VZN o parkovaní môžete pripomienkovať do konca mája

Ján Žatko

11. apríla 2019 predstavil primátor Matúš Vallo verejnosti svoj návrh parkovacej politiky pre Bratislavu. Jeho návrh rozprúdil veľké vášne. Matúš Vallo neúnavne putuje po Bratislave a snaží sa Bratislavčanov presvedčiť o nutnosti regulácie automobilovej dopravy na území mesta. Tento týždeň obhajoval svoje predstavy o parkovaní v Starej tržnici, budúci týždeň ho bude obhajovať v Karlovej Vsi a Dúbravke. Od včera môžu návrh parkovacej politiky oficiálne pripomienkovať aj občania.

píše: Ján Žatko

Stanoviská miestnych zastupiteľstiev

Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len VZN o parkovaní) sa zaoberali aj všetky miestne zastupiteľstvá mestských častí Bratislavy. Väčšina z nich, vrátane Devínskej Novej Vsi,  návrh podporila s pripomienkami. Nesúhlas s VZN o parkovaní vyslovili poslanci Starého Mesta, Nového Mesta, Vrakune a Podunajských Biskupíc. Bližšie informácie o postojoch jednotlivých miestnych zastupiteľstiev nájdete v newsletteri Týždňa v Devínskej.

parkovaní
Hlasovanie poslancov miestneho zastupiteľstva DNV o parkovacej politike.

Súčasné znenie VZN o dočasnom parkovaní

Včera, 22. 5. 2019, bol zverejnený návrh VZN o parkovaní na webe mesta Bratislavy. Súčasné znenie je čiastočne upravené oproti pôvodnému návrhu na základe pripomienok, ktoré vyplynuli z doterajších diskusií o parkovacej politike. Dôležitou zmenou je napríklad karta BONUS, ktorá umožní držiteľovi motorového vozidla s trvalým pobytom v Bratislave za 10 € ročne bezplatné parkovanie v parkovacích zónach B, C a D v rozsahu 2 hodiny denne. To znamená, že túto výhodu môžu využívať aj tí obyvatelia Bratislavy, ktorí majú trvalý pobyt tam, kde nebude vytvorená parkovacia zóna a preto nebudú mať rezidentskú parkovaciu kartu.

parkovaní

Prvé parkovacie zóny

Vytvorenie parkovacích zón so spoplatneným parkovaním bude závislé na návrhoch miestnych zastupiteľstiev a bude tvoriť prílohu č. 1 k VZN o parkovaní. Ako prvé mestské časti navrhujú vytvorenie parkovacích zón mestské časti Petržalka a Rača. Petržalka navrhuje vytvoriť 12 parkovacích zón a to Dvory 1, Dvory 2, Dvory 3, Dvory 4, Dvory 5-6, Stará Petržalka, Háje 1, Háje 2, Háje 3, Lúky 1-2-3-6, Lúky 4-5, Draždiak-Antolská a Lúky 7-8. Všetky navrhované zóny v Petržalke by mali byť zaradené v tarifnom pásme C, t. j. 1 €/hod. Rača navrhuje vytvoriť 7 parkovacích zón a to Krasňany, Západná Rača, Centrálna Rača, Východná Rača, Východné, Na Pántoch, Žabí majer. Všetky navrhované zóny v Rači by mali byť zaradené v tarifnom pásme D, t. j. 0, 50 €/hod.

parkovaní
Parkovanie v Petržalke.

Možnosť pripomienkovania VZN o parkovaní verejnosťou

Zverejnené VZN o parkovaní môže verejnosť pripomienkovať do 31. 5. 2019. Podrobnosti o tom ako je možné uplatniť pripomienky k návrhu nájdete na webe mesta Bratislavy. Po vyhodnotení pripomienok bude definitívny návrh VZN o parkovaní predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva Bratislavy dňa 27. 6. 2019.

Najbližšie diskusie o parkovaní v Bratislave

V budúcom týždni budete mať možnosť diskutovať o parkovacej politike priamo s jej predkladateľom Matúšom Vallom alebo so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves v nasledujúcich termínoch:

parkovaní
Diskusia Matúša Valla s občanmi v Ružinove.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *