Denný farský tábor 2020 – Nekonečný príbeh

Mária Kopčíková

Nekonečný príbeh je veľmi známym príbehom a my sme sa v duchu jeho posolstva snažili pripraviť našim malým účastníkom zaujímavý program. Denný farský tábor sme v našej farnosti zorganizovali už po šiesty raz. Na jeho príprave a realizácií sa podieľalo 25 dobrovoľníkov, pod vedením Zuzky a Metoda Rehorčíkovcov, Moniky Nagyovej a Márie Kopčíkovej. Neoddeliteľnou a veľmi podstatnou súčasťou nášho táborového tímu sú mladí študenti stredných a vysokých škôl. Tí sa veľkou mierou podieľali na príprave programu, hier, rekvizít – bez ich mnohohodinovej práce by to jednoducho nešlo smiley.

píše: Mária Kopčíková

Denný farský tábor 2020

Animátori ešte koncom júna absolvovali kurz prvej pomoci. Tento kurz sme mohli animátorom zabezpečiť aj vďaka príspevku Nadácie Volkswagen. Náš spoločný život v komunite Devínskej vnímame ako veľmi dôležitý a zapájanie mladých považujeme za dôležitú súčasť rozvoja nášho spoločenstva. Vidíme, že práca s mladými prináša ovocie a oni sa čoraz častejšie zapájajú aj do iných aktivít vo farnosti (Deň rodín, Farský deň a pod.).

Kurz prvej pomoci.

V tomto roku sme mali na tábore 51 účastníkov vo veku 5 – 14 rokov, medzi nimi i deti z rodín, ktoré si bežné tábory veľmi dovoliť nemôžu, či deti z viacerých mnohodetných rodín. Všetok čas sme strávil pri hrách vonku, či na putovaní za zaujímavými miestami. Deti v rámci aktivít navštívili aj Galériu Multium, či Tripland a bratislavský lesopark.

farský tábor
Začiatok tábora.

Nekonečný príbeh

Témou tábora bol tento rok už spomenutý Nekonečný príbeh. Hlavnými témami bolo prebudiť v deťoch fantáziu, vyskúšať si byť bez smartfónov a tak sa viac sústrediť na vzťahy a svet okolo. Hlavné ciele pre nás boli:

 • Vymaniť deti z virtuálneho priestoru do reality.
 • Prebudiť ich fantáziu a záujem o knihy.
 • Podporiť čítanie svätého písma cez príbehy.
 • Pozitívne motivovať k chuti do života.

farský tábor

Ciele tábora

Deti sa v zostručnenej podobe zoznámili s príbehom chlapca Bastiana, ktorý zistí, že krajinu Fantáziu sužuje ničota a snaží sa jej pomôcť. Príbehom deti postupne prevádzali scénky, umocnené originálnymi kostýmami a presvedčivým stvárnením hercov. Pomocou tohto príbehu sme chceli poukázať aj na tieto súvislosti našich životov:

 • Poznať čo je dobro a čo zlo – aby sme vedeli rozlišovať, čo je nebezpečné.
 • Vydať sa na cestu a neostať stáť – nikdy nesmieme ostať stáť v našich životoch.
 • Mať cieľ – cieľ nás ženie vpred a určuje smer.
 • Prekonať sám seba – treba nájsť odvahu prekonať aj seba samého.
 • Nebáť sa žiť svoj život naplno, v slobode – nemusíme sa báť.

farský tábor

K týmto témam sme sa vracali aj počas tzv. duchovných zamyslení. Boli to krátke „stíšenia“, s hravými aktivitami, prostredníctvom ktorých môžu aj malé deti tieto náročnejšie témy pochopiť.

Poďakovanie prispievateľom

Tento ročník tábora bol ovplyvnený dôsledkami koronakrízy. Dlho sme nevedeli, či ho vôbec budeme môcť realizovať s ohľadom na opatrenia štátu. Dôsledky koronakrízy sa premietli aj do možnosti získať na farský tábor dotácie, nakoľko či už Magistrát hl. mesta alebo MČ DNV sa rozhodli dotácie neprideľovať. O to viac nás potešila štedrosť ľudí v našej farnosti a ich finančná, či materiálna pomoc.

Tábor sme realizovali vďaka láskavej podpore a otvorenosti:

 • Farnosť DNV, ktorá nám poskytla priestory F-centra.
 • Finančné dary viacerých súkromných i právnických osôb.
 • Materiálne príspevky do balíčkov pre deti pri ukončení tábora.

Vďaka tejto podpore sme mohli znížiť poplatok za účasť na tábore na minimum a zároveň zachovať rozsah aktivít, výletov a výpravnosť rekvizít a kostýmov. Všetci animátori sa deťom venovali bez nároku na finančnú odmenu.

Všetkým podporovateľom úprimne ďakujeme. Zároveň ďakujem a myslíme aj na tých, ktorí boli s nami v modlitbách.

Ako nám na tábore bolo? Fotogaléria je k nahliadnutiu na tomto odkaze.

farský tábor

zdroj: devinska.fara.sk so súhlasom autorky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *