Výrub stromov pri rybníku

Ján Žatko

Minulý rok sa v Devínskej Novej Vsi niesol okrem iného aj v znamení likvidácie dospelých stromov na verejných priestranstvách. Bola vypílená takmer stovka stromov a ľudia sa o tom väčšinou dozvedeli až vtedy, keď im pod oknami začali kvíliť motorové píly. Tento mesiac výrub stromov v Devínskej pokračuje. Na rozdiel od minulého roku však obyvatelia dostali včas relevantné informácie o tom prečo je plánovaný výrub potrebný a aj o tom, aká bude náhradná výsadba. To všetko zásluhou nového vedenia mesta Bratislava vrátane splnomocnenca pre zeleň a životné prostredie mesta Bratislavy Andreja Kovaríka.

píše: Ján Žatko

Informácia mesta Bratislavy o výruboch

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojom oficiálnom webovom sídle informáciu o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta SR Bratislavy počas marca, spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube.

Zároveň mesto Bratislava informuje o tom, že v súčasnosti začína pripravovať plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene, zahŕňajúci prípravu dostatočne veľkých priestorov pre koreňovú sústavu drevín. Náhradnú výsadbu za dreviny vyrúbané v zimnom alebo predjarnom období nie je vhodné realizovať na jar. Je preto možné, že niektoré plôšky po vyrúbaných stromoch môžu ostať dočasne prázdne. Je to však len preto, aby sa dreviny sadili metodicky správnym postupom, s cieľom zlepšenia možností prežitia novovysadených drevín na pôvodných stanovištiach.

výrub

Výrub topoľov pri rybníku

Medzi výrubmi naplánovanými na marec je aj výrub topoľov pri rybníku v Devínskej Novej Vsi. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav stromov, ktoré sú vážne poškodené, preschnuté, s dutinami a napadnuté imelom. Pri silnom vetre zo stromov sú ulamované veľké konáre a padajú na miesta s frekventovaným pohybom chodcov. Na mieste výrubu bude mesto Bratislava pozdĺž rybníka realizovať obnovu topoľovej aleje. Náhradná výsadba bude pozostávať z 8 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov a 20 geograficky pôvodných listnatých stromov.

Rybník v Devínskej Novej Vsi.

Informačné tabule

Okrem informácie na webovom sídle Bratislavy a facebookovej stránke Bratislavy mesto Bratislava umiestnilo na miesta plánovaných výrubov aj informačné tabule, aby boli obyvatelia podrobne informovaní o výruboch aj o náhradných výsadbách.

Informačné tabule mesta Bratislava.

Andrej Kovarík vysvetľuje prečo je výrub nevyhnutný

Podrobnejšie informácie o výrube topoľov pri rybníku zverejnil na sociálnej sieti aj splnomocnenec mesta Bratislavy pre životné prostredie a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves Andrej Kovarík:

Ahojte, dnes 15. 3. 2019 sme k rybníku umiestnili informačnú tabuľu, tak ako sme sľúbili, že zo strany hlavného mesta budeme otvorene, transparentne a včas informovať ľudí o tom, čo sa kde chystá, čo sa týka orezov, výrubov a náhradnej výsadby drevín. Všetky informácie nájdete sumárne tu.

V prípade plánovaného výrubu pri rybníku ide o prvú časť celkovej revitalizácie rybníka a okolia. Prečo výrub? Topoľová alej je tu tvorená šľachteným topoľom, ktorý dožíva už po pár desiatkach rokov. Je tomu tak aj pri rybníku. Topole už idú do tzv. rozpadu, keď začínajú presychať a vylamovať aj veľké kostrové konáre. Okrem toho sú fatálne napadnuté imelom, ktoré ich koniec ešte urýchľuje. Dnešný stav je teda už zlý aj z bezpečnostného hľadiska, keďže okolie je obľúbeným miestom na prechádzky mnohých z nás. Tak ako odteraz vždy budeme informovať aj o náhradnej výsadbe. Alej pri rybníku samozrejme ostane a po novom ju bude tvoriť topoľ čierny, ktorý má nádherný habitus, pomerne rýchlo narastie a najmä je ako jediný z topoľov odolný voči imelu. Postupne vytvorí tiež oveľa vhodnejšie podmienky pre hniezdenie viacerých druhov vtáctva. Šľachtené topole sú v tomto smere dosť slabé.“

Andrej Kovarík s deťmi.

Dobrý príklad pre Devínsku

O tom, že ľudia vedia oceniť, keď sú zásahy do ich životného prostredia vysvetlené a sú o nich vyčerpávajúco informovaní, svedčia aj ich ohlasy na sociálnej sieti. Za všetky uvádzam iba jeden:

Gemo Gemovič: „Oceňujem dobrú informačnú kampaň. Tak by to malo byť. Predišlo by sa šíreniu negatívnych nálad.

Je to dobrá inšpirácia aj pre samosprávu v Devínskej Novej Vsi. A keďže Andrej Kovarík je aj poslanec miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi a podpredseda Komisie výstavby a životného prostredia, verím že jeho skúsenosti z celomestskej oblasti využijeme aj v našej mestskej časti. Aby sa zase zúfalí občania nedozvedali o výrube stromov až vtedy, keď im pod oknami začnú kvíliť motorové píly. Tak ako to bolo v minulom roku.

Takto to minulý rok vyzeralo na sídliskách v DNV.

2 komentáre k “Výrub stromov pri rybníku”

  1. Zdravím som zvedavý kedy urobíte alebo dokončíte výrub alebo orez topoľov v záhradkárskej oblasti v DNV za družstvom?! Už jeden topoľ padol na záhradnú chatu keby tam niekto bol ihneď je mŕtvy a taktiež asi pred rokom padol tam ďalší topoľ našťastie medzi dve chatky ešte že tam nik nebol lebo tiež by to niekoho zabilo a to už nehovorím keď konár padol na štáty vysokého napätia ako tam začala prskat elektrina skoro tk tam všetko zapálila. Už sme dávali aj podnety aspoň na orez a nič sa nedeje. Dokedy budeme čakať? Musí sa tam stať nejaké nešťastie aby to niekto riešil?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *