Poslanci zavŕšili svoj štvorročný mandát

poslanci
Ján Žatko

Včera sa poslednýkrát v tomto období uskutočnilo rokovanie miestneho zastupiteľstva. Pre niektorých zúčastnených to bolo naozaj posledné zasadnutie. Starosta Milan Jambor svoju stoličku v komunálnych voľbách neobhajuje a tak budúce miestne zastupiteľstvo už bude viesť nový starosta. Na poslaneckej stoličke už určite neuvidíme Miroslava Encingera, Janu Martanovičovú a Denisa Ružoviča, ktorí sa už o hlasy voličov nebudú uchádzať. Aj keď u Denisa Ružoviča je to pravda iba čiastočne. Ten sa rozhodol neobhajovať svoj poslanecký mandát ale chce zabojovať o kreslo starostu. Ostatní poslanci sa budú o dôveru voličov uchádzať opäť.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Rýchle rokovanie tak ako obyčajne

Miestne zastupiteľstvo malo, tak ako obyčajne, veľmi rýchly priebeh. Celý program, ktorý mal spolu 19 bodov, zvládli poslanci za hodinu. Ale aj za tú hodinu stihli poslanci prijať niektoré dôležité uznesenia a popri tom zažiť aj zopár smiešnosmutných situácií. Ale poďme pekne po poriadku.

poslanci

Poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod rybníkom

Viacerí z Vás si určite pamätáte časy, keď v devínskonovoveskom rybníku a okolo neho pulzoval život. Rybári tam chytali ryby, organizovali sa tam súťaže, v zime sa na ňom korčuľovali deti. Hlavnú zásluhu na tom, že zo zanedbanej plochy sa stalo naozaj zaujímavé miesto pre Devínsku Novú Ves, mal vtedajší zástupca starostu a neskorší poslanec Vladimír Baranovič.

poslanci
Zamrznutý rybník v roku 2008.

Potom však prišla éra Milana Jambora a z rybníka plného života sa stalo bahnisko.

poslanci

Zdá sa však, že sa predsa len črtá na lepšie časy a spustnutý rybník by mestská časť mohla opäť obnoviť. Poslanci miestneho zastupiteľstva totiž schválili návrh na odkúpenie pozemkov pod rybníkom. Bude to síce stáť poriadny balík peňazí, konkrétne 404 tisíc eur a potom ešte ďalšie peniaze potrebné na jeho revitalizáciu, ale keď sa to už raz celé spackalo, treba to nejako napraviť. Odkúpenie pozemkov pod rybníkom a hrádzou za celkovú sumu 404 tisíc eur poslanci jednohlasne schválili. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne komplikovanú transakciu, budem sa tejto téme ešte venovať v samostatnom článku.

poslanci
Rybník dnes.

Nová riaditeľka Denovy

Súčasný riaditeľ Denovy Ing. Peter Melkus už dávnejšie avizoval, že má záujem ukončiť svoje pôsobenie v Denove a odísť do dôchodku. Preto mestská časť vypísala výberové konanie na nového riaditeľa Denovy. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, z ktorých výberová komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  Mgr. Petru Neischlovú. V diskusii poslanec Rastislav Tešovič namietal, že do výberovej komisie nebol pozvaný nik z poslancov a tak isto sa mu nezdalo vhodné, aby také dôležité personálne rozhodnutie riešilo miestne zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní. Podľa jeho názoru sa menovanie nového riaditeľa Denovy malo prenechať novému zastupiteľstvu.

Miestne zastupiteľstvo nakoniec vymenovalo Mgr. Petru Neischlovú tesnou väčšinou jediného hlasu za riaditeľku Denovy od 1. januára 2019. Za hlasovalo 7 z dvanástich prítomných poslancov. Aj k tomuto bodu sa ešte vrátim v samostatnom článku.

poslanci
Nová riaditeľka Denovy Mgr. Petra Neischlová.

Prenájom pozemku na výstavbu rozhľadne na Devínskej Kobyle

K zaujímavému momentu došlo pri návrhu na prenájom pozemku na Devínskej Kobyle o výmere 60 m2 na ktorom by mala stáť plánovaná rozhľadňa. S týmto návrhom nesúhlasil poslanec Denis Ružovič a odôvodnil to nasledovne:

Ja by som chcel dať do pozornosti, že toto je projekt a la pán starosta a všetci vieme ako dopadol jeho projekt betónového ihriska. Tak by som dal na zváženie, že či s tým pokračovať, alebo počkať na budúceho starostu. Dávam na zamyslenie, že by sme ten projekt pozastavili a spustil by sa ďalej až v ďalšom volebnom období.

Zvláštne na tomto vyjadrení bolo to, že pán poslanec Denis Ružovič bol doteraz jedným z najdôraznejších obhajcov kontroverzných krokov pána starostu a teraz zrazu nastala u neho v postoji k práci Milana Jambora náhla zmena. Napriek nesúhlasu pána Ružoviča bol návrh na prenájom pozemku nakoniec schválený 11 hlasmi.

poslanci
Prvý sprava Denis Ružovič.

Zaujímavé pri tomto bode bolo aj to, že sa nikto z poslancov starostu Milana Jambora nespýtal v akom štádiu je príprava celej stavby. V materiáli, ktorí dostali poslanci k dispozícii o tom totiž nebola ani zmienka. Pritom Devínska Nová Ves vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a uzatvorenie ponúk bolo ešte v júli. Podľa vyjadrenia Milana Jambora v Bratislavských novinách výstavba mala začať v auguste a trvať asi dva mesiace. Zrejme ale ešte nezačala, keďže iba teraz sa schvaľoval prenájom pozemku pod stavbou a nik s poslancov sa nezaujímal prečo.

poslanci
Vizualizácia rozhľadne na Devínskej Kobyle.

Úsmevný záver miestneho zastupiteľstva

Na záver rokovania miestneho zastupiteľstva sa na starostu Milana Jambora obrátil poslanec Rastislav Tešovič s nasledujúcou otázkou:

Ja by som chcel vysvetliť od pána starostu prečo nebolo zvolané mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré prvýkrát nebolo uznášaniaschopné a v zmysle rokovacieho poriadku mal starosta povinnosť zvolať ho opakovane.

poslanci
Rastislav Tešovič prvý zľava.

Na vysvetlenie pre tých, ktorí rokovania miestneho zastupiteľstva nesledujú pravidelne uvádzam stručne o čo vlastne išlo. V utorok 17. júla 2018 sa malo konať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Skupina poslancov, ktorá požiadala o jeho zvolanie, sa snažila prelomiť starostove veto. Starosta mestskej časti Milan Jambor totiž nepodpísal uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré poslanci schválili ešte 9. mája tohto roku. Uznesením poslanci žiadali starostu aby informoval verejnosť o stavebnej činnosti realizovanej mestskou časťou. On ale o tom verejnosť informovať nechce. Mimoriadne zastupiteľstvo sa však 17. júla 2018 nekonalo, pretože sa naň poslanci zvolení za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD jednoducho nedostavili. Opakované mimoriadne zastupiteľstvo už zvolané nebolo.

Starosta Milan Jambor na položenú otázku odpovedal s nonšalantným úsmevom:

Pán poslanec Tešovič, čo sa týka tej tvojej otázky, zastupiteľstvo som nezvolal, máš pravdu, je to tak. Viac ti k tomu povedať neviem… Veď to som pekne povedal, nie?

Všetci prítomní sa na jeho odpovedi zasmiali. Čo iné im už zostávalo. Na to, že pre Milana Jambora zákony neplatia si už zvykli. Tak prečo by mal pán starosta dodržiavať obyčajný rokovací poriadok?

poslanci

Nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční už v novom zložení po voľbách.

Reportáž DTV z miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *