Stalo sa pred rokom: Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi

stavba
Ján Žatko

Presne pred rokom bol na tomto blogu zverejnený prvý zo série článkov venovaných záhadnej stavbe pri cintoríne v Devínskej Novej Vsi. Záhadná stavba sa nakoniec stala parkoviskom a zo záhadného stavebníka mestská časť. Išlo o ďalší prípad, kedy bývalý starosta Milan Jambor realizoval svoje budovateľské zámery bez ohľadu na názor okolitých obyvateľov, bez ohľadu na názor poslancov miestneho zastupiteľstva a Komisie výstavby. Dnes už parkovisko slúži svojmu účelu a k tomuto článku sa vraciam iba preto, aby sa súčasná samospráva vyvarovala chýb samosprávy minulej. Nasleduje pôvodný text.

píše: Ján Žatko

Búrka na sociálnej sieti

Pred týždňom sa na sociálnej sieti rozpútala nová búrka. Spôsobila ju ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi. Na pomerne rozsiahlej ploche medzi cintorínom a domom sociálnych služieb Senecio ktosi neznámy začal realizovať terénne úpravy. Dnes je na celej ploche o výmere viac ako 10 árov odstránený trávnik a do zeme sú zatlčené drevené vytyčovacie kolíky. Niečo tam bude stáť. Ale čo?

stavba

Ďalšia záhadná stavba – tentoraz pri cintoríne

Ako sa už v Devínskej Novej Vsi zrejme stalo zvykom, o tom čo sa tu stavia sa od kompetentných nedozvieme nič. Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi je krásnym príkladom. V prvom rade je podľa stavebného zákona stavebník povinný označiť stavenisko a uviesť na označení potrebné údaje o stavbe a účastníkoch výstavby. Toto označenie až do zverejnenia tohto článku na stavbe chýbalo.

Dodatočné označenie staveniska

Označenie staveniska pribudlo až po zverejnení tohto článku. Informoval o tom Vladimír Kočvara slovami:

Je to tam vyvesené na Seneciu na plote aby zákon bol naplnený a aby sa k tomu priveľa ľudí nedostalo. Formát A4 – taká malá paralela z predajom teplého vzduchu na ministerstve životného prostredia, kde to publikovali na chodbe…. Je to kamuflované parkovisko nazvané ako príjazdová cesta (nepotrebná) a spevnené plochy. Pravdepodobne sa tým vyhli posudzovaniu cez EIA a celkovo zložitejšiemu schvaľovaciemu procesu.

Najdôležitejšia informácia, ktorú sme sa dozvedeli z označenia staveniska je tá, že stavebníkom je mestská časť Devínska Nová Ves. A nebude tam vybudované parkovisko, ale príjazdová cesta a spevnené plochy. Je to jednoducho tak ako napísal pán Kočvara, bude to kamuflované parkovisko.

stavba
Dodatočne umiestnené označenie staveniska.

Bežná prax v Devínskej

To by nás však v Devínskej Novej Vsi nemalo prekvapovať. Zdá sa, že ide o bežnú prax, viď stavba pri Lidli. Keď si stavebník neplní svoju povinnosť, tak by sme sa o tom, aká stavba nám tu vyrastie pred očami, mali dozvedieť zo stavebných verejných vyhlášok stavebného úradu na webovom sídle mestskej časti. Mne sa tam uvedenú stavbu nepodarilo nájsť. A keď už oba tieto zdroje zlyhajú, tak by asi mestská časť mala informovať občanov, aké stavebné úpravy sa idú robiť na verejnom priestranstve. Veď miestny úrad hádam zamestnáva nejakú osobu, ktorá je zodpovedná za informovanie občanov. Nejakého informačného referenta, alebo niečo podobné. Na stránke miestnej časti som však nenašiel ani zmienku o tom, aké stavebné aktivity sa práve teraz vykonávajú na verejnom priestranstve medzi cintorínom a Seneciom. A tak nám nezostáva nič iného, iba dohady o tom, aká ďalšia záhadná stavba nám tam vlastne vyrastie.

stavba

Ďalšia záhadná stavba a diskusia o nej na facebooku

Celú búrlivú diskusiu na facebooku začala už 27. marca Jaroslava Hudáková jednou jedinou vetou:

To akože naozaj bude parkovisko na celej trávnatej ploche vedľa cintorína ??!!!

Na otázku od užasnutých diskutujúcich odkiaľ má túto informáciu odpovedala, že od robotníkov, ktorí na tom mieste kopali. Na ukážku uvádzam niekoľko z množstva diskusných príspevkov na túto tému.

Michal Rubín: Konečne, však nie je kde parkovať.

Gitka Šimonová: Áno, to je pravda, ale prečo stoja nabúrané autá na parkovisku, prečo sa na parkovisku v dodávke býva, prečo parkujú dodávky s ktorými nikto nejazdí aj pol roka, prečo parkujú vozidlá na žltej čiare, a tým znemožňujú vjazd autu OLO, keď za odvoz smetia platíme?

Barbora Amon Berger: … lebo ľudia proste milujú zaparkovať svoje auto 300 m od domu a prejsť sa peši vraj boli parkovacie miesta projektované za socializmu že 1 auto na 8 bytov a nie 2-3 autá na 1 byt.

Katarina Cervena: Toto je vážne úžasné, čo sa tu už deje.. Všetko bez vedomia občanov. Ján Žatko možno niečo pre Vás.

Miloš Encinger: Katarina Cervena: O pol roka sú voľby. Úprimne a bez bočných úmyslov očakávam najmenej 300 kandidátov na poslancov a najmenej 15 kandidátov na starostu. Podľa elektronickej aktivity sú tu stovky odborníkov vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. A najneskôr v roku 2020 sa teším na jednoduché, lacné, transparentné, slušné … riešenia parkovania pre všetkých, každú dennú a nočnú hodinu. Teším sa na prebytok zelene, detských ihrísk, výbehov pre panelákových psov, prebytok športovísk, opravené školy, stavebné povolenia najneskôr do 2 týždňov, informovanosť z úradu na počkanie, špičkovo spravovaný Dendropark, opravenú terasu na Marečka, posypané cesty do 10 minút od začiatku sneženia, mestskú dopravu presnú na minútu, minimálne dane a milión ďalších riešení problémov čo nás trápia celé desaťročia…… Hor sa kandidovať mladší od tých čo (sme) to nezvládli ani za 28 rokov.

Zdenka Polačková: Parkovacích miest tu viac byť nemôže a už vôbec ich tu nemôže byť dosť. Tak ako nestačí recyklovať, ale treba prestať obalový materiál kupovať. Tak jednoducho treba kupovať menej áut na jeden byt.

Monika Kellnerová: Radšej autá ako hovná. Aj tak tu zeleň využívajú len psy.

Dana Simonová: Lenže aj na tom betóne sú hovná, takto nielen tá zeleň nebude pre deti, ale už ani betón…

Aďulienka Aďka: Ktoré dieťa by sa hralo na zasranom trávniku vedľa Terna a cintorína a v blízkosti hlavnej cesty? Som za zeleň ale tam mi chýbať nebude. Otázka však znie, kam pôjdu odtiaľ srať a to mi už jedno nie je.

Martin Punkový Zberatel: Radšej park a pod povrchom parkovacie garáže, ale kde by sa na to zobrali prachy, to neviem.

Martin Komorník: Informácia či tam bude optika od Orange alebo parkovisko nikto tu nepodložil žiadne podklady a fakty takže zbytočne robiť paniku. Každopádne to prekvitlo do slušnej diskusie týkajúcej sa problematiky parkovania v DNV. Som zvedavý ako to kompetentní budú riešiť. Rezidenčné parkovania atď. No možno by stálo aj za úvahu postaviť parkovací dom do výšky a nezaberať plochy, ktorých pomaly bude ubúdať.

Milan Mošať: Maťo postaviť pár podzemných parkovacích domov nie je problém. Na povrch sa dá umiestniť zeleň. Mníchov, Helsinky, Miláno. Tam som to videl. A problém peňazí? Ak sa využijú peniaze na realizaciu a neukradnú, tak to parkovacie miesto nebude stat viac ako 2 000,- Ale nerátam cenu pozemku. A obec ich mala dosť, aj má dosť, ale veľmi rada ich radšej predá, alebo prenajme…

Miloš Encinger: Milan Mošať: V Bratislave by som vedel ukázať najmenej 3 stavby čo by sa dali nazvať parkovacie domy. Všetky v súkromnej sfére. Konštrukčne jednoduché, esteticky znesiteľné, iste aj cenovo znesiteľné. Inak by ich súkromná sféra nestavala aby sa v nich, zadarmo, parkovalo. Dokonca jeden v DNV. V podmienkach „volenej a štátnej sféry“ nepredstaviteľné. Skúste si predstaviť to petičné a fejsbúkové šialenstvo keby len niekto pustil do verejnosti nápad, že sa niečo dobre premyslí, vyprojektuje a postaví, niekde kde je na to miesto. Kde to bude dobre slúžiť čo najmenej rušiť. V réžii mestskej časti. Prípadne aj zo súkromných zdrojov, ale za spolupráce mestskej časti.

Zdenkab Zdenka: Je to jedna katastrofa čo deje v Devínskej, všetko zelené treba zničiť, vyrúbať stromy. Tak zvíťazí zdravý rozum alebo nerozum, bude ešte šanca chodiť normálne po chodníkoch a možnosti využívať zeleň, ktorá tu ešte dookola je, čo nestihne terajší pán starosta zničiť do konca svojho šafárenia? Na takéto aktivity kto len môže dať povolenia?

stavba

Kto je vlastníkom pozemku?

Celá diskusia nadobudne asi trochu iný rozmer, keď si uvedomíme, kto je vlastníkom pozemku, o ktorom sa na sociálnej sieti tak vášnivo diskutuje. Naznačil to už Miloš Encinger, ale zdá sa mi, ako keby to ostatní diskutujúci okrem Evy Vargovej nezaregistrovali. Podľa katastrálneho portálu ide o pozemok parcelné číslo 2565/233. Vlastníkom pozemku je hlavné mesto Bratislava. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je pozemok zverený do správy mestskej časti Devínska Nová Ves. Čo z toho vyplýva? Že stavebné úpravy, proti ktorým niektorí obyvatelia Devínskej Novej Vsi tak ohnivo protestujú, realizuje pravdepodobne mestská časť Devínska Nová Ves. Alebo niekto iný s jej vedomím. A že stavebný zákon porušuje ten, kto by mal na jeho dodržiavanie dohliadať. Poukazuje na to aj architektka Eva Vargová:

Nedávno sme riešili neoznačenú stavbu pri Lidli a škoda, že obec neoznačila ani túto stavbu „parkoviska“ riadnou tabuľou, asi preto, že ani jedno neprešlo riadnym stavebným konaním, nemajú zodpovedného projektanta, odborný stavebný dozor a ani účastníkov konania, (ani priebeh minimálne verejnou vyhláškou). Tým pádom si v katastri môžete skontrolovať, že žiadna takáto stavba nie je zanesená do elaborátu. Parkoviská sú realizované ako spevnené plochy a preto tam nemáme čo parkovať – teda, len na vlastné riziko. Odtiaľ ma téma vedie k evidencii ubúdajúcich trávnatých plôch, teda aj položiek na kosenie a údržbu, atď…, tam zrejme už dosť šetríme. Odporúčam ale zažiť na vlastnej koži stavebné konanie napríklad pre rodinný dom, kde pre odstavenie dvoch áut je potrebný projekt tejto plochy a takýto objekt prechádza povolením!

stavba

Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne

Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi zaujala aj anonymnú občiansku iniciatívu s názvom Pre Devínsku, ktorá sa rozhodla vypísať nasledujúcu petíciu:

 Občianska iniciatíva Pre Devínsku predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na priestranstve medzi miestnym cintorínom a Domovom sociálnych služieb SENECIO. Týmto žiadame príslušný orgán štátnej správy a samosprávy zachovať stav zelene v rozsahu ako je to v súčasnosti. Nesúhlasíme s odstránením trávnatých plôch. Sme toho názoru, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov.

Iste, každý má právo na vypísanie petície za požiadavky, ktoré požaduje za spravodlivé. Na tejto konkrétnej petícii ma však vyrušujú tri veci. Za prvé to, že neviem, kto ju vypisuje. O občianskej iniciatíve s názvom Pre Devínsku viem iba to, že je to „občianska iniciatíva, ktorá spojila ľudí z rôznych oblastí života pre jeden cieľ. Tým cieľom je, aby sa nám tu (t. j. v DNV) lepšie žilo.“ Toľko citát zfacebookovej strány tejto iniciatívy, ktorá bola zriadená niekedy koncom minulého roka. Dodnes však zo stránky nie je jasné, kto vlastne za touto iniciatívou stojí. Druhý problém súvisí s tým prvým. Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

A v § 4 ods. 5 je okrem toho uvedené:

Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Údaje o zástupcovi a o petičnom výbore však v petícii chýbajú.

Z doterajších aktivít občianskej iniciatívy Pre Devínsku sa mi javí, že jedným z jej členov je aj pracovník miestneho úradu, ktorého súčasný starosta verejne podporuje za svojho nástupcu. Ak je to naozaj tak, tak by bolo možno praktickejšie, keby nádejný budúci starosta namiesto organizovania petície požiadal súčasného starostu, aby dodržoval stavebný zákon a nariadil zastaviť stavebné práce. A tiež by mu mohol poradiť, že by bolo slušné vysvetliť verejnosti, aká ďalšia záhadná stavba bude stáť na obecnom pozemku medzi cintorínom a Seneciom. To môže urobiť už dnes, nemusí čakať na výsledok petície. A bude to skvelý vklad do jeho volebnej kampane.

Bodka (alebo vodka?) na záver

Aby tento článok nevyznel príliš pesimisticky, tak vám pripomínam, že nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A keďže kompetentní robia psie kusy, tak sa aspoň zasmejme spoločne s Marekom Encingerom  (pripomínam, že jeho status je ešte spred Veľkej noci):

Podľa mňa idú rozširovať cintorín, lebo tu aj tak všetci umrieme a henten sa mi vidí malý…. ….a VESELÚ Veľkú noc vám všetkým prajem.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *