Biologicky rozložiteľný odpad zbiera OLO od tohto štvrtka

Ján Žatko

Hoci nočné teploty sa ešte pred pár dňami držali pod bodom mrazu, jarné práce na záhradách sa už začínajú. Aj OLO si to uvedomuje a začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Svoju hnedú nádobu na tento druh odpadu môžete vyložiť na ulicu už v tento štvrtok.

píše: Ján Žatko

Ako likvidovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad

Od roku 2017 sú Bratislavčania žijúci v rodinných domoch povinní zapojiť sa do systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý vzniká pri údržbe záhrad. Mali povinnosť prihlásiť sa na magistráte hlavného mesta a požiadať o pridelenie zbernej nádoby alebo kompostéra zdarma. Ak ste tak doteraz neurobili, máte stále túto možnosť. Zberné nádoby sú typizované; rozmermi zodpovedajú 120 l a 240 l zberným nádobám na zmesový komunálny odpad a sú hnedej farby. Kompostéry sú rôznych rozmerov podľa veľkosti a sú plastové; napr. 400- 500 l – výška 80 cm, priemer 105 cm, 600-700 l priemer 120 cm, výška 85 cm, 1 000 l priemer 140 cm, výška 105 cm. V kompostéroch sa zhromažďuje a spracováva bioodpad zo záhrad. Vyrobený kompost sa použije na vlastné účely.

biologicky rozložiteľný odpad

Čo patrí a nepatrí do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad

biologicky rozložiteľný odpad

Odvozový deň nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Pre väčšinu ulíc v Devínskej Novej Vsi je odvozovým dňom každý párny štvrtok. Skontrolovať si odvozový deň práve pre vašu ulicu môžete tu.

Zberný dvor Denovy

V prípade väčšieho množstva zeleného odpadu ho môžete aj naďalej bezplatne odovzdať v zbernom dvore Denovy na ulici M. Pišúta 5.

biologicky rozložiteľný odpad

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie a burinu.

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského bioodpadu, no nemali by sa kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.

biologicky rozložiteľný odpad

zdroj: OLO

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *