Spomienka na oslobodenie Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Položením venca k pomníku padlým v oboch svetových vojnách na Námestí 6. apríla si pripomenuli zástupcovia mestskej časti Devínska Nová Ves 74. výročie oslobodenia Devínskej Novej Vsi vojskami Červenej armády. Pietna spomienka sa uskutočnila v sobotu 6. apríla 2019. Tak ako pred 74 rokmi, tak aj tentoraz, kvitli v našej mestskej časti čerešne.

píše: Ján Žatko

Účastníci pietnej spomienky

Na slávnostnom akte sa zúčastnil starosta Dárius Krajčír, prednostka miestneho úradu Mária Koprdová, poslanci miestneho zastupiteľstva Miroslav Antal, Lenka Hlaváčová, Rastislav Tešovič a Ján Žatko, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Juraj Strempek a člen dozorného výboru Matice slovenskej Martin Krížik a členovia Dobrovoľného hasičského zboru DNV pod vedením predsedu Pavla Kravárika a veliteľa Pavla Goldsteina.

spomienka

Vyjadrenia účastníkov pre DTV

spomienkaRastislav Tešovič: Je to potrebné si pripomínať, pretože je to určité vzdanie úcty ľuďom, ktorí boli ochotní nasadiť svoje vlastné životy a padnúť v mene slobody… Ten odkaz je živý aj dnes, keď by sme nemali vpúšťať extrémistické myšlienky do nášho života, aby tie obete mali nejaký zmysel aj dnes.

spomienkaPavol Kravárik:  Títo ľudia, ktorí padli počas vojen mali určitú povinnosť, ku svojej vlasti, ku svojej obci. Tak isto my máme svoju povinnosť ku svojej  obci aby sme ochraňovali majetok ľudí a zdravie ľudí, preto sa s tým stotožňujeme a každoročne držíme túto čestnú stráž.

 

Juraj Strempek: Je dôležité pripomínať si svoju minulosť, lebo ako sa hovorí, že národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť… Vidíme, že ten fašizmus úplne nevymizol zo sveta, je to vidieť aj na Ukrajine aj inde, niektorí ľudia sa z toho asi dostatočne nepoučili.

Miroslav Antal: Toto výročie je určite dôležité si pripomínať najmä v dňoch slobody, aby sme si pripomenuli to, akým spôsobom došlo k oslobodeniu Devínskej Novej Vsi pred 74 rokmi a hlavne aby sme si pripomínali nástrahy vojny a nástrahy xenofóbie a rasizmu.

Mária Koprdová: Žiť v kľude, v pokoji, prísť domov bez toho aby som sa bála, či nájdem svoju rodinu, je veľmi dôležité si pripomínať. Pripomeňme si mená týchto ľudí, určite ešte žijú ich potomkovia, musíme to pripomínať mládeži.

 

Dárius Krajčír: Mali by sme si pripomínať takéto udalosti, aby sa do budúcna neopakovali, aby sme si vážili to, že môžeme slobodne chodiť nielen po Devínskej Novej Vsi ale po Slovensku a po Európe ako vyzerá dnes. Teraz máme možnosť bojovať zbraňami diplomatickými a politickými a nie zbraňami ostrými, ako to bolo pred 74 rokmi.

Plánovaná obnova pomníka

Starosta Dárius Krajčír zároveň uviedol, že samospráva mestskej časti má v úmysle pomník, na ktorom sa už ukázal svoju silu zub času, opraviť. Tak, aby sa spomienka na padlých už na budúci rok pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Devínskej Novej Vsi odohrala pred už obnoveným pomníkom.

spomienka

Reportáž DTV z pietnej spomienky

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *