Vraj jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Naozaj?

Ján Žatko

Od augusta sa obyvatelia rodinných domov v Devínskej môžu tešiť na novinku. Vraj jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Zrušia sa doterajšie zberné hniezda a budeme doma skladovať plasty a papier vo vreciach. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy. Ako ináč, na náš názor sa nepýtali. Opäť raz rozhodli o nás bez nás.

píše: Ján Žatko

Oficiálne dôvody na zavedenie nového systému zberu

Prečo nám pripravilo mesto Bratislava jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu? Vysvetľuje to v tomto videu splnomocnenec primátora pre zeleň a životné prostredie Andrej Kovarík. Mimochodom, môj kolega z miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Vo videu sa uvádzajú tieto dôvody:

 1. Kvôli preplnenosti zbernej nádoby separovaný odpad často pôsobí v nesprávnej nádobe.
 2. Anonymita kontajnerového zberu nahráva nezodpovednosti.
 3. Často odrádza aj vzdialenosť zberných hniezd od domácností.
zber triedeného odpadu
Andrej Kovarík

Devínska Nová Ves patrí medzi pokusných králikov

Zber triedeného odpadu vrecovým systémom sa bude zavádzať v jednotlivých mestských častiach postupne, po jednotlivých etapách. Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu od domu k domu budú zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. Výsledkom prvotnej etapy bude analýza výsledkov a ich zapracovanie do systému za účelom zlepšenia jeho kvality, aby po jej ukončení začiatkom roku 2021 mohli byť do nového systému zapojené aj ďalšie mestské časti.

Zber triedeného odpadu do vriec je schválený

Nový systém zberu triedeného odpadu schválilo mestské zastupiteľstvo Bratislavy dňa 25. 6. 2020 takmer jednohlasne. Je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Znamená to, že od augusta budú musieť obyvatelia rodinných domov v Devínskej Novej Vsi zbierať triedený odpad do vriec. Výnimku tvorí sklo, tam sa doterajší systém nemení.

zber triedeného odpadu
Takto to bude u nás odteraz vyzerať.

Harmonogram zberu triedeného odpadu

Pôvodný zámer magistrátu bol, že vrecia s triedeným odpadom sa budú zbierať od obyvateľov rodinných domov raz mesačne. Dokonca je už vypracovaný aj presný harmonogram do konca roka, ktorý je súčasťou propagačného letáčika, ktorý sme dostali do poštových schránok. Ja konkrétne patrím do zóny „B“ a OLO bude na mojej ulici zbierať vrecia s odpadom 19. 8., 21. 9., 19. 10., 19. 11. a 17. 12. 2020.

Pozmeňovací návrh Rastislava Tešoviča

Priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva došlo k malej zmene § 12 ods. 8 citovaného všeobecne záväzného nariadenia, kde je uvedený interval odvozov. Na FB stránke Devínska Inak je uvedená nasledujúca informácia:

Pozmeňujúcim návrhom poslancov Rastislav Tešovič (MČ D. N. Ves), Monika Debnárová (MČ Vajnory), Igor Polakovič (MČ Lamač) a Martin Vlačiky (MČ Nové Mesto) bol pôvodný návrh všeobecne záväzného nariadenia vylepšený tak, že umožňuje vrecový zber triedeného odpadu aj častejšie, než raz mesačne, a to podľa reálnych potrieb v tej ktorej zbernej lokalite.

Pozmenený text § 12 ods. 8 teraz znie nasledovne:

V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier je interval odvozu jedenkrát alebo viackrát za mesiac v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek.

Priznám sa, že ja nezdieľam nadšenie môjho priateľa Rasťa Tešoviča, že uvedená zmena prinúti OLO odvážať vrecia s odpadom častejšie. Až prax ukáže. Zvlášť keď argumentom magistrátu na mesačný interval odvozu je aj táto veta:

Znížením intervalu odvozu sa minimalizujú emisie produkované zvozovou technikou.

Nový systém výhodný iba pre jednu stranu

Priznám sa, že nie som zástancom nového systému zberu triedeného odpadu do vriec. Mám na to viac dôvodov. Súhlasím, tento systém je výhodný pre OLO a magistrát. Ušetria sa pohonné hmoty. Ušetria sa pracovné sily. Zberné vozidlá nebudú obsluhovať rodinnú zástavbu dvakrát do týždňa ako doteraz ale iba raz do mesiaca. Zberné miesta budú zrušené, takže nebude okolo nich neporiadok. Možno však bude neporiadok v dňoch odvozu po všetkých uliciach v rodinnej zástavbe.

zber triedeného odpadu
Aj toto zberné miesto na papier a plasty bude zrušené.

Čo získa občan?

A čo získa občan? Získa právo skladovať na svojom vlastnom pozemku triedený odpad v plastových vreciach. Kde ho bude skladovať? V kuchyni určite nie. V pivnici? A čo ak pivnicu nemá? A čo ten zápach? Na dvore? Už sa teším, ako budem upratovať neporiadok potom ako vrecia roztrhajú mačky, vrany a nebodaj myši a potkany. Že prečo? Nuž podľa schváleného VZN do vriec s plastovým obalom patria aj tégliky od jogurtov, neznečistené nápojové kartóny a konzervy. Všetko obaly, v ktorých nevyhnutne vždy zostanú zbytky jedla alebo nápojov. Čo sa s týmito zbytkami stane po mesiaci v plastovom vreci? Nechcem si to ani predstavovať. A nechcem to voňať.

zber triedeného odpadu
Vrecia sa dajú skladovať aj v takýchto držiakoch. Musíte si ich však kúpiť.

Dve kategórie občanov

Zber triedeného odpadu vo vreciach prináša aj jeden ďalší problém. Rozdeľuje občanov na dve kategórie. Na sídliskách sa totiž doterajší systém zberu nemení. Ja viem, bol by to totálny nezmysel nútiť ľudí v panelákoch, aby skladovali triedený odpad vo vreciach na balkónoch. Ale tvrdím, že je tak isto nezmysel nútiť na to ľudí v rodinných domoch. Veľmi výstižne to na sociálnej sieti zhodnotil Miloš Encinger:

S tým vrecovým zberom ste úplne mimo. V rodinnom dome produkujem jedno vrece plastového odpadu a jedno vrece papierového odpadu týždenne. Poctivo vyvážam do zberných kontajnerov. Bratislavskí byrokrati a biznismeni s triedeným odpadmi mi predpísali že mi budú vyvážať raz mesačne. Teda naraz 4 vrecia. Po prvom štvrťroku môžem buď netriediť, vyvážať do zberného dvora alebo do veľkých kontajnerov na sídlisko. Asi to posledné si vyberiem. Som taký istý daňový poplatník a tak mám taký istý nárok na vývoz ako občania na susednej ulici v sídlisku.

Aký bude skutočný výsledok nového systému

Magistrát tvrdí, že  novým systémom sa zvýši komfort pre obyvateľov, ktorí nebudú musieť nosiť vytriedený odpad na vzdialenejšie miesta. To je nezmysel. Ukážem to na svojom vlastnom príklade. Žijem v dvojčlennej domácnosti, odpadu teda nemáme veľa. Zvlášť, keď už roky poctivo separujem všetko čo sa dá. Biologický odpad poctivo kompostujem vo svojom vlastnom kompostéri a vzniknutý kompost používam v záhrade. Plasty a papier separujem najskôr v kuchyni. Používam na to oddelené smetné koše zabudované priamo do kuchynskej linky. Dnes úplne bežná vec. Raz alebo dvakrát do týždňa ich vyberiem a prejdem sa po ulici k zbernému hniezdu. Tých pár krokov navyše ma určite nezabije a neznižuje to môj komfort.

Naopak môj komfort by určite podstatne znížilo, ak by som musel skladovať vrecia s odpadom niekde po kútoch. Ale ja tie vrecia skladovať nebudem. Viete prečo? Ako som spomínal vyššie, moja domácnosť produkuje naozaj minimum odpadu. Máme dvojtýždňový interval zberu nádoby na zmesový odpad. Aj napriek tomu je naša smetná nádoba aj po dvoch týždňoch poloprázdna. Odteraz už nebude, pretože do nej budem dávať aj papier a plasty. Myslíte si, že budem sám?

Magistrát si od nového systému zberu triedeného odpadu sľubuje dosiahnutie zvýšenej miery triedenia. Obávam sa, že v skutočnosti to bude presne naopak. Súhlasím s tvrdením Vlada Hečka:

Takto sa začína koniec separácie… Žiaľ.

Sami sme si na vine

Zverejnený zámer mesta Bratislavy na vrecový systém zberu triedeného odpadu v rodinných domoch vzbudil vo verejnosti veľkú dávku nevôle. Registrujem to pri osobných stretnutiach s obyvateľmi Devínskej Novej Vsi, registrujem to aj na sociálnych sieťach. Viete čo je pritom veľmi zaujímavé? Že k návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený na webe Bratislavy, verejnosť nepodala žiadne pripomienky. Ani len jednu jedinú. Nenašiel sa ani jeden občan, ktorý by poslancom mestského zastupiteľstva napísal, že idú schvaľovať nezmysel. Je to poučenie aj pre mňa. Snažím sa na blogu Týždeň v Devínskej informovať vás čo najviac o tom, čo sa deje v našej mestskej časti. Niekedy je však pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi dôležité vedieť aj to, čo sa deje na magistráte. Budem na to myslieť.

Primaciálny palác.

 

7 komentárov k “Vraj jednoduchší a efektívnejší zber triedeného odpadu z rodinných domov. Naozaj?”

 1. No s tými chýbajúcimi pripomienkami k VZN sa na 90 % nestotožňujem. Poslanci sú od slova poslanie a poslali sme ich my aby nás zastupovali a nie aby mechanicky stláčali hlasovacie tlačítka podľa polohy palca svojich „lídrov“ a záujmov sponzorov týchto lídrov. Ak nepostrehli argumentáciu svojich voličov proti tomuto nezmyslu na dostupných fórach, tak voličov už prestali zastupovať. Minimálne v nasledujúcej zime sa tá argumentácia stane veľmi viditeľnou. Nie na Fejsbúku. V uliciach.

 2. Osobne Triedenie tohto typu schvaľujem. Žijem v Nemecku niekoľko rokov S takýmto systémom. My tu máme dvojtýždňový turnus pričom námatkovú kontrolujú či sa triedi správne. Odvoz plastového odpadu v Sáčkoch je bezplatne. Pokiaľ zistia že nie je triedenie správne spoplatní a odvoz takého odpadu ako domovy odpad. Každé dva týždne podvádzajú plast každé dva týždne odvážajú papier a každé dva týždne odvážajú Komunálny odpad. Spoplatnenie iba Komunálny odpad. Vyzerá to s tými sáčkami ne pekne ale je to efektívne.

  1. A zažili v tom Nemecku aj iný systém triedenia a zvozu odpadu ? O akom meste, akej veľkosti píšete ? Viete v Bratislave s triedením a zvozom triedeného nezačíname na zelenej lúke. Aj v mieste, kde v Nemecku žijete, trčí za zmenou zaužívaného systému triedenia zvozu triedeného odpadu privátna firma ?
   A len na okraj : Hovorca tej firmy sa takomto fóre verejne vyjadril že zvoz vrecového odpadu bude násobne drahší ako ten doterajší. A to čo nestihnú odviesť môžeme pokojne vyviezť do zberných dvorov. Teda zavesiť na krk inému subjektu, s úplne inou náplňou činnosti…. Ešte sa ideme baviť o hospodárnosti ?

 3. Pan Zatko, zasa clanok mimo misu. Pred nejakym casom som sa prestahoval do Stupavy, kde mame presne tento system a nevidim v nom ziaden problem. Smeti nesmrdia, pretoze plasty oplachnem a az nasledne ich hodim do vreca (tak by ste to mali robit aj ked ich budete hadzat do hniezda). Do papieroveho vreca patri iba nemastny papier, ktory je cisty, teda nie od potravin, ten patri do komunalu. Preco mate neustale potrebu kritizovat nieco, o com viete prd, lebo ste si to nevyskusali? Skuste najprv zazit a az potom kritizovat. Alebo viete co? Nekritizujte, ale dajte navrh, ako by sa to mohlo zlepsit. 😉

  1. Nejde len o smrad. Dnes je 90 % potravin a napojov v plastoch, plechovkach a tetrapakoch. 2 sacky na mesiac pri 4c rodine su malo. Dokupim si , nie je problem. Ale preco by som mal odteraz celorocne ( na vzdy) obchadzat pytle s plastom a papierom niekde na dvore.
   Ako bolo spomenute, platim rovnake dane ako obyvatelia bytoviek.

 4. Vy ste dostali aspoň tie vrecia a lístok, u nás roznášali v sobotu doobeda , podotýkam že pršalo, takže sme boli doma, vrecia našla mama hodené na zemi pred svojou bránkou, asi ich zfuklo z kľučky, nikto nezazvonil ani nič podobné, a ja bývam vo vedľajšom dome, mám súpisné číslo svoju bránku, svoju schránku, svoj kontajner na komunálny odpad, za ktorý riadne platím, len medzi nami nie je plot, som nedostala NIČ. A najbližšie kontajnerové stojisko je už TERAZ zrušené. Som naozaj motivovaná separovať. A pán Marcel, mám dve zamestnania, dom, záhradu a dieťa, naozaj sa mám ešte venovať umyvaniu odpadkov, zbieraniu roztrhanych vriec po domácich zvieratách, vetre a daždi ?

 5. To zase asi schvalovali poslanci, ktori byvaju v bytoch a vôbec sa ich to netyka. Pekne.

  Niektori obcania vylozia tie vrecia uz vecer pred zvozom, niektori rano a odvoz bude cez den. Tie ulice budu vyzerat hrozne. Nedavno som bol na navsteve v Dolnych Oresanoch, okolo obeda a pred kazdym domom vrecia s odpadom. Fuuuuuuuj. Vyzeralo to nepekne.
  Umyvanie plastovych nadob od jogurtov a iných potravin – na umytie sa minie viac energie a vody ako sa recykláciou usetri.. Takze je to kontraproduktivne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *