Remeselné trhy v Starej tržnici

remeselné trhy
Alexandra Madajová

Usporiadateľ jarmark.sk pozval remeselníkov z celého Slovenka na prvý Festival poctivej tvorby a ľudového umenia. Remeselné trhy – Stará tržnica 21. – 23. 03. 2018. Mali sme zástupcov aj z Devínskej Novej Vsi. Za spoločný stôl sme sa posadili spolu. Majster Tokár Jozef Sabo a ja Alexandra Madajová – Dizajn.

píše: Jonáš z Devínskej

Tokár Jozef Sabo

Pri tejto príležitosti by som rada predstavila majstra tokára Jozefa Saba a jeho Tokárstvo. Jozef je žiakom pána Juraja Leporisa, majstra ľudovej umeleckej výroby. O tokárstve by vedel rozprávať bez prestávky aj týždeň, aj napriek svojmu telesnému handicapu mu remeslo dodáva silu. Ako píše vo svojej knihe Tokár – keď točím, vidím, cítim….. asi mu trošku rozumiem.

remeselné trhy

A čo je vlastne to tokárstvo?

Po technickej stránke je tokárstvo umelecké obrábanie dreva pomocou točovky a špeciálnych tokárskych nožov. Drevo, ktoré je obrábané, je uchytené buď v skľučovadle pri čelnom točení, upínacích a otočných hrotoch pri pozdĺžnom a tiež v puzdrách pri voľnom točení a je opracovávané postupným odberaním vrstiev z vonkajších a vnútorných plôch dreva. Touto činnosťou je drevo možné upraviť do rôznych tvarov podľa spôsobu uchytenia ako a j typu použitého nástroja.

Známa skutočnosť, že drevo možno sekať, pilovať, rezať, hobľovať, farbiť, moriť, opaľovať, ozdobovať rezbou, vykladať drevom inej farby, vykladať iným materiálom, ako je kov, rohovina a podobne, obrábať strojom ako točenie, hobľovanie, dlabanie, frézovanie a rad ďalších činností, vedie mnohých ku konštatovaniu, že niektoré z uvedených činností si nevyžadujú žiadne osobitné skúsenosti, alebo talent, či dokonca vzdelanie. Práve naopak, technológia spracovania dreva je náročná. Jej zvládnutie vyžaduje odborné a technické vedomosti, zaujatosť, trpezlivosť, ale i cit pre materiál a konkrétne skúsenosti z manuálnej práce.

Tokárske cechy a združenia

Tokárstvo je remeselná a domáca výroba točených úžitkových predmetov z dreva, kostí, rohoviny, prípadne aj iných materiálov. Točené drevené a kostené predmety sú známe už zo staroveku. Na území Slovenska boli 3 tokárske cechy. Košice 1459, Prešov 1548, Bratislava 1650, pričom Bratislavský združoval aj majstrov z ďalších 14 miest.

Dnes sa stretávajú majstri tokári vo vybraných mestách, kde si odovzdávajú svoje poznatky, informácie, aby remeslo mohlo dýchať ďalej. Jozef je členom Americkej asociácie tokárstva (American Association of Woodturning), členom Medzinárodnej asociácie ornamentálnych tokárov (International Association of Ornamental Woodturning) a členom Ctihodnej spoločnosti ornamentálnych tokárov Veľkej Británie (Internationa Honorary Society of Ornamental Woodturning of Great Britain), no ako hovorí v zahraničí ho poznajú viac ako tu na Slovensku.

Som rada, že v Devínskej Novej Vsi máme nositeľa krásneho kultúrneho dedičstva. Takýchto ľudí si treba vážiť a využiť možnosť, aby mohli prispieť k rozširovaniu záujmu o remeslá nielen staršiu generáciu, ale aj naše deti.

(Čerpané z knihy TOKÁR – autor Jozef Sabo.)

Kto sa chce dozvedieť viac, napríklad aj o slovenských drevinách nech neváha a navštívi webovú stránku Jozefa Saba Tokárstvo.

Ukážka majstrov poctivej remeselnej tvorby

remeselné trhy

Na trhoch ste mohli nájsť pestrosť slovenského remesla. Spracovanie dreva – tokárstvo, rezbárstvo, spracovanie hliny – hrnčiarstvo, spracovanie kovu – drotárstvo, šperkárstvo, spracovanie kože – remenári….., spracovanie prírodných pletív, výroba kraslíc, výroba medovníkov, výroba výšiviek – výšivkárstvo. Ale aj veľa nových techník ako spracovanie porcelánu, maľba na drevo s vkladaním cínu, vyšívanie do dreva. Sprievodné podujatie – program pre deti, dospelých, vystúpenia ľudových umeleckých súborov a známych osobností. Našli ste tu pečený čerstvý chlebík, domáce štrúdle, oravské korbáčiky a ďalšie dobroty.

remeselné trhy

remeselné trhy
Pletenie korbáčov.
remeselné trhy
Majolika – Renáta Hermysová.

Nadšenci udržiavania histórie hrnčiarstva a jeho tvorba. Tatiana a Anton – Beluja. Sieť rôznych múzeí v Honte, okres Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš – tradície, spomienky, história. Občianske združenie – Zlatá cesta. Keď navštívite Banskú Štiavnicu stačí si nájsť starú faru. Informácie nájdete na stránke Beluja.

remeselné trhy

remeselné trhy

remeselné trhy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *