Senecio a bezúhonná osoba

Denis Ružovič

Ako sa dozvedáme z platného štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Dom sociálnych služieb Senecio, n.o., podľa článku VI. bodu 3. „Správna rada má 5 členov, ktorí sú volení na funkčné obdobie 4 rokov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná“.

píše: Denis Ružovič

doplnené 15. 1. 2020 o stanovisko Róberta Bardača

Bezúhonná osoba

Možno by sme sa mali pozastaviť práve nad slovom „bezúhonná osoba“. Ja osobne si myslím, že by taký človek mal mať napríklad čistý register trestov. Mám zato, že človek, ktorý sa sám priznal k úplatkárstvu – čo je mimochodom úmyselný trestný čin, a to iba necelé tri mesiace dozadu pred voľbou túto podmienku nespĺňal (a stále nespĺňa) ani omylom. Predpokladám, že výklad slova „bezúhonný“ pre účely voľby predsedu správnej rady robil právnik Róbert Bardač, ktorý určite rád obyvateľom DNV napíše výklad tohto slova tak, ako ho vníma práve on.

bezúhonná osoba
Milan Jambor po rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva 6. 4. 2017.

Výročná správa DSS Senecio za rok 2017

V roku 2017 bolo zloženie rád podľa výročnej správy nasledovné:

Výročná správa DSS Senecio za rok 2018

V roku 2018 bolo zloženie rád podľa výročnej správy nasledovné:

Tento udaj je ale si myslím nesprávny, nakoľko zohľadňuje stav ku dňu vypracovávania výročnej správy (19. 06. 2019) a nie k 31. 12. 2018 čo je dátum, ku ktorému sú viazané všetky ostatné údaje v správe. (Správa je viac menej copy – paste správou z roku 2017, pisateľ si ani nedal prácu s opravou niektorých pôvodných dátumov.)

Výročná správa za rok 2018 v bode 7 hovorí o zmenách v personálnom obsadení, ale neudáva presné dátumy, kedy k zmenám došlo:

bezúhonná osoba

V článku „Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?“ je aj vyjadrenie Róberta Bardača kde tvrdí, že „Členom správnej rady predmetnej organizácie som sa stal (bol zvolený) až v roku 2019 a to 17. 1. 2019 po tom, čo som súhlasil s voľbou.“

Teraz je teda otázka, akou metodikou bola vypracovávaná výročná správa za rok 2018 keď zmeny v obsadení rád sa uskutočnili až v roku 2019 (teda minimálne v osobe Róberta Bardača).

Je človek, ktorý sa sám priznal k úplatkárstvu bezúhonná osoba?

Ale späť k meritu veci:

Ako je možné, že človek, ktorý sa sám priznal k úplatkárstvu – čo je úmyselný trestný čin je v správnej rade keď jedna z podmienok je „bezúhonný“.

 

bezúhonná osoba
Milan Jambor vychádza z pojednávacej miestnosti súdu.

Možno by sme mohli takto verejne vyzvať pánov Róberta Bardača a Petra Kruga, no hlavne Jozefa Tittela – aktuálne poslanca MČ, prečo korupčníka do svojich rád zvolili, a prečo práve na miesto predsedu a kto vôbec s tak zvrhlou myšlienkou prišiel? V diskusii pod článkom sa určite všetci menovaní radi vyjadria.

Rád by som týmto zároveň apeloval na poslancov a starostu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves aby podnikli všetky kroky k zjednaniu nápravy a korupčníka z danej funkcie dostali preč, nakoľko človek takých morálnych kvalít tam v žiadnom prípade nepatrí. Na zamyslenie je určite aj, prečo si členovia správnej rady zvolili za svojho predsedu práve korupčníka s jeho morálnymi hodnotami. Žeby vrana k vrane …?

bezúhonná osoba
Domo sociálnych služieb Senecio.

Súvisiace články

Stanovisko Róberta Bardača

Na výzvu Denisa Ružoviča zareagoval člen správnej rady Senecia Róbert Bardač a požiadal o zverejnenie svojho stanoviska k článku:

Dobrý deň, p. Žatko,

prečítal som si na Vašom webe článok bývalého poslanca a kandidáta na starostu Denisa Ružoviča s názvom „Senecio a bezúhonná osoba“. Považujem za dôležité reagovať na nepravdy a zavádzajúce tvrdenia p. Ružoviča.

Po prvé, v článku sa uvádza, že „Ako sa dozvedáme z platného štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Dom sociálnych služieb Senecio, n.o., podľa článku VI. bodu 3. „Správna rada má 5 členov, ktorí sú volení na funkčné obdobie 4 rokov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná“.

K tomu treba doplniť, že to bol sám autor, p. Denis Ružovič, ktorý za uvedené znenie štatútu hlasoval. Každý si to môže overiť na stránke www.devinskanovaves.sk, kde je zverejnené, že za uznesenie č. 49/6/2016 hlasoval aj p. Denis Ružovič (číslo hlasovania 12: https://www.devinskanovaves.sk/data/advertisement/devinskanovaves.sk/37712/19851_hlasovanie-poslancov.pdf).

Po druhé, v článku sa uvádza, že „Predpokladám, že výklad slova „bezúhonný“ pre účely voľby predsedu správnej rady robil právnik Róbert Bardač, ktorý určite rád obyvateľom DNV napíše výklad tohto slova tak, ako ho vníma práve on.“.

Rád zareagujem. Ak by si p. Denis Ružovič ako bývalý poslanec naštudoval platnú právnu úpravu (zrejme na to za 4 roky poslancovania nemal čas), zistil by, že pojem „bezúhonný“ neurčujem ja (a ani nezávisí odo mňa), ale jeho obsah stanovuje priamo zákon v § 20 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. Súčasne musím dodať, že v súvislosti s výkladom uvedeného pojmu som neposkytoval právne rady nikomu, ani p. Jamborovi, ani organizácii DSS Senecio. Autor, p. Ružovič preto predpokladá nesprávne.

Po tretie, v článku sa uvádza, že „Možno by sme mohli takto verejne vyzvať pánov Róberta Bardača a Petra Kruga, no hlavne Jozefa Tittela – aktuálne poslanca MČ, prečo korupčníka do svojich rád zvolili, a prečo práve na miesto predsedu a kto vôbec s tak zvrhlou myšlienkou prišiel? V diskusii pod článkom sa určite všetci menovaní radi vyjadria.“.

Autor článku vychádza z neprávd. Ja som p. Jambora za člena správnej rady nevolil, ani nezvolil, pretože v čase jeho voľby som (ešte) nebol členom správnej rady. Stal som sa ním až neskôr. Odporúčam preto autorovi do budúcnosti najprv zistiť fakty a až potom s nimi pracovať a hodnotiť ich.

Dovoľujem si Vás preto požiadať o opravu/doplnenie uvedenej informácie.

S pozdravom,

Róbert Bardač

Jeden komentár k “Senecio a bezúhonná osoba”

  1. Reagujem na odpoveď od pána Bardača.

    Áno, za uvedený štatút som hlasoval. Aj vďaka tejto udalosti som si uvedomil veľké nedostatky v tomto štatúte a apelujem na aktuálnych poslancov, aby Štatút prepracovali. Pri schvaľovaní štatútu mi ani vo sne nenapadlo, že človek, ktorý sa priznal ku korupcii bude tej drzosti, že sa tam zašije a zabetónuje a bude naďalej robiť hanbu DNV. Každopádne korupčník nespĺňa kritérium „bezúhonný“ a mal by okamžite odstúpiť.

    Článok som pripravoval z verejne dostupných zdrojov. Za názor, že pán Bardač robil výklad slova „bezúhonný“ sa mu týmto OSPRAVEDLŇUJEM, moja dedukcia v tomto nebola správna, vychádzal som z toho, že zastupoval korupčníka v súdnom procese a naďalej zostal jeho právnym poradcom, keďže spolu sedia aj v správanej rade Senecia.

    O tom, že výročná správa je napísaná nejasne som v článku písal. Vôbec z nej nie je jasné, kedy sa ktoré zmeny udiali ani v akom poradí.

    Veľmi pekne ďakujem pánovi Bardačovi za objasnenie niektorých udalostí. Môžeme teda svoju pozornosť sústrediť na zvyšné osoby a ich vyjadrenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *