Hľadá sa nový riaditeľ Denovy

riaditeľ Denovy
Ján Žatko

Žiadnemu obyvateľovi Devínskej Novej Vsi asi netreba vysvetľovať čo je to Denova. S jej pracovníkmi sa stretávame najčastejšie na verejných priestranstvách v našej mestskej časti pri ich čistení alebo kosení. Keď je všetko v poriadku, tak si na nich obyčajne ani nespomenieme. Ale keď nie je, tak si na nich poriadne zafrfleme. Mestská časť Devínska Nová Ves práve vyhlásila výberové konanie. Hľadá sa nový riaditeľ Denovy.

píše: Ján Žatko

Príspevková organizácia Denova

Denova je príspevkovou organizáciou mestskej časti Devínska Nová Ves. Tá ju zriadila na plnenie verejnoprospešných činností akými sú hlavne čistenie a údržba verejných priestranstiev, správa verejnej zelene, správa detských ihrísk a verejných telovýchovných a športových zariadení, správa a údržba komunikácií zverených mestskej časti a pod. Na čele tejto príspevkovej organizácie je riaditeľ Denovy no a práve na obsadenie tejto funkcie vyhlásila mestská časť výberové konanie.

riaditeľ Denovy
Zberný dvor a budova Denovy.

Hľadá sa nový riaditeľ Denovy

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je možné doručiť na miestny úrad najneskôr do 4. septembra 2018. Predpokladaný termín výberového konania je 12. septembra 2018 a predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. septembra 2018. Plat je  určený vo výške 1500,- Eur brutto/mesačne. Úplné znenie výberového konania vrátane požiadaviek na uchádzača nájdete na webovom sídle mestskej časti Devínska Nová Ves.

riaditeľ Denovy
Zberný dvor Denovy.

Upozornenie pre uchádzačov

Na záver oznámenia o výberovom konaní je uvedené nasledujúce upozornenie:

Pracovná pozícia riaditeľa príspevkovej organizácie DENOVA sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Riaditeľa príspevkovej organizácie menuje miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Nový riaditeľ Denovy bude vyberaný miestnym zastupiteľstvom 26. septembra 2018. Bude to posledné zasadnutie miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období. Miestne zastupiteľstvo pritom nie je viazané výsledkom výberového konania. Predpokladaný termín nástupu nového riaditeľa je 1. november 2018.

riaditeľ Denovy
Miestne zastupiteľstvo.

Prihláste sa

Ak vám teda záleží na kvalite prostredia v našej mestskej časti a spĺňate požadované predpoklady, prihláste sa. Možno práve vy budete môcť z pozície riaditeľa Denovy zlepšiť stav nášho bezprostredného okolia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *