci vystúpenia občanov kritizoval postoj samosprávy k tejto budove bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva za KDH Peter Rajkovič. Napriek optimistickým vyhláseniam starostu Dáriusa Krajčíra sa za rok situácia vôbec nezmenila. V rozpočte mestskej časti na rok 2021 je na kino Devín schválených 700 eur. Inými slovami, s kinom Devín sa v tomto roku nič robiť nebude.

píše: Ján Žatko

Za rok sa na záchranu bývalého kina Devín neurobilo nič

Vráťme sa k tomu, čo odznelo k problému bývalého kina Devín na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020. Napriek tvrdeniu starostu Dáriusa Krajčíra, že:

Ja to mám tiež ako jednu z mojich priorít, doriešiť budovu kina Devín, aby slúžila obyvateľom Devínskej Novej Vsi,

sa za uplynulý rok v prospech záchrany kina Devín nič neurobilo. Dokonca ani tá analýza finančných dopadov, ktorú spomínal poslanec Rastislav Tešovič, neuzrela svetlo sveta. Tento rok sa opäť neurobí nič, v rozpočte je na kino Devín rezervovaných smiešnych 700 eur.

Peter Rajkovič, občan DNV

Kino Devín na Kolónii desaťročia chátra. Jediné čo sa s ním robí, je snaha ho prenajať. Ja som si spravil štatistiku ohľadom tohto kina. Bolo nám zverené v roku 1992, odvtedy sa prevádzkovalo nejaký čas ako kino. Následne to bolo ukončené a potom v roku 2010 samospráva dala vypracovať projekt na rekonštrukciu tohto kina na multifunkčný objekt. Po viacerých snahách zaradiť tento objekt do rekonštrukcie sa to nepodarilo. Od roku 2015 je trvalý záujem mestskej časti dať toto kino do prenájmu. Naposledy v roku 2019.

Aby toho nebolo málo, 18. 10. 2015 kino začalo horieť. Nebolo chránené voči vandalom a vznikla tam dosť značná škoda. V roku 2016 bolo sté výročie založenia tejto budovy. Pôvodne to bola sokolovňa. Toto výročie sa prešlo úplne mlčky, čo bola škoda. Predchádzajúce zastupiteľstvo asi dve funkčné obdobia dozadu vyčlenilo aj prostriedky v sume 50 tisíc eur na nutné práce na sanáciu tohto objektu. Vtedajší starosta Milan Jambor toto uznesenie nesplnil a odvtedy tá budova čím ďalej tým viac chátra.

bývalého kina devín
Peter Rajkovič na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020.

Mestská časť Devínska Nová Ves k 31. 12. 2018 má oficiálne 15 839 obyvateľov. Všetci však vieme, že nás tu býva asi cez 20 tisíc aj s tými, čo sú na ubytovniach a prenajatých bytoch. Spravil som si porovnanie s približne rovnako veľkou mestskou časťou ako sme my a to je mestská časť Rača. Tá ma 4 kultúrne strediská a jedno centrum voľného času. My ako vieme máme jedno Istra Centrum, plus máme k tomu jeden Klub dôchodcov. To stačilo, keď Devínska mala 3 tisíc obyvateľov. Myslím si, že to vôbec nie je adekvátne na počet obyvateľov a na tie aktivity, ktoré sa tu v rámci kultúry robia. Jedno z predchádzajúcich zastupiteľstiev si dalo urobiť štatistiku vyťaženosti Istra Centra. Pán riaditeľ by mohol potvrdiť, že v čase od druhej do desiatej hodiny to bolo vyťažené na 90 %. Nepredpokladám, že by sa to odvtedy zlepšilo a ďalší rozvoj kultúry tu v podstate nie je možný.

Preto chcem na vás apelovať, aby ste prikročili k tomu, že sa začne investovať do tohto objektu a spraví sa z toho kultúrny stánok, ktorý by bol pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

bývalého kina devín
Budova bývalého kina Devín pred rokom. Dnes vyzerá rovnako.

Dárius Krajčír, starosta (SaS, Nova, Sme rodina)

Sú to veci, ktoré  riešime na komisiách pravidelne a snažíme sa tiež nájsť vhodné riešenie situácie s kinom Devín. Nemožno opomenúť komunikáciu s pánom riaditeľom Istra Centra. Iste toto bude aj téma ďalšieho zasadnutia Komisie športu a kultúry. Keď nájdeme, a verím že čoskoro nájdeme, viacero možností ako využiť túto budovu spolu s jej financovaním. Toto je budova, ktorá si vyžaduje nielen náročnú rekonštrukciu, ale vyžaduje si potom aj následnú prevádzku, ak by to mala riešiť mestská časť. Tak ako ku všetkým materiálom, budovám, cestám, chodníkom, tak aj k tejto budove kina Devín budeme pristupovať zodpovedne s tým, že budeme komunikovať s verejnosťou účel využitia tejto budovy.

Dárius Krajčír na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020.

Rastislav Tešovič, poslanec (Devínska Inak)

Ja si myslím, že ten neutešený stav, v ktorom sa momentálne nachádza budova bývalého kina Devín, je hanbou snáď všetkých členov samosprávy za posledných 20 rokov. Nemôžeme klamať, tak to je. My sa snažíme naozaj veľmi intenzívne v tomto volebnom období s tým konečne niečo spraviť. Sú tam v zásade tri základné možnosti postupu. Ten prvý, ktorý razil bývalý starosta pán Jambor, to bola snaha za každú cenu o prenájom, prenájom a prenájom. Ďalšia možnosť o ktorej uvažujeme, a na čo som aj ja vyzýval na miestnej rade, aby sme si spravili analýzu finančných dopadov. Čo by nás to stálo, pokiaľ by sme šli do prenájmu, pokiaľ by sme šli do rekonštrukcie vlastnými prostriedkami a prevádzka a čo by nás to stálo, keby sme šli do nejakej zmluvy a nejakou inou formou spolupráce to spraviť.

Na to aby sme vedeli spraviť kvalifikované rozhodnutie a pohnúť sa ďalej tak musíme mať jednoznačne tieto podklady. My sa už o tom intenzívne bavíme a myslím si, že v tomto volebnom období s tým kinom niečo spravíme a pohne sa to ďalej, to je môj názor. A v tom to súhlasím, áno je to hanba. Nie hanba tohto volebného obdobia, ale hanba posledných 20 rokov, tých ľudí čo tu sedeli.

Rastislav Tešovič na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020.

Ján Žatko, poslanec (KDH, OĽaNO)

Ja len podčiarkujem slová kolegu Tešoviča. Naozaj budeme potrebovať nejakú finančnú analýzu, aby sme sa vedeli rozhodnúť čo ďalej. Tie snahy o dlhodobý prenájom nám nevychádzajú. Ja si aj tak myslím, že to nie je moc šťastné riešenie. Na poslednej finančnej komisii sme mali záujemcu, ktorý bol ochotný tú budovu odkúpiť. Všetci sme jednoznačne vyjadrili názor, že to nepripadá do úvahy. Tento majetok chceme zachovať a potrebujeme ho zveľadiť, aby nám nespadol na hlavu.

bývalého kina devín
Ján Žatko na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020.

Dárius Krajčír

Ja ešte na doplnenie. V roku 2014 bola v znaleckom posudku, to bolo ešte pred požiarom, vyčíslená hodnota rekonštrukcie cez 200 tisíc eur. Momentálne aj vzhľadom na rokovanie Komisie legislatívy a financií a návrhy ktoré prichádzajú mimo toho vyhlásenia možnosti prenájmu, dáme vypracovať znalecký posudok. Na základe týchto čísiel budeme ďalej postupovať tak ako to bude pre mestskú časť výhodnejšie.

Rastislav Tešovič

My sme v novembri a decembri, keď sme riešili rozpočet stáli pred otázkou, akým spôsobom vyriešiť situáciu s podporou kapacít pre kultúru. Mohli sme buď ísť naslepo do projektu rekonštrukcie bývalého kina Devín, čo bola jedna možnosť. Do toho sme bez nejakých dát a konkrétnych údajov ísť nechceli. Druhá možnosť bola uprednostniť projekt rekonštrukcie starej kotolne pri Istra centre. To je projekt, ktorý je dlhodobo rozpracovaný a k tomu už existujú aj určité zámery a v tom existuje aj jednoznačná zhoda zastupiteľstva. Takže nateraz sme uprednostnili toto riešenie ale s tým, že naozaj ku kinu Devín potrebujeme ďalšie dáta.

Adrián Jankovič, poslanec (Team Vallo)

Ja úplne súhlasím s pánom Rajkovičom, že je potrebný tento priestor na kultúru, keďže podľa mňa mestská časť dlhodobo zanedbáva túto oblasť a počet kultúrnych podujatí je nízky na takýto počet obyvateľov. Či už bude rekonštruovaná ďalšia sála Istra Centra alebo kino Devín, určite takúto možnosť podporím.

Adrián Jankovič (prvý sprava) na miestnom zastupiteľstve 12. 2. 2020.

Peter Rajkovič

Ja som si vedomý, že tá zodpovednosť je na vás. Treba nájsť finančné prostriedky, ale vždy sme si uvedomovali že samospráva má vytvárať podmienky ako službu pre ľudí. Toto je jedna z tých služieb o ktorú si myslím, že je záujem, aby tu kultúra bola v čo najširšom rozmedzí. Naozaj súhlasím, peniaze treba uvážlivo dávať, ale myslím si že ich treba dať. Nieže keď budú. Nikdy nebudú. Treba ich jednoducho nájsť.

Dárius Krajčír

Myslím si, že z úst poslancov tu zaznelo, že vôľa je aj hľadať tie financie, nie čakať či sa objavia. Ja to mám tiež ako jednu z mojich priorít, doriešiť budovu kina Devín, aby slúžila obyvateľom Devínskej Novej Vsi.

Záznam DTV z diskusie o kine Devín

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *