Ubytovňa Opletalova ul. – aký bude koniec?

ubytovňa OpletalovaV prvý júnový týždeň sme dostali pozvánku z miestneho úradu MČ DNV na stretnutie s investorom ubytovne na konci Opletalovej, spoločnosťou SK – ING a.s. a zástupcami MČ, konkrétne s pánom starostom. Tušili sme, že od marca sa dali veci do pohybu, nakoľko 29. 05. 2019 bola na webovom sídle MČ DNV zverejnená všeobecná nič nehovoriaca informácia Výsledok vybavenia petície – Ubytovňa Opletalova.

píše: OZ Devínsky Dvor

Za zorganizovanie stretnutia 12. 06. 2019 sa chceme úprimne poďakovať pánovi starostovi Dáriusovi Krajčírovi, pretože máme pocit, že mu na veci záleží a chce aby sme aj my, obyvatelia časti Kolónia a obyvatelia podpísaní pod petíciu boli informovaní.

Tu však pozitíva končia.

Prvá informácia, ktorá nás zaskočila bola, že Komisia výstavby a životného prostredia na svojom zasadnutí 30. 05. 2019 prejednávala už pozmenený zámer ubytovne od investora SK – ING a. s. Na komisii boli prítomní zástupcovia investora, ktorí odprezentovali svoj projekt s pozlátkom ako sa patrí. Nás, OZ Devínsky Dvor, ktoré stojí za petíciou proti vzniku ubytovne nikto nepozval a ani neinformoval. Netvrdíme, že je povinnosťou predsedkyne komisie pozývať „verejnosť“, možno postačí správna informácia na pozvánke zverejnenej na webe MČ DNV. To sa však žiaľ nestalo. V pozvánke na KVaŽP na 30. 05. 2019 sa v bode 6. píše „Prebiehajúce a pripravované developerské aktivity v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves – Polyfunkčný objekt Devínska Nová Ves“. Áno, investor už premenoval projekt z pôvodného názvu Ubytovňa – Opletalova ul. / Ubytovňa – Devínska Nová Ves na súčasný názov Polyfunkčný objekt Devínska Nová Ves. Koho by napadlo, že za pozlátkom polyfunkčný objekt je vlastne ubytovňa? Sme názoru, že komisia si mala vypočuť aj hlas druhej strany reprezentujúcej 841 signatárov petície proti ubytovni.

Šoková terapia pokračovala, keď sme sa od starostu dozvedeli, že KVaŽP odobrila pozmenený návrh investora ubytovne SK- ING a.s., postaviť na konci Opletalovej ulici ubytovňu (polyfunkčný objekt). Investor prehodnotil svoj zámer, pridal administratívnu časť a byty pre manažérov VW a blízkych podnikov ( náš názor – papier znesie všetko).

ubytovňa Opletalova
Súčasná ubytovňa vedľa ktorej má vyrásť nový kontroverzný polyfunkčný objekt.

Pýtame sa preto komisie KVaŽP, predsedníčky Beata Janatová, podpredsedu Andrej Kovarík, členov: Adrián Jankovič, Ján Žatko, Rudolf Brindzik, Michal Gašparík, Peter Guliš, Ivan Hirländer, Vladimír Kočvara, Pavol Kopačka, Milan Miler a Fridrich Pokorný, čo Vás viedlo k tomu aby ste dali súhlasné stanovisko na takýto projekt ubytovne, aj napriek tomu, že mnohí z Vás verejne deklarovali a vyhlásili STOP ubytovniam v Devínskej Novej Vsi? Nevieme ako to vnímate Vy, ale náš názor je, ak niekto pristaví k ubytovni multifunkčnú halu, obytný komplex, reštauráciu, nájomné byty, stále je to ubytovňa.

Alebo ste sa rozhodli obetovať časť Devínskej Novej Vsi – Kolóniu, v ktorej už aj tak ubytovne existujú a ignorovať 841 signátorov petície z toho 728 občanov s trvalým pobytom v DNV?

Vážené poslankyne, vážení poslanci, chceme Vás poprosiť aj v mene obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí v krátkom čase a bez akejkoľvek marketingovej podpory podpísali petíciu, rovnako v mene všetkých obyvateľov Kolónie, aby ste prehodnotili svoj názor a na najbližšom zastupiteľstve 17. 06. 2019 vydali zamietavé stanovisko nielen k ubytovni na Opletalovej ulici, ale k akejkoľvek novovznikajúcej ubytovni v Devínskej Novej Vsi.

Vážme si Devínsku Novú Ves, fantastické miesto na bývanie, kde sa ľudia radi sťahujú, zakladajú si rodiny a nechávajú vyrásť svoje deti.

Pevne veríme, že aj starosta Dárius Krajčí, dodrží svoj predvolebný sľub a ďalšie ubytovne v Devínskej vznikať nebudú.

Zároveň vyzývame obyvateľov, ktorým vznik ubytovne v ich mestskej časti nie je ľahostajný, aby prišli na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v pondelok 17. 06. 2019 a vyjadrili svoj názor. Na programe je aj prejednávanie Petície Ubytovňa Opletalova ul.

Členovia petičného výboru a členovia OZ Devínsky Dvor

Igor Maruščák, Peter Tomaškin, Róbert Hloušek, Viliam Horňák

Súvisiace články

 

Jeden komentár k “Ubytovňa Opletalova ul. – aký bude koniec?”

  1. Dobrý deň,
    úplne súhlasím, že ubytovňu na konci Opletalovej plánujú na nevhodnom mieste tak ako sa to riešilo v petícii. Ale povedať si, že v Devínskej nedovolíme postaviť už žiadnu ubytovňu je tiež riadna hlúposť. Potom nám vznikajú divoké ubytovne v prenajatých bytoch a domoch, a tie nie sú prispôsobené na takéto bývanie. Susedia týchto „ubytovní“ by určite vedeli rozprávať.
    Zachytil som, že nejaký developer chce postaviť ubytovňu medzi Lidlom a Tescom. Nevidím v tom žiadny problém pretože je tam dostatočná vybavenosť, dobrá dopravná dostupnosť aj sa tam dá postaviť dostatok parkovacích miest. Tak prečo nie? Volkswagen v Devínskej je fakt a prináša zápory ale aj klady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *