Chorvátsky kultúrny spolok

Ján Žatko

Devínska Nová Ves je okrem iného známa aj tým, že tu žije početná chorvátska komunita. Sú to potomkovia Chorvátov, ktorí sa do vtedajšej Novej Vsi presťahovali ešte v 16. storočí pri ústupe pred tureckou inváziou na Balkán. Je obdivuhodné, že si dodnes zachovali svoj jazyk a zvyky. Veľkú zásluhu má na tom Chorvátsky kultúrny spolok, ktorý združuje obyvateľov Devínskej Novej Vsi hlásiacich sa k chorvátskym koreňom.

píše: Ján Žatko

Výročná členská schôdza Chorvátskeho kultúrneho spolku

Už 29 rokov sa členovia Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi stretávajú pravidelne začiatkom roka, aby sa porozprávali o tom, čo sa im podarilo za celý rok urobiť, akí boli úspešní, ale aj o tom čo sa im nepodarilo urobiť tak, ako si predsavzali. Aj v poslednú marcovú nedeľu sa stretli v Istra Centre na Výročnej členskej schôdzi. Na stretnutí diskutovali o tom čo majú za sebou a tak isto o plánoch do budúcnosti. Tak isto si zvolili nové vedenie na najbližšie dva roky. Za členov výboru spolku boli zvolení Ivan Baláž, Eva Buzogová, Ing. Jozefína Daničová, Mgr. Eva  Gregorová, Mária Hanyová, Ján Grožaj, Jozef Ivan, Anna Matúšovýchová, Ferdinand Milošovič, Ľudmila Nemethová a Mgr. Marta Žilová. Za členky revíznej komisie boli zvolené Beata Jamborová a Anna Maškulková.

chorvátsky
Členovia spolku si aj zaspievali spoločne s Otom Gregorom.

Príhovor starostu mestskej časti

Na stretnutí sa zúčastnil aj starosta mestskej časti Dárius Krajčír a poslanec miestneho zastupiteľstva Ján Žatko. Dárius Krajčír sa prihovoril členom spolku po chorvátsky aj po slovensky. Aj on je jeden z tých devínskonovovešťanov, ktorí majú chorvátskych predkov. Poďakoval sa členom spolku za ich aktívnu činnosť v Devínskej Novej Vsi a prisľúbil im jednoznačnú podporu mestskej časti pri ich budúcich aktivitách.

chorvátsky
Príhovor starostu Dáriusa Krajčíra.

Výročná správa spolku za rok 2018

Výročnú správu o činnosti Chorvátskeho kultúrneho spolku za rok 2018 predložila na Výročnej členskej schôdzi predsedníčka spolku Ing. Jozefína Daničová. V prednesenej výročnej správe sú všetky aktivity Chorvátskeho kultúrneho spolku realizované v priebehu roka 2018 rozdelené na dve časti, ktoré sú uvedené v ďalšom texte.

chorvátsky
Predsedníčka spolku Ing. Jozefína Daničová prednáša správu o činnosti.

Zväzové projekty, financované z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

  • 30. Festival chorvátskej kultúryspoločný projekt s MČ DNV. Jeho významnou súčasťou bolo v piatok v predvečer festivalu na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky zasadnutie zástupcov Rady vlády Chorvátskej republiky pre národnostné menšiny, ktoré pokračovalo v sobotu v chorvátskom múzeu v DNV. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy „30 liet Festivalov horvatske kulture“(autorky J. Daničová, M. Čorejová).
  • Festival „Dobro došli“ – prezentácia chorvátskej kultúry na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
  • Večer folklóru slovenských Chorvátov – koncert v Dome kultúry v Dúbravke organizovaný v spolupráci s tamojším miestnym úradom, na ktorom sa predstavili naše, ale aj zahraničné chorvátske súbory. Ide o tradičné podujatie, ktoré si Dúbravčania veľmi obľúbili, pretože je vždy spojený s krátkym exkurzom do histórie starej časti Dúbravky ako pôvodne chorvátskej obce.
  • Chorvátsky deň – koncom roka sme tento sviatočný deň využili na prezentáciu dvoch nových publikácií „Devínska kedysi / Nuovo Selo vojlkada“ a „Dolazak Hrvata u Slovačku“, pri ktorej nechýbali ani chorvátske pesničky v podaní „Rosice“, spevákov zo zoskupenia „Ravnica“ a speváčok z „Ruožic“.
  • Jazykový tábor detí v Chorvátsku – tradičné letné podujatie pre deti, ktoré navštevujú počas roka kurz chorvátskeho jazyka sa uskutočňuje každý rok v chorvátskom prímorskom stredisku Selce.
  • Periodický časopis „Hrvatska rosa“ – 17. ročník celozväzového časopisu vychádza štvrťročne. Redakcia je v Devínskej, šéfredaktorka J. Daničová.
chorvátsky
30. festival chorvátskej kultúry.

Aktivity Chorvátskeho kultúrneho spolku organizované vo vlastnej réžii spolku, a to organizačne aj finančne

  • Chorvátske štvrtky“ – vďaka ich zakladateľovi PhDr. Vilkovi Pokornému sa Novovešťania už 24 rokov spoločne stretávajú každý posledný štvrtok v mesiaci. Témy stretnutí sú veľmi zaujímavé, máme sa kam vracať, máme na každom „Štvrtku“ o čom hovoriť, máme sa najmä s kým vracať, a to vďaka aj PhDr. Jožkovi Klačkovi, ale najmä účastníkom týchto stretnutí, ktorými sú príslušníci staršej generácie Chorvátov. Boli to práve tieto stretnutia, ktoré nás spolu s Jožkom Klačkom inšpirovali k myšlienke, tieto niektoré spomienky našich starších Novovešťanov na niekdajšiu Novú Ves doplniť dobovými fotografiami, ako aj inými zaujímavosťami a pripraviť publikáciu zaujímavú nielen pre starousadlíkov, ale aj pre generáciu mladých Novovešťanov. A tak sa zrodila knižka „Devínska kedysi / Nuovo Selo voljkada“,v ktorej sa čitateľ pri pútavom čítaní stretne s tromi jazykmi – slovenčina, novoveský chorvátsky dialekt a záhorácky dialekt, s ktorými sa bežne stretávame v Devínskej aj dnes.
  • Chorvátske bály – tradične už 28 rokov aj tohtoročná posledná fašiangová sobota v Devínskej patrila Chorvátskemu bálu, a to aj vďaka našim sponzorom, ktorým aj touto cestou ďakujeme.
  • Chorvátske púte do Marianky – v uplynulom roku sa stretli v Marianke už po 20. krát Chorváti z Devínskej, Jaroviec, Čunova a Chorvátskeho Grobu spoločne s Chorvátmi z Rakúska a Maďarska, aby sa poklonili mariatalskej Panne Márii a spoločne absolvovali Krížovú cestu a na záver  svätú omšu. Po nej nechýbalo ani malé občerstvenie z vlastných zdrojov a spoločný spev v sprievode tamburášov z Rakúska.
  • Chorvátske omše v Kostole Ducha svätého – pri štvorročnej tradícii aj v uplynulom roku sa nám podarilo vďaka pani organistke Nikolete Hruškovej a dirigentovi Otovi Gregorovi s jeho „Rosicou“ pripraviť svätú omšu v chorvátskom liturgickom jazyku. A v pôstnom období nechýbala ani Krížová cesta taktiež v chorvátčine.

Hrvat SAM

V októbri minulého roka bol pod záštitou arcibiskupstva v Eisenstadte v Rakúsku založený nový chorvátsky spolok s medzinárodnou účasťou s názvom „Hrvat SAM“ (Chorvát Slovensko, Rakúsko, Maďarsko). Súčasťou tohto nového spolku je aj 150-členný spevácky zbor PAX ET BONUM, v ktorom pôsobí aj náš novoveský súbor „Rosica“ pod vedením Ota Gregora. Túto slávnostnú udalosť uzavrel v ten deň večer slávnostný koncert tohto výnimočného zboru v Esterházyho paláci v Eisenstadte. Na Slovensku sa zbor PAX ET BONUM predstaví 23. novembra 2019 v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Predtým ho čaká ešte niekoľko koncertov v Rakúsku, Maďarsku a v najväčšej koncertnej sále v Záhrebe v Chorvátsku.

Folklórne chorvátske súbory

V Devínskej Novej Vsi sa môžeme pochváliť aj tromi folklórnym chorvátskymi súbormi – Grbarčieta, Črip a Rosica, ktoré už desiatky rokov úspešne reprezentujú doma i v zahraničí nielen našu chorvátsku menšinu, ale aj Devínsku Novú Ves, za čo im patrí obrovská vďaka.

zdroj: Ing. Jozefína Daničová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *