Vyhrá opäť v Devínskej betón nad zeleňou?

betón nad zeleňou
Ján Žatko

Na Novoveskej ulici pribudli tri nové parkovacie miesta. Traja vodiči, ktorí budú mať kde zaparkovať, sa určite potešia. Nie všetci obyvatelia Devínskej Novej Vsi sú však takýmto postupom mestskej časti nadšení. Boja sa, že po vybudovaní týchto troch parkovacích miest vyschnú vysoké stromy, ktoré rastú v ich tesnej blízkosti. Vyhrá tam opäť betón nad zeleňou?

píše: Ján Žatko

Zvíťazí opäť betón nad zeleňou?

Na blog Týždeň v Devínskej sa obrátila skupina rozhorčených občanov,  podľa ktorých sa vytvorením týchto zbytočných parkovacích miest na Novoveskej ulici ničí zeleň, konkrétne sa

devastujú dreviny konkrétne ihličnaté stromy a narušuje sa štruktúra a pôvodný vzhľad veľmi príjemnej tichej ulice.

Podľa protestujúcich občanov Devínskej Novej Vsi sa v konečnom dôsledku porušuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tvrdia, že výstavbou týchto parkovacích miest sa mohol poškodiť koreňový systém okolitých stromov a obávajú sa ich vyschnutia.
betón nad zeleňou
Budovanie parkovacieho miesta v tesnom kontakte s vysokým stromom.

Starosta uprednostňuje betón nad zeleňou

Protestujúci občania zároveň upozorňujú na to, že

problém vysychania stromov na sídlisku v DNV v dôsledku nevhodne zvolenej výstavby parkovísk je akútny.

Ide o ďalšiu partizánsku akciu starostu mestskej časti Milana Jambora, ktorý neustále odmieta komunikovať svoje stavebné aktivity s poslancami, odbornými komisiami mestskej časti a s občanmi. Uznesenie, ktorým ho poslanci žiadali o nápravu tohto stavu, doteraz nepodpísal. Informovali sme o tom v článku  Starosta nepodpísal uznesenie zastupiteľstva. Mimochodom, v jednej reportáži DTV pán starosta vtipne poznamenal, že má talent na budovanie parkovísk. Nuž, asi aj preto raz opäť v Devínskej víťazí  betón nad zeleňou.
betón nad zeleňou
Dve nové parkovacie miesta na Novoveskej ulici.

Nie všetci preferujú betón nad zeleňou

Na sociálnej sieti sa k tomuto problému vyjadril aj člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia DNV Vlad Kocvara nasledujúcim statusom:

Osadenie parkovacieho miesta do takej blízkosti stromu môže mať vplyv na to, či ten strom do budúcna prežije a nevyschne. Ukáže to len čas. Zrovna tento rok sa riešil výrub niekoľko desiatok stromov na sídliskách v DNV, kde viaceré boli uschnuté z dôvodu, že mali zabetónované korene, alebo do ich blízkosti boli vybudované parkovacie miesta. Riešili sme to aj v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia MČ BA – DNV. Výrub bol prehodnotený u tých stromov, ktorých zdravotný stav ešte nebol výrazne poškodený.

betón nad zeleňou
Prežijú tieto stromy?

Nedovoľme, aby v Devínskej zvíťazil betón nad zeleňou

Blog Týždeň v Devínskej na masívny výrub stromov v tomto roku v Devínskej Novej Vsi upozornil už niekoľkokrát. V apríli ste sa mohli v článku Výrub stromov na sídliskách v DNV dozvedieť, že v tomto roku bude na sídliskách v Devínskej Novej Vsi vyrúbaných takmer sto zdravých stromov. K nim pribudli ďalšie desiatky, ktoré prikázala mestská časť zlikvidovať, pretože išlo o invazívne dreviny. Informovali sme o tom v článku Kto zabil zdravé stromy? No a o výstavbe problematického parkoviska medzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio ste si mohli na tejto stránke prečítať hneď niekoľko článkov, naposledy pod názvom Danajský dar budúcemu starostovi. Zdá sa, že verejná kritika nepomáha a mestská časť sa k zeleni aj naďalej stavia macošsky. Škoda. Do volieb sa to už k lepšiemu asi nezmení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *