Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne

Parkovisko pri Cintoríne
Ján Žatko

Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne. Pod týmto názvom zverejnila občianska iniciatíva Pre Devínsku začiatkom apríla petíciu. Obrátila sa ňou na občanov, aby jej pomohli prinútiť príslušný orgán samosprávy zachovať v Devínskej Novej Vsi stav zelene v rozsahu ako je to v súčasnosti. Ako to s petíciou dopadlo?

píše: Ján Žatko

Čo petícii predchádzalo

Najskôr si pripomeňme o čom vlastne táto petícia bola. Na prelome marca a apríla sa na sociálnej sieti rozpútala ohnivá diskusia o tom, prečo sa bagruje trávnik medzi cintorínom a domom sociálnych služieb Senecio.  Najskôr nikto nevedel o čo ide, pretože chýbali informácie od mestskej časti. Na dôvažok na stavenisku v rozpore so stavebným zákonom chýbalo označenie staveniska. Neskôr jedna z vás od robotníkov zistila, že tam bude parkovisko. Až 5. apríla bol na plot Senecia umiestnený oznam z ktorého sme zistili, že stavebníkom parkoviska je mestská časť.

Parkovisko pri Cintoríne
Začiatok zemných prác.

Predloženie petície

V čase najväčšej búrky na sociálnej sieti sa ďalšia z vás obrátila na facebookovú stránku iniciatívy Pre Devínsku s výčitkou, prečo nič nerobia proti takejto devastácii zelene v Devínskej Novej Vsi. Reakcia bola okamžitá. Iniciatíva Pre Devínsku sa na svojej facebookovej stránke ohradila proti tejto likvidácii zelene. Dokonca rozbehla petičnú akciu proti takémuto postupu pod názvom Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne. Celý text petície si môžete prečítať v nasledujúcom odstavci.

Parkovisko pri Cintoríne

Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne

Občianska iniciatíva Pre Devínsku predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na priestranstve medzi miestnym cintorínom a Domovom sociálnych služieb SENECIO. Týmto žiadame príslušný orgán štátnej správy a samosprávy zachovať stav zelene v rozsahu ako je to v súčasnosti. Nesúhlasíme s odstránením trávnatých plôch. Sme toho názoru, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov.

Parkovisko pri Cintoríne

Sľubný rozbeh petície

Pokiaľ viem, petícia bola rozbehnutá iba na internete. Napriek tomu obyvateľov Devínskej zaujala. Začali ju podpisovať 3. apríla. Už za prvých sedem dní bolo pod petíciou prvých sto podpisov. Potom však nadšenie podpisujúcich akosi opadlo. Dnes je pod petíciou podpísaných iba 117 ľudí. Počas celého mája pribudli iba dva podpisy.

Parkovisko pri Cintoríne

Opadnuté nadšenie

Prečo počiatočné nadšenie ľudí tak rýchlo opadlo? Hlavný dôvod je podľa mňa ten, že organizátor petície akosi veľmi rýchlo o svoju vlastnú petíciu stratil záujem. Keď sa dnes pozriete na facebookovú stránku Pre Devínsku, tak tam o petícii nenájdete ani zmienku. Nielenže tam petícia nie je propagovaná, ale aj počiatočná diskusia o rozbehnutí petície, v ktorej administrátor stránky niekoľkokrát vyhlasoval, že OZ Pre Devínsku je proti výstavbe parkoviska, z neznámych dôvodov zmizla. A nikto nevie, čo sa vlastne s petíciou stalo.

Parkovisko pri Cintoríne

Kam sa stratili vyhlasovatelia petície?

9. mája bolo ostatné rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ideálny priestor na to, aby organizátori prišli a odovzdali petíciu vedeniu mestskej časti. Ideálny priestor na to, aby sa o výstavbe parkoviska z podnetu občanov rokovalo. Preto som dva dni predtým oslovil OZ Pre Devínsku prostredníctvom ich facebookovej stránky s nasledujúcou otázkou.

Dobrý deň prajem. Môžete mi prosím povedať, aké sú vaše ďalšie zámery s petíciou Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri cintoríne? Chcel by som o tom informovať čitateľov blogu Týždeň v Devínskej. Ďakujem.

Do dnešného dňa som nedostal žiadnu odpoveď. Na rokovanie miestneho zastupiteľstva vyhlasovatelia petície neprišli. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa o petícii nerokovalo.

Parkovisko pri Cintoríne

Oplatí sa s petíciou ešte niečo urobiť?

Oplatí sa s petíciou ešte niečo urobiť? Ja si myslím, že áno. Ja viem, parkovisko už stojí. Tie kocky z neho už nikto nevyhádže. Ale tých 117 ľudí, ktorí petíciu podpísali, si podľa mňa zaslúži, aby ju organizátori odovzdali na príslušný orgán. Tým príslušným orgánom je mestská časť Devínska Nová Ves. Kompetentní by mali vedieť, že týchto 117 ľudí nesúhlasí s tým, čo urobili. Nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva je 27. júna. To sa ešte dá stihnúť.

Parkovisko pri Cintoríne
Parkovisko vo štvrtok 31. 5. 2018 večer o 20:30.

Súvisiace články

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *