Výrub stromov na sídliskách v DNV

výrub stromovNa sídliskách Kostolné a Podhorské budú v najbližšom čase kraľovať motorové píly. Bude tam vyrúbaná takmer stovka stromov. Výrub stromov súvisí s dvomi nesúvisiacimi akciami. Jedna sa týka odstránenia topoľov nachádzajúcich sa na parkoviskách, druhá plánovanej výmeny primárnych tepelných rozvodov.

Výrub stromov na parkoviskách

Mestská časť Devínska Nová Ves vydala dňa 12. 03. 2018 súhlas na výrub stromov a to 49 topoľov, druh Populus Simonii, na Eisnerovej ulici a uliciach Jána Poničana a Ivana Bukovčana. Obvod kmeňa uvedených stromov sa pohybuje od 82 cm do 159 cm. V rozhodnutí je uvedené nasledujúce odôvodnenie:

Dôvodom výrubu je umiestnenie stromov, ktoré dorástli do značnej výšky, nachádzajú sa v úzkych ostrovčekoch na parkoviskách na ul. Eisnerova, I. Bukovčana a J. Poničana vDevínskej Novej Vsi. Stromy boli už viackrát odborne orezané. Nakoľko sa výrazne zhoršil ich stav a viacero stromov v tejto oblasti sa vyvrátilo, z dôvodu ohrozenia majetku a zdravia obyvateľov tunajší úrad súhlasí s ich výrubom.

Výrub stromov zabezpečí Denova. Stromy, ktoré sú určené na vypílenie, budú označené červeným kruhom s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.

výrub stromov
Ulica Jána Poničana.

Náhradná výsadba

Denova zabezpečí aj náhradnú výsadbu a to 50 ks geograficky pôvodných listnatých stromov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm a 20 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov s obvodom kmeňa 15 – 16 cm na pozemkoch vo vlastníctve mesta Bratislava. Druhové zastúpenie listnatých stromov pre náhradnú výsadbu bude nasledovné: Acerplatanoides alebo Pseudoplatanus – 20 ks, Fraxinus – 5 ks, Tilia cordata – 10 ks, Magnoliasp. – 5 ks, Juglans regia – 5 ks, Celtis ocidentalis – 5 ks a ihličnatých stromov pre náhradnú výsadbu: Ginko – 2 ks, Pinus silvestris – 10 ks, Picea pungens – 3 ks, Taxus – 5 ks. Náhradnú výsadbu musí Denova zrealizovať do 31. 12. 2019.

Výrub stromov kvôli výmene tepelných rozvodov

Ďalšie stromy padnú za obeť motorovým pílam v súvislosti s plánovanou výmenou primárnych tepelných rozvodov, ktorú bude realizovať stavebník Teplo GGE s.r.o. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na uvedenú líniovú stavbu dňa 20. 03. 2018. V súvislosti s touto stavbou bude potrebné vyrúbať 46 stromov s obvodom kmeňa 9 až 130 cm a 23 krovitých porastov. O plánovanom výrube informuje mestská časť na svojom webovom sídle nasledujúcim oznamom:

Oznamujeme občanom, že z dôvodu plánovanej stavby „Výmena primárnych tepelných rozvodov v tepelnom hospodárstve v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves pre okruhy Podhorské (K32) a Kostolné (K31)“ budú v prvej polovici apríla 2018 v nevyhnutnej miere vyrúbané dreviny, stromy a kroviny, ktoré rastú v zábere stavby a v pásme ochrany uvedených tepelných rozvodov. Stromy rastú na verejných priestranstvách a v priestore areálu MŠ M. Marečka 20. Rozsah vyrúbaných drevín je v priestore okruhu Podhorské (K32) 24 stromov s obvodom kmeňa 30 – 120 cm a 12 krovitých porastov a v priestore Kostolné (K31) 22 stromov s obvodom kmeňa 9 – 130 cm a 11 krovitých porastov. Výrub sa uskutoční na základe oznámenia správcu siete rozvodov tepla podľa § 47 odst. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a súvisiacich predpisov.

výrub stromov
Materská škola na ulici Milana Marečka.

2 komentáre k “Výrub stromov na sídliskách v DNV”

  1. Prosím Vás to ste sa naozaj všetci už zbláznili ? ?????

    Veď tam bude v týchto horúčavách peklo ! Bývam tam 30 rokov a za ten čas sa nepamätám, že by nejaký strom padol, iba raz padol jeden konár. A tie orezané stromy naozaj nie sú hrozba, pracujem v Petržalke a tu v okolí sú dvoj až trojnásobne väčšie stromy.

    A kde bude náhradná výsadba ? …podľa formulácie určite nie v danej lokalite. Veď vidno ako pracovníci Denovy už zabetónovali plochy po predošlých výruboch.

  2. A čo tá nahradná výsadba. Ako obyvateľom dotknutých ulíc pomôže výsadba okolo miestneho úradu, na ulici Pavla Horova, Charkovského? A kde sú nahradné stromy za minuloročný výrub 40 topoľov,tiež na uliciach I.Bukovčana,Eisnerovej a J.Poničana?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *