Matičiari z Devínskej Novej Vsi bilancovali

Ján Žatko

V nedeľu 24. marca sa vo veľkej sále Istra Centra stretli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. Matičiari zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a zároveň prediskutovali svoje plány do budúcnosti. Výročné zhromaždenie viedol predseda miestneho odboru Juraj Strempek a zúčastnil sa ho ako hosť aj starosta mestskej časti Dárius Krajčír.

píše: Ján Žatko

Hodnotenie činnosti za minulý rok

Predseda miestneho odboru Juraj Strempek informoval prítomných matičiarov o činnosti odboru za uplynulý rok. Medzi tradičné akcie, ktoré poriada Matica slovenská v Devínskej Novej Vsi každoročne patrí reprezentačný ples matičiarov, spomienka na Milana Rastislava Štefánika, varenie matičného guláša pri príležitosti Dňa ústavy a samozrejme Festival slovenskej národnej piesne. Okrem týchto tradičných podujatí pripomenul Juraj Strempek aj slávnostné odhalenie pamätníka slovanského pohrebiska pri ceste do Devínskeho Jazera. Pamätník financovala mestská časť Devínska Nová Ves a jeho osadenie inicioval práve miestny odbor Matice slovenskej. Zhotovil ho  akademický sochár Tomáš Polonský a bol slávnostne odhalený  28. októbra 2018. Ďalším zaujímavým podujatím bola beseda so sochárom Alexandrom Ilečkom, osobným priateľom spisovateľa Ruda Slobodu a autorom jeho busty na Slovinci.

matičiari
Devínskonovoveskí matičiari.

Minúta ticha

Správu o hospodárení predniesla hospodárka miestneho odboru Irena Olgyayová a správu dozorného výboru o previerke hospodárenia jeho predsedníčka Vlasta Mikletičová. Devínskonovoveskí matičiari si pripomenuli minútou ticha aj tých členov, ktorí od poslednej výročnej schôdze od nich navždy odišli. Patril medzi nich aj člen dozorného výboru Jaroslav Kalman. Matičiari zvolili namiesto neho do dozorného výboru Martina Krížika.

matičiari
Irena Olgyayová prednáša správu o hospodárení.
matičiari
Vlasta Mikletičová prednáša správu dozorného výboru.

Matičiari plánujú činnosť na rok 2019

Predseda Juraj Strempek predložil prítomným aj plán činnosti miestnych matičiarov na rok 2019. Opäť sú v ňom zahrnuté už tradičné každoročné akcie spomínané vyššie – reprezentačný ples matičiarov, spomienka na Milana Rastislava Štefánika, varenie matičného guláša pri príležitosti Dňa ústavy a Festival slovenskej národnej piesne. Okrem toho sa matičiari budú usilovať o doplnenie náučnej tabule pri pamätníku slovanského pohrebiska, usporiadajú niekoľko besied s matičnými osobnosťami v oblasti kultúry a histórie a literárne podujatie v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov.

matičiari
Juraj Strempek informuje o pláne činnosti.

Príhovor starostu Dáriusa Krajčíra

Devínskonovoveských matičiarov pozdravil aj starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Vyjadril radosť z toho, že Matica slovenská v Devínskej Novej Vsi je živá a poďakoval vedeniu a aj všetkým členom za ich prácu. Poprial im veľa energie a sily do ich ďalšej činnosti. Prisľúbil, že čokoľvek bude Matica slovenská potrebovať, môže sa vždy obrátiť s dôverou na starostu a on bude veľmi rád, keď bude v jeho silách pomôcť. Zdôraznil, že spolupráca mestskej časti s Maticou slovenskou bola, je a bude.

matičiari
Starosta Dárius Krajčír pozdravuje devínskonovoveských matičiarov.

Slovenské ľudové piesne v podaní Kytice

Rokovanie devínskonovoveských matičiarov už tradične spríjemnili členky ženskej folklórnej speváckej skupiny Kytica, ktorí zaspievali účastníkom niekoľko slovenských ľudových piesní.

Ženská spevácka skupina Kytica.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *