Slnečný vrch bude na programe komisie v pondelok

Ján Žatko

Predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beáta Janatová zvolala zasadnutie komisie na pondelok 1. apríla 2019 o 16:00. Komisia je verejná a uskutoční sa na miestnom úrade na Novoveskej 17/A v miestnosti č. 15. Najdôležitejším bodom, ktorým sa bude komisia zaoberať je zámer developera na výstavbu nového sídliska Slnečný vrch v dotyku ulice Jána Jonáša.

píše: Ján Žatko

Nové sídlisko Slnečný vrch

O plánovanej výstavbe som informoval pred desiatimi dňami v článku Chystá sa výstavba nového sídliska na Zamajerskom. Ide o zámer výstavby nového sídliska, na ktorý vydalo stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR už v roku 2010. Pôvodný zámer sa nerealizoval. Medzitým sa zmenil investor a zmenil sa aj projekt, preto nový investor predložil podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Obytný súbor Slnečný vrch I.

Slnečný vrch

Stavebné povolenie vydané päť dní pred voľbami

Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že stavebný úrad vydal 5. 11. 2018 stavebné povolenie na „Obytný súbor Slnečný vrch I. – objekt SO03-I – Komunikácie, spevnené plochy, chodníky a parkoviská„. Je zvláštne, že stavebné povolenie bolo vydané ešte skôr, ako sa skončí posudzovanie zmien projektu na životné prostredie, tzv. EIA. Ešte zvláštnejšie je, že stavebné povolenie na takúto významnú stavbu, ktorá ovplyvní život všetkých Devínskonovovešťanov podpísal bývalý starosta Milan Jambor päť dní pred komunálnymi voľbami. No a do tretice, tretia zvláštnosť. Stavebné povolenie bolo vyvesené na úradnej tabuli  až 20. 11. 2018. Pätnásť dní po jeho vydaní a desať dní po komunálnych voľbách.

Slnečný vrch

Komisia bude riešiť Slnečný vrch v pondelok

Komisia výstavby a životného prostredia sa bude zaoberať návrhom stanoviska mestskej časti Devínska Nová Ves k oznámení o zmene navrhovanej činnosti Obytný súbor Slnečný vrch I. na svojom zasadnutí v pondelok 1. apríla 2019 o 16:00. Rokovania komisie sa zúčastní aj starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Zasadnutie komisie sa uskutoční na miestnom úrade na Novoveskej 17/A v miestnosti č. 15. Komisia je verejná, teda môžu sa jej zúčastniť aj občania. Bude však vhodné, aby prípadní záujemci o účasť na komisii avizovali svoj záujem vopred predsedníčke komisie Beáte Janatovej na email beata.janatova@gmail.com, kvôli tomu aby mohla zabezpečiť miestnosť zodpovedajúcej veľkosti.

Slnečný vrch

Pripomienky občanov k zámeru

Verejnosť má možnosť zoznámiť sa s Oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“ na stránke enviroportal.sk. Okrem toho je možné do oznámenia nahliadnuť v dňoch od 27. 3. 2019 do 10. 4. 2019 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 10.4.2019.

Slnečný vrch

Súvisiaci článok

 

 

Jeden komentár k “Slnečný vrch bude na programe komisie v pondelok”

  1. Utrhol som si nejaké pracovné hodiny z môjho živobytia a naštudoval som si čo je dostupné a čo som stihol.
    Výzva kvalifikovane zvládnuť Slnečný vrch z pozície Devínskej nie je malá. Čítam vášnivé diskusie tých čo im na Devínskej záleží na skúkromnej FB stránke. Obecné diskusné gigabajty nie sú k dispozícii. Časomiera spustená na prvom verenom zhromaždení odmerala už 1/12 volebného obdobia tých čo takýto diskusný priestor sľubovali a na základe týchto sľubov boli aj zvolení. Opakovane a absolútne mi chýba aj najmenšia informácia a odborný názor od architekta mestskej časti. V pondelok bude iste búrlivá komisia a táto postava našej samosprávy iste bude absentovať. Tak ako absentuje jeho verejný odborný postoj roky. K čomukoľvek čo má v náplni práce a čo sa týka našej mestskej časti. Som si istý že polovica diskutérov a poslancov ani netuší že v DNV, roky, platíme takúto funkciu. Ja som stále presvedčený že táto surová kópia Dlhých dielov z konca osemdesiatych rokov, s dnešným názvom názvom Slnečný vrch I, sa dá zvrátiť. Nakoniec ešte nie je povolená a nemá ani územné rozhodnutie. Chce to len priemernú odvahu a priemernú odbornosť volených aj platených zástupcov mestskej časti. Do budúcna nie je mysliteľné aby sa pri každej stavbe musela burcovať verejnosť, ktorá supluje funkčne aj pracovne zodpovedné (a za to platené) osoby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *