Sadzby dane z nehnuteľností v Devínskej

dane
Ján Žatko

Do 31. januára, teda do štvrtka, je potrebné podať priznanie dane z nehnuteľností. Dôležité však je to, že priznanie nemusí podávať každý vlastník nehnuteľnosti, ale iba ten, ktorému pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti minulému roku. Ostatní vlastníci nehnuteľností priznanie nemusia podávať a daň im bude vyrubená na základe daňového priznania podaného v minulosti a aktuálnej sadzby dane z nehnuteľností platnej pre Devínsku Novú Ves.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

Správca dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Správca dane z nehnuteľností v rámci celej Bratislavy je od roku 2005 mesto Bratislava. Predtým to boli jednotlivé mestské časti. Všetky podrobnosti týkajúce sa daní z nehnuteľností vrátane tlačív, sadzieb a daňových úľav nájdete na webe hlavného mesta.

dane
Budova magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Rozdelenie mestských častí na tri pásma

Sadzby daní z nehnuteľností sú v Bratislave rozdelené do troch pásiem. Najvyššie sú v treťom pásme, kam patrí iba mestská časť Staré Mesto. Najnižšie sú v prvom pásme, ktoré tvorí sedem malých mestských častí. Devínska Nová Ves patrí do druhého pásma spoločne s mestskými časťami Dúbravka, Karlova Ves, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Ružinov a Vrakuňa. Sadzby dane z nehnuteľností sa nemenili, to znamená, že sadzby na rok 2019 sú rovnaké ako boli sadzby na rok 2018.

Daň z bytov

V druhom pásme, do ktorého patrí aj Devínska Nová Ves,  je sadzba dane z bytov na rok 2019 vo výške 0, 507 €/m² podlahovej plochy. To znamená, že výška dane z nehnuteľností za byt v Devínskej Novej Vsi o podlahovej ploche 70 m² je 35, 49 €. K tejto sume však ešte treba pripočítať podiel na dani z pozemku, tá je v prípade zastavaných plôch a nádvorí vo výške 0, 069 €/m². Ďalej treba pripočítať podiel na dani za nebytové priestory. Sadzba dane za nebytové priestory v bytovom dome je dvojnásobná a to 1, 15 €/m². V prípade, že sa tieto nebytové priestory využívajú na podnikanie sa sadzba šplhá až na 3 €/m².

Daň z rodinných domov

V prípade rodinných domov platí pre Devínsku Novú Ves sadzba vo výške 0, 52 €/m² zastavanej plochy. Za ďalšie podlažie sa platí príplatok vo výške 0,33 €/m². No a samozrejme treba pripočítať daň za zastavané plochy a nádvoria, ktorá je ako som spomínal vyššie vo výške 0, 069 €/m² a daň za záhradu, ktorá je vo výške  0,0597 €/m².

Platenie dane

Týmito číslami sa však vôbec nemusíte zaťažovať. Bratislavský magistrát vám daň vyrubí rozhodnutím na základe vášho posledného daňového priznania presne podľa týchto sadzieb a vašou jedinou povinnosťou bude daň zaplatiť. Daň však netreba zaplatiť do 31. januára ale až po doručení rozhodnutia o vyrubení dane. Výnos z dane z nehnuteľností je príjmom obcí a miest. V prípade Bratislavy sa tento výnos delí v súlade so Štatútom Bratislavy v pomere 1 : 1 medzi Bratislavu a mestské časti.

Súvisiaci článok

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *