Daňová úľava z dane z nehnuteľností

úľava
Ján Žatko

V predchádzajúcom článku som informoval, že do 31. januára je potrebné podať priznanie dane z nehnuteľností. Daňové priznanie podáva iba ten, ktorému pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti minulému roku. Zároveň si môže do tohto termínu uplatniť daňovník aj daňovú úľavu, ak má na ňu nárok a ak si tento nárok doteraz neuplatnil. Týka sa to fyzických osôb starších ako 70 rokov alebo 65 rokov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV 

Úľava na dani z pozemkov

Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov o 50 % dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Úľava na dani zo stavieb a bytov

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov o 60 % dane, na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

úľava

Úľava na dani z garáží

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb o 50 % dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Uplatnenie nároku na daňovú úľavu

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2019 do 31. 1. 2019, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Na uplatnenie zníženia dane je potrebné vyplniť tlačivá uvedené na webe bratislava.sk.

úľava

Rozšírené úradné hodiny

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať klasicky poštou, osobne alebo ten, kto má elektronický občiansky preukaz aj elektronicky. Osobne je možné daňové priznanie podať v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V poslednom januárovom týždni bude možné podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní nasledovne:

  • 29. 1. 2019: 8,00 – 16.00 hod. (štandardne nestránkový deň)
  • 30. 1. 2019: 8,00 – 17.00 hod.
  • 31. 1. 2019: Št. 8,00 – 18,00 hod. (štandardne nestránkový deň).
úľava
Budova na Blagoevovej 9.

Súvisiaci článok

zdroj: bratislava.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *