Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle je otvorená

Ján Žatko

Minulý týždeň bola za účasti mnohých oficiálnych hostí slávnostne otvorená nová vyhliadková veža na Devínskej Kobyle. Veža je voľne prístupná verejnosti.

píše: Ján Žatko

Účastníci slávnostného otvorenia

Slávnostný akt otvorenia vyhliadkovej veže sa konal za účasti oficiálnych hostí, medzi ktorými bol starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius Krajčír, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, poslanci NR SR Ľuboš Krajčír a Ľudovít Goga, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Elena Pätoprstá, J. E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR Heina Aleksandar, 1. tajomníčka veľvyslanectva Českej republiky v SR Zuzana Marková, tlačový tajomník veľvyslanectva Rakúskeho veľvyslanectva v SR Simon Gruber, predstavitelia ministerstiev a štátnych inštitúcií, starostovia bratislavských mestských častí, poslanci mestského i miestneho zastupiteľstva,  autorský ateliér Architekti Šebo Lichý, zhotoviteľ stavby spoločnosť INGSTEEL a ďalší vzácni hostia.

vyhliadková veža

Vyjadrenia oficiálnych hostí pre DTV

Ja som sa slávnostného otvorenia nezúčastnil, keďže som bol v tom čase v práci. Preto vám prinášam vyjadrenia oficiálnych hostí, tak ako ich počas slávnostného otvorenia zachytila DTV vo svojej reportáži.

Ľubica Kolková, starostka Devína

Keďže je vyhliadková veža postavená v katastri mestskej časti Devín, táto mestská časť vydávala na stavbu stavebné povolenie. Ľubica Kolková pre DTV zdôraznila:

Je to kontroverzná (stavba), v podstate ako všetky verejné stavby. Ale ja si myslím, že je to dobrá vec a bude prínosom pre ľudí prichádzajúcich do tohto územia. Hore je úžasný výhľad, stačí si tam vyjsť a prežiť si to.

Ľubica Kolková

Igor Lichý, architekt

Igor Lichý zastupoval na slávnostnom otvorení ateliér Architekti Šebo Lichý, ktorý bol architektonickým tvorcom projektu. Pre DTV sa posťažoval na zdĺhavý proces povoľovania stavby:

Napriek tomu, že to nie je žiadna ozrutná veľká stavba, v podstate maličká vec, tak to trvalo možno 4-5 rokov, kým sme sa k tomuto dopracovali. Paradoxne ide o verejnoprospešnú stavbu, napriek tomu sme sa museli prebojovať obrovským lesom byrokracie, aby sme sa dopracovali k povoleniu. To bolo v tom procese časovo najnáročnejšie.

vyhliadková veža
Igor Lichý

Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva Bratislavy

Poslankyňa mestského zastupiteľstva Bratislavy Soňa Svoreňová je zároveň aj predsedníčkou Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu. To sa odrazilo aj v jej slovách pre DTV:

Vežu vnímame veľmi pozitívne. Špeciálne v tomto roku a bohužiaľ asi aj v najbližších rokoch nás čaká hlavne orientácia na domáci cestovný ruch. Vieme, že vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, sa musíme snažiť o tuzemského klienta. Preto som veľmi rada, keď vznikajú aj takéto atrakcie na území hlavného mesta.

Soňa Svoreňová

Andrej Kalamen, rímskokatolícky farár

Na slávnostnom otvorení veže sa zúčastnil aj správca rímskokatolíckej farnosti Devínska Nová Ves Andrej Kalamen, ktorého starosta Dárius Krajčír požiadal, aby pri slávnostnom otvorení vyhliadkovú vežu požehnal. Vo svojom vyjadrení pre DTV upriamil pozornosť na tesnú blízkosť duchovna a telesna na takomto mieste:

Možno aj tá veža symbolizuje na jednej strane telesný oddych. Na druhej strane aj tým, že človek môže vyšliapať vyššie, hore, tak to je aj taký duchovný oddych tým, že sa bude kochať tou krásou okolo.

Andrej Kalamen

Matúš Vallo, primátor

Moderátorka DTV sa primátora Matúša Valla spýtala, ako vidí vyhliadkovú vežu očami architekta, čo je jeho pôvodné povolanie. Odpovedal týmito slovami:

Ja som veľmi rád, že je to kvalitný dizajn, kvalitná architektúra za dobrú sumu. Ja si myslím, že keď samospráva stavia, má stavať kvalitnú vec a za čo najlepšiu sumu.

vyhliadková veža
Matúš Vallo

Dárius Krajčír, starosta

Hlavný organizátor celého podujatia, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, sa vo svojom vyjadrení pre DTV poďakoval všetkým, ktorí sa o výstavbu tejto veže zaslúžili. Pripustil, že celý projekt doteraz financovala výlučne Devínska Nová Ves zo svojho rozpočtu. Zároveň informoval, že dostal prísľub od hlavného mesta aj od Bratislavského samosprávneho kraja na financovanie úprav okolia veže. Povedal:

Tu odznelo aj to, že ozaj ten vzťah k Devínskej, k Devínskej Kobyle, k tomuto územiu, deklarovali všetci pozvaní hostia kladný vzťah a že chcú zo svojich prostriedkov zafinancovať toto okolie, tento priestor. Myslím si, že keď aj nie priamo v tomto mieste ale naša vyhliadková veža bude tým inšpiratívnym bodom pre iné projekty v rámci Bratislavy, Bratislavského kraja a možno aj Slovenska.

vyhliadková veža
Dárius Krajčír

Celá reportáž DTV zo slávnostného otvorenia veže

Súvisiace články

zdroj: devinskanovaves.sk, DTV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *