Zoznam kandidátov na starostu a poslancov

zoznam kandidátov
Ján Žatko

Miestna volebná komisia v Devínskej Novej Vsi zverejnila v pondelok 24. 9. 2018 zoznam kandidátov na starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorí sa budú uchádzať o hlasy voličov v komunálnych voľbách 10. 11. 2018. Komisia zaregistrovala všetkých päť uchádzačov o post starostu a 43 kandidátov na poslanca miestneho zastupiteľstva. Úplný zoznam zaregistrovaných kandidátov si môžete prečítať ďalej v článku.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV 

Miestna volebná komisia zverejnila zoznam kandidátov do komunálnych volieb

Miestna volebná komisia sa rozhodla zverejniť mená zaregistrovaných aj nezaregistrovaných kandidátov v rozsahu meno, priezvisko, titul a vek kandidáta. Zároveň upozornila, že tento zoznam nenahrádza povinné zverejnenie zoznamu kandidátov v zmysle § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Konečný zoznam zaregistrovaných kandidátov vrátane ich záväzného poradia na hlasovacom lístku bude zverejnený v zákonnej lehote do 16. 10. 2018. V konečnom zozname budú uvedené v zmysle zákona nasledujúce údaje: poradové číslo kandidáta, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom.

zoznam kandidátov

Abecedný zoznam kandidátov na starostu

 • Bavolár Martin Mgr., 46 rokov
 • Hanulík Peter Ing., 58 rokov
 • Krajčír Dárius, 31 rokov
 • Ružovič Denis, 41 rokov
 • Tešovič Rastislav Mgr., 40 rokov

Abecedný zoznam kandidátov na poslancov

 • Antal Miroslav Mgr., 45 rokov
 • Bardač Róbert Mgr. PhD., 34 rokov
 • Bavolár Martin Mgr., 46 rokov
 • Brídzik Rudolf Mgr., 48 rokov
 • Čeplíková Viera RNDr., 64 rokov
 • Čurda Michal Bc., 29 rokov
 • Dobrík Vladimír Mgr., 60 rokov
 • Dostál Matej Mgr., 24 rokov
 • Duraj Mikuláš Mgr., 41 rokov
 • Frolek Lubomír Ing., 52 rokov
 • Gašparík Michal, 31 rokov
 • Griger Jozef JUDr., 36 rokov
 • Hlaváčová Lenka Mgr., 41 rokov
 • Hlaváčová Vanková Dana Mgr., 36 rokov
 • Horný Andrej, 29 rokov
 • Hrdlovič Juraj PhDr., 33 rokov
 • Janatová Beata Mgr., 48 rokov
 • Jančovič Ľubomír Mgr., 46 rokov
 • Jankovič Adrián, 23 rokov
 • Jankovič Ivan Ing., 54 rokov
 • Kaňuchová Pátková Jaroslava Ing. PhD., 44 rokov
 • Kočvara Vladimír  RNDr., 41 rokov
 • Kolega Peter, 36 rokov
 • Kovarik Andrej Mgr., 35 rokov
 • Kralovič Marek, 31 rokov
 • Kraváriková Bronislava, 35 rokov
 • Krug Peter Mgr., 72 rokov
 • Madaj Marek, 44 rokov
 • Moravec Alojz, 63 rokov
 • Mošať Milan, 31 rokov
 • Mózsiová Katarína, 34 rokov
 • Náhlik Milan Mgr., 42 rokov
 • Ondrej Lukáš Bc., 27 rokov
 • Osvald Ján, 45 rokov
 • Rajkovič Peter Ing., 58 rokov
 • Rehánková Ľuba JUDr., 50 rokov
 • Sabo Martin Mgr., 40 rokov
 • Smolinský Zoroslav, 49 rokov
 • Švec Matej Mgr., 24 rokov
 • Tešovič Rastislav Mgr., 40 rokov
 • Tittel Jozef Bc., 28 rokov
 • Veslárová Veronika Mgr., 30 rokov
 • Žatko Ján Ing., 60 rokov

  Nezaregistrovaný kandidát na poslanca

  Böhm Martin Ing., 49 rokov

Miestna volebná komisia nezverejnila dôvod nezaregistrovania uvedeného kandidáta. Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd. Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

zoznam kandidátov

Zdroj: devinskanovaves.sk.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *