Zeleň na sídlisku – prečo ju v Devínskej potrebujeme

zeleň
Vladimír Kočvara

Dnes, v čase extrémnych letných horúčav azda viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme zmierňovať dopady tepla na ľudský organizmus ako aj na zeleň a prírodu samotnú. Sme oveľa citlivejší voči tomu keď sa okolo nás odstraňujú stromy, najmä počas horúcich dní. Iste ste si všimli, že v poslednom období dochádza k viacerým výrubom na území Devínskej Novej Vsi, ktorým bežný občan má problém porozumieť.

píše: RNDr. Vladimír Kočvara
podpredseda komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
a kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Miznú stovky stromov

Bežný občan má tomu problém porozumieť, najmä ak sa výruby dejú súbežne a nie sú dostatočne komunikované a vysvetlené zo strany obce. Na sídlisku sa rúbe kvôli inváznym drevinám, opravám teplovodu čí zlému zdravotnému stavu stromov. Pri prechádzkach lesom zistime, že sa navyše rúbe aj na Devínskej Kobyle. V Chránenej krajinnej oblasti ťažia lesníci. Ochranári zase odstraňujú nepôvodné dreviny aj v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, aby uvoľnili viac miesta pre chránené rastliny. Každý výrub ma iný dôvod a vysvetlenie sa k občanom dostáva len sporadicky. Výsledok je však jeden. Miznú stovky stromov na sídlisku aj v lese.

zeleň

Zeleň a jej význam pre človeka

Treba povedať aj to, že stromy pokiaľ dorastú do istej hmoty, už majú veľký význam z klimatického hľadiska. Dávajú tieň, pomáhajú ochladzovať okolie a cítiť sa pod nimi prijemne, sú domovom pre rôzne druhy živočíchov či vtáctva. Zeleň a trávnaté plochy slúžia aj pre deti, ktoré sa tu môžu hrať loptové hry či len tak tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu alebo pri prechádzke so psom. Ruku na srdce, takýchto lokalít je v Devínskej žalostne málo.

zeleň

Rozumná obec a zeleň

Najzraniteľnejšou skupinou ľudí na sídliskách sú však dôchodcovia a potom matky s deťmi. Tí nemajú vždy možnosť ísť za zeleňou do vzdialenejšieho okolia hoci aj na Devínsku Kobylu do lesa. Ako by to malo vyzerať ideálne? Rozumná obec sa o svoju zeleň stará. Rozumná obec vykonáva stavebné prace v blízkosti koreňového systému svojimi pracovníkmi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a nemuseli byt po rokoch vyrúbané z dôvodu ich zlého zdravotného stavu. Ak k tomu predsa len dôjde, vysádza nové stromy prednostne na miestach, kde boli vyrúbané. Má spracovaný plán starostlivosti o zeleň a aktuálnu evidenciu zelene. Rozumná obec, pokiaľ buduje nové parkovacie miesta, snaží sa aby ich súčasťou boli aj vzrastlé stromy, aby zmierňovali dopady klímy na svojich občanov.

zeleň

V Devínskej potrebujeme viac zelene

Máme tu viacero príkladov parkovísk, ktoré by si žiadali výraznejšie ozelenanie či vytvorenie plôch pre zadržiavanie vody v krajine. Napríklad plocha bývalého CO krytu na sídlisku na ulici Jána Smreka je veľkou a súvislou plochou parkoviska bez zelene. Alebo toľkokrát v lokálnych médiách medializované nové parkovisko pri cintoríne by si žiadalo oveľa viac zelene ako len ostrovček pár kríkov a stromov pri jeho kraji.

zeleň

Premárnená príležitosť – park na Grbe

Športovo – oddychový park na Grbe bol síce pôvodne prezentovaný a schvaľovaný poslancami a komisiami ako zelený park s rozsiahlymi plochami vzrastlej zelene, dnes je z neho skôr veľké ihrisko s hracími prvkami pre deti a s množstvom betónu. Stavebná komisia, ktorej som členom, túto podobu parku neodsúhlasila. Jej pripomienky na výraznejšie ozelenanie ostali ignorované.

zeleň

Výzva pre nové vedenie mestskej časti

Prichádzajú komunálne voľby a možnosť pre nové vedenie obce realizovať projekty s víziou tak, aby sa nám tu dobre žilo nie tento rok, o dva roky, ale aj o desať rokov.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *