Bitku sme vyhrali, nie však vojnu

Ján Žatko

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 20. marca 2019 zastavil konanie vo veci zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti „Bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie Pri Rybníku“ (tzv. EIA). Dôvodom je skutočnosť, že žiadateľ RETEP Slovakia, s.r.o. vzal svoj návrh na zisťovacie konanie späť. Čo to znamená? Znamená to, že sme vyhrali bitku. Nie však vojnu.

píše: Ján Žatko

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava

Včera zverejnila Eva Vargová na sociálnej sieti fotokópiu rozhodnutia Okresného úradu Bratislava o zastavení procesu EIA spomínaného kontroverzného zámeru a nasledujúcim textom:

Potvrdené. 69 občanov, ktorí zaslali svoje pripomienky k EIA Pri rybníku, obdržia ako účastníci konania toto oznámenie OU ŽP. Malo to zmysel.

bitku

Bitku sme vyhrali

Naozaj. Malo to zmysel. Bitku sme vyhrali. Ešte raz preto touto cestou ďakujem všetkým občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí sa zaslúžili o toto rozhodnutie. Ďakujem všetkým, ktorí vypracovali pripomienky k zámeru na veľmi profesionálnej úrovni a dali ich k dispozícii svojim spoluobčanom. Ďakujem všetkým 69 občanom, ktorí podali pripomienky k zámeru na Okresný úrad. 33 z nich som ja osobne odniesol na Okresný úrad.  Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslaneckom stretnutí v Istra Centre, ktoré som zvolal na túto tému. Ďakujem všetkým, ktorí podpísali petíciu proti tomuto zámeru. Ďakujem členom Komisie výstavby a životného prostredia, ktorí jednomyseľne schválili nesúhlas mestskej časti s týmto zámerom. Ďakujem starostovi Dáriusovi Krajčírovi, že tento nesúhlas podpísal a dištancoval sa tak od svojho predchodcu Milana Jambora. Bitku sme teda vyhrali. Prvého kostlivca, ktorého všetkým Devínskonovovešťanom zanechal Milan Jambor v skrini na radnici, sa nám spoločným úsilím podarilo zlikvidovať.

bitku
Stretnutie poslanca Jána Žatka s občanmi 4. 3. 2019.

Nevyhrali sme ešte vojnu

Bitku sme vyhrali, nie však vojnu. Prvého kostlivca sa nám podarilo zlikvidovať. Milan Jambor nám však tých kostlivcov zanechal viac. Ďalší vypadol zo skrine ani nie pred mesiacom. Volá sa Obytný súbor Slnečný vrch I. Plánovaná výstavba sídliska pre cca 1 500 obyvateľov bez potrebnej infraštruktúry. Týmto zámerom sa za veľkej účasti občanov zaoberala Komisia výstavby a životného prostredia v pondelok 1. apríla. Komisia a aj starosta Dárius Krajčír trvá na negatívnom stanovisku mestskej časti k uvedenému zámeru. Bližšie vás o priebehu rokovania komisie budem informovať v samostatnom článku. Už dnes sa ale obávam toho, aký ďalší kostlivec a kedy opätovne z tej skrine vyskočí. Poslanec Andrej Kovarík už avizoval, že nás čakajú oveľa horšie veci ako spomínaný Slnečný vrch.

bitku
Vizualizácia projektu Slnečný vrch I.

Bitku sme vyhrali, nie však vojnu

Investor RETEP Slovakia, s.r.o. odstúpil od svojho zámeru postaviť pri rybníku športovú halu s bytovkou a ubytovňou. To však neznamená, že sa na tom mieste nebude stavať. Pozemok je v jeho vlastníctve a určite bude chcieť už doteraz investované prostriedky zúročiť. Bude teraz záležať na vedení Devínskej Novej Vsi aby pri rokovaní s investorom dospeli k takému riešeniu, ktoré bude výhodné nielen pre investora ale hlavne pre obyvateľov našej mestskej časti. Aby pri rybníku vyrástlo niečo, čo prinesie zisk nielen investorovi, ale aj nám všetkým.

bitku
Pôdorys stiahnutého projektu Pri rybníku.

Súvisiace články

 

Jeden komentár k “Bitku sme vyhrali, nie však vojnu”

  1. A k územným plánom zón sa nejdeme vrátiť ? V tejto fáze sme, len enormným úsilím naznačili dvom investorom a ich sluhom – spracovateľom dokumentácií EIA – že nie sme nesvojprávni. Teraz myslím občanov DNV všeobecne. Je čas aby sa nadýchli do práce tí čo sú za to platení, príp. boli na to zvolení. My ostatní iste pomôžeme, ale profesionálna práca samosprávy nemôže byť len na aktivizme. Možno tak s jeho podporou. Tieto dve akcie ešte netreba oslavovať. My si musíme urobiť neodkladný odborný názor, čo sme sme schopní v obidvoch územiach dovoliť. V súlade s pravidlami hry v území….. Investori už zajtra zadajú prekreslenie omaľovánok a vizualizácií, ktoré už stihli zverejniť po realitných periodikách. Keď prídu do podateľne na EIA nové omaľovánky musíme vedieť povedať odkiaľ – pokiaľ. Pri rybníku stiahli žiadosť na EIA. Na Slnečnom vrchu EIA beží. Len stavebná komisia vec dôkladnejšie prerokovala. Pod tlakom verejnosti, odborný pokrok smerom k normálnosti. Toť (zatiaľ) skromné vše.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *