Za Martinom Libjakom

Ján Žatko

Dnes je to presne rok, čo nás náhle opustil Martin Libjak. Človek s veľkým srdcom. Človek, ktorý nebol rád stredobodom pozornosti, ale ktorý mal hlboké myšlienky. Som rád, že som ho poznal, aj keď to bolo iba veľmi krátko. Martin, všetkým nám chýbaš.

spomína: Ján Žatko

Prvýkrát som sa s Martinom Libjakom stretol tesne po Nežnej revolúcii. Bol som vtedy poslancom miestneho zastupiteľstva, keď sme zriaďovali novú príspevkovú organizáciu Istra Centrum. Martin bol jedným z účastníkov výberového konania na riaditeľa. Nevybrali sme ho. Hlavným argumentom proti nemu bolo to, že hoci sa celý život venoval kultúre, bol zároveň dosť vysokým funkcionárom Komunistickej strany. Priznám sa, že som za neho ani ja nehlasoval.

Druhýkrát som sa s ním stretol až po mnohých rokoch v Miestnom odbore Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi Bol som zvolený za predsedu miestneho odboru a Martin sa stal členom výboru. Poverili sme ho vedením matičnej kroniky a zhostil sa tejto úlohy veľmi dobre. Vtedy som mal dosť príležitostí bližšie sa s ním spoznať a zhovárať. Až vtedy som zistil, aký vzácny človek to bol. Aj na jeho prípade som zistil, že nie je dôležité posudzovať človeka podľa životopisu, ale podľa jeho charakteru.

Libjakom
Martin Libjak na matičnom guláši v roku 2017.

K Martinovi mám dva veľké resty, ktoré už nebudem môcť napraviť. Keď pripravoval svoje zápisy do matičnej kroniky, nenašiel som si čas, aby som ich s ním konzultovať, hoci som mu to sľúbil. Bolo to v čase, keď som sa už pripravoval na odchod do Bruselu a so zápismi som mu nepomohol. Až po návrate do Devínskej som mohol oceniť jeho hotovú prácu a prečítať si jeho zápisy v kronike písané krasopisným písmom.

Druhý rest sa týka fotiek z Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej Devínska Nová Ves v roku 2017. Martinova práca pre Maticu slovenskú bola vtedy ocenená Pamätným listom Matice slovenskej, ktorý mu odovzdal člen Výboru Matice slovenskej Roman Michelko. Sľúbil som Martinovi, že mu pošlem fotky z tejto udalosti. Za rok som to nestihol. Smutné.

Dúfam Martin, že mi to odpustíš. Všetkým nám chýbaš.

Libjakom
Odovzdanie Pamätného list MS: zľava Juraj Strempek, Jozef Bača, Martin Libjak, Roman Michelko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *