Veľa šťastia Slovensko

Ján Žatko

Pred pár dňami sme si pripomenuli 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra AKO realizovala v prvej polovici decembra 2022 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov ukázal, že ešte aj 30 rokov po rozdelení ČSFR sú názory Slovákov naň polarizované na takmer identicky veľké názorové skupiny. Ako prijala samostatné Slovensko pred 30 rokmi Devínska Nová Ves?

Prieskum verejnej mienky

Podľa citovaného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO rozdelenie Československa považuje za prínos 45,8 percenta respondentov, z toho 18,7 percenta ho považuje za prínos s určitosťou. Takmer rovnaký podiel, 44,6 percenta respondentov rozdelenie za prínos nepovažuje, z toho 19,8 percenta si to myslí s určitosťou.

slovensko

Ako prijala vznik Slovenska pred 30 rokmi Devínska Nová Ves

O tom ako prijala vznik Slovenskej republiky pred 30 rokmi Devínska Nová Ves sa môžeme dozvedieť z archívu Devexu, ktorý je zverejnený na webe mestskej časti Devínska Nová Ves. Citujem článok „Veľa šťastia Slovensko“, zverejnený v 2. čísle Devexu v roku 1993.

Veľa šťastia Slovensko

Vo štvrtok 7. januára bol vo veľkej sále Istra Centra slávnostný program k vyhláseniu samostatnosti Slovenska.

Slávnostného podujatia organizovaného Istra Centrom v spolupráci s Chorvátskym kultúrnym spolkom a Miestnym odborom Matice slovenskej sa zúčastnili aj Jozef Markuš – predseda Matice slovenskej, Roman Hofbauer – minister vlády SR, Peter Kresánek – primátor hlavného mesta SR Bratislava, Marián Tkáč – viceguvernér Národnej banky Slovenska, Roman Kaliský – člen výboru Matice slovenskej a veľa ďalších významných predstaviteľov kultúrneho, spoločenského a politického života Slovenska i našej mestskej časti.

Aká si mi krásna, ty rodná zem moja

Slová piesne v podaní zmiešaného speváckeho zboru Zúbky, zdôvodnili príležitosť stretnutia. Potom slávnostnú chvíľu pozdravili súbory priliehavým programom. Žiaci základnej školy, skupina F + F, súbory Kobylka, Rosica, Eva Kristínová…

Jozef Markuš v slávnostnom príhovore pripomenul históriu, no najmä ciele a poslanie Matice slovenskej v súčasnosti. Vychádzajúc z národnej, duchovnej a kultúrnej tradície sa musíme usilovať v prvom rade slúžiť ľudu a národu. Radosť prejavme nielen zo zavŕšenia jednej etapy vývoja, ale zo začiatku možnosti rozvíjať kultúrne hodnoty Slovenska.

Slávnostné podujatie zakončili účastníci hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

pk

slovensko

zdroj: Devex

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *