Všetko najlepšie Terka

Ján Žatko

Tento týždeň slávila narodeniny vzácna osoba. Terka Ivanová z Hradištnej ulice. Mnoho z vás ju určite pozná ešte z čias jej pôsobenia v jasliach. Ja som sa s ňou zoznámil až ako s dôchodkyňou počas našej spoločnej práce vo výbore Matice slovenskej. Všetko najlepšie Terka Ti prajem k Tvojim narodeninám.

blahoželá: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Všetko najlepšie Terka“

Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

O siedmej hodine ráno obec Devínska Nová Ves bola celkom oslobodená. Bol to krásny slnečný jarný deň. Čerešňové stromky boli v plnom kvete. Ľudia opúšťali kryty a vítali vojakov víťaznej Červenej armády.“ Takto opisuje oslobodenie Devínskej Novej Vsi očitý svedok, obecný kronikár Leopold Jablonka. Text z obecnej kroniky prinášam nezmenený, s dobovou štylistikou a gramatikou. Fotografie zachytávajú oslobodenie Bratislavy.

uvádza: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Z histórie DNV: Oslobodenie Devínskej Novej Vsi“

Stalo sa pred rokom: Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi

stavba
Ján Žatko

Presne pred rokom bol na tomto blogu zverejnený prvý zo série článkov venovaných záhadnej stavbe pri cintoríne v Devínskej Novej Vsi. Záhadná stavba sa nakoniec stala parkoviskom a zo záhadného stavebníka mestská časť. Išlo o ďalší prípad, kedy bývalý starosta Milan Jambor realizoval svoje budovateľské zámery bez ohľadu na názor okolitých obyvateľov, bez ohľadu na názor poslancov miestneho zastupiteľstva a Komisie výstavby. Dnes už parkovisko slúži svojmu účelu a k tomuto článku sa vraciam iba preto, aby sa súčasná samospráva vyvarovala chýb samosprávy minulej. Nasleduje pôvodný text.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Stalo sa pred rokom: Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi“

Matičiari z Devínskej Novej Vsi bilancovali

Ján Žatko

V nedeľu 24. marca sa vo veľkej sále Istra Centra stretli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. Matičiari zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a zároveň prediskutovali svoje plány do budúcnosti. Výročné zhromaždenie viedol predseda miestneho odboru Juraj Strempek a zúčastnil sa ho ako hosť aj starosta mestskej časti Dárius Krajčír.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Matičiari z Devínskej Novej Vsi bilancovali“

Bitku sme vyhrali, nie však vojnu

Ján Žatko

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 20. marca 2019 zastavil konanie vo veci zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti „Bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie Pri Rybníku“ (tzv. EIA). Dôvodom je skutočnosť, že žiadateľ RETEP Slovakia, s.r.o. vzal svoj návrh na zisťovacie konanie späť. Čo to znamená? Znamená to, že sme vyhrali bitku. Nie však vojnu.

píše: Ján Žatko Pokračovať v čítaní „Bitku sme vyhrali, nie však vojnu“