Vyliata rieka Morava v Devínskej Novej Vsi

vyliata rieka Morava z Mosta slobody

V piatok 5. januára 2018 prudko stúpla hladina rieky Moravy v Devínskej Novej Vsi. Vyliata rieka Morava bola spôsobená náhlym zvýšením hladiny Dunaja a spätným prúdením dunajských vôd do jej koryta.

Hladina Dunaja začala podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu stúpať v piatok 5. januára 2018 od 05:00 hod, kedy dosahovala v Devíne úroveň 383 cm. Kulminovala nasledujúci deň 6. januára 2018 hodinu po polnoci, kedy dosiahla maximum 595 cm. To znamená, že v priebehu 20 hodín stúpla hladina Dunaja v Devíne o 212 cm. Táto vlna sa prejavila s niekoľkohodinovým oneskorením aj v Devínskej Novej Vsi.

Hladina Moravy začala stúpať v piatok 5. januára 2018 od 06:00, keď dosahovala v Devínskej Novej Vsi minimum 290 cm a kulminovala o 22 hodín neskôr v sobotu 6. januára 2018 o 04:00 hod na výške 464 cm, čo je tesne pod hranicou 1. stupňa povodňovej aktivity, ktorá je v Devínskej Novej Vsi stanovená na výšku hladiny 480 cm. Vyliata rieka Morava stúpla v priebehu 22 hodín o 174 cm a zatopila značnú časť lúk v okolí koryta rieky.

Toto náhle zvýšenie hladiny malo za následok aj uväznenie svorky psov uprostred rozliatych vôd v Devínskom Jazere a zmiznutie ženy, ktorá ich v tejto oblasti venčila.

Môžete si pozrieť niekoľko fotografií rieky Moravy, ktoré boli urobené v nedeľu 7. januára 2018 dopoludnia, kedy už vyliata rieka Morava v Devínskej Novej Vsi klesla pod 400 cm. Fotografie: Ján Žatko.

vyliata rieka Morava
ústie rieky Moravy do Dunaja
vyliata rieka Morava
ústie rieky Moravy do Dunaja 2
vyliata rieka Morava
Morava pod Weitovým lomom
vyliata rieka Morava
Morava pod Weitovým lomom 2
vyliata rieka Morava
vyliata rieka Morava z Mosta slobody
vyliata rieka Morava
vyliata rieka Morava z Mosta slobody 2
vyliata rieka Morava
vyliata rieka Morava z Mosta slobody 3
vyliata rieka Morava
vyliata rieka Morava z Mosta slobody 4
vyliata rieka Morava
vyliata rieka Morava z Mosta slobody 5
rieka Morava
ústie potoka Mláka do Moravy 30. 12. 2017
vyliata rieka Morava
ústie potoka Mláka do Moravy 7. 1. 2018

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *