Rozhovor so starostom Dáriusom Krajčírom

rozhovor
Ján Žatko

V komunálnych voľbách bol 10. novembra 2018 zvolený za nového starostu Devínskej Novej Vsi s výrazným náskokom pracovník miestneho úradu Dárius Krajčír, kandidát koalície SaS, Sme rodina, Nova. Mimochodom, vo svojich 30 rokoch momentálne najmladší starosta v Bratislave. V pondelok 3. decembra 2018, iba  necelý týždeň potom ako prevzal túto funkciu, poskytol pre blog Týždeň v Devínskej rozhovor. Venoval sa mi takmer hodinu, preto vám dnes prinášam iba prvú časť rozhovoru. Pán starosta rozhovor autorizoval a nemal k nemu pripomienky. Vzhľadom k tomu, že od rozhovoru uplynulo už viac ako 10 dní a doba je teraz veľmi hektická, dovolil som si do neho vsunúť moje poznámky tam, kde sa už udalosti medzitým posunuli.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV   

Pán starosta, gratulujem Vám k úspechu vo voľbách. Zvíťazili ste s dosť veľkým náskokom. Ako ste prijali toto víťazstvo?

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým voličom, ktorí boli voliť. Aj mňa milo prekvapil ten výsledok. Tá veľká podpora aj veľmi zaväzuje. Od vyhlásenia výsledkov volieb sa snažím k tomu pristupovať čo najzodpovednejšie. Tak ako som deklaroval v kampani, že na Devínskej mi záleží. Verím, že tak isto aj zvoleným poslancom. Pretože sme našli, tak ako sa to teraz často hovorí, prieniky v našich volebných programoch a projektoch ktoré chceme realizovať.

rozhovor

Máte za sebou necelý prvý týždeň vo funkcii. Ako ste ho prežili?

Mám na bilborde napísané: Ďakujeme, ideme pracovať. Takže v tom duchu. Voľby sú za nami. Ľudia si vybrali a ja rešpektujem koho si vybrali aj v zastupiteľstve. Snažím sa to aj pretavovať v praxi. Verím, že poslanci to cítia, že chcem komunikovať a chcem si vypočuť aj ich názor. Pretože oni reprezentujú tú svoju väčšinu hlasov, ktoré dostali do zastupiteľstva. Prežil som ten týždeň pracovne. Veľmi pracovne. Jedna odborníčka na marketing, ktorá spolupracuje s inými starostami, sa ma spýtala ako sa mi darí. Keď som jej začal rozprávať aké sú moje prvé kroky a stretnutia s kolegami, predbežné plánovanie stretnutí s občanmi, stretnutia s poslancami, príprava rozpočtu a samozrejme presun mojich úloh, ktoré som mal v rámci mojej jedenásťročnej práce na miestnom úrade plynulo odovzdať, tak skonštatovala, že ostatní majú kľud. A to si uvedomujem často keď komunikujem so starostami. Mali sme regionálne združenie starých aj nových starostov aj s novozvoleným pánom primátorom. Hlavnou témou bola zimná údržba. Tam bolo zreteľne vidieť, že mi už riešime prípravu na zimnú údržbu v rámci našich možností, kdežto som mal pocit že niektoré iné mestské časti sa ešte len zobudili. Buď na to až tak netlačili pred voľbami v rámci kampane alebo majú obmedzené možnosti, čo bolo odprezentované aj pred primátorom. Bol tam pekne uvedený príklad ako funguje Praha, čo sa mne osobne veľmi páčilo. Myslím, že to spomínal odchádzajúci starosta Petržalky Bajan. Ten spomenul, že bol na pracovnom stretnutí v Prahe. Tam má cesty v správe magistrát a chodníky mestské časti. Úplne jednoduchý model, ktorý funguje. Praha je oveľa väčšie mesto a našli si tú cestu ako by sa dalo ísť. Toto bol vlastne návrh z toho regionálneho združenia, ktorý by som z mojej strany tiež privítal. Pretože momentálne vysvetľovať občanom za čo je zodpovedné mesto a za čo mestská časť, je to dosť zložité. Aj my sami máme koľkokrát dilemu, čo je väčšia priorita riešiť, keďže čakať na mesto niekedy je ako čakať na Gogota.

rozhovor

Narazili ste počas tých prvých dní na nejaké neočakávané problémy?

Toto bolo vidieť už na verejnom stretnutí s občanmi. Ešte sa len dostávam do toho vnútra celého fungovania funkcie starostu. Tam zistí človek čo už nemôže ovplyvniť a to ho prekvapí. Zistil som, že niektoré veci už boli vydané v tom zhone kampaňovom aj tesne povolebnom, ktoré ma prekvapili. Našťastie väčšina je taká že sa tam dá ešte popracovať. Tam, kde už legislatíva je jasná a daná, tam je to zase len o ľuďoch. Očakávam že aj investori, ktorí už splnili náležitosti napríklad stavebného alebo územného konania, čo bola pre mňa tá najboľavejšia časť vstupu do funkcie starostu, očakávam a mám informácie že by sme mohli komunikovať korektne a možno sa nám aj s poslancami podarí tých investorov presvedčiť, že to čo síce podpísalo a umožnilo bývalé vedenie obce nie je až také šťastné riešenie, ktoré sa môže vypomstiť za niekoľko rokov alebo niekoľko desiatok rokov.

rozhovor
Stretnutie nového starostu a poslancov s občanmi.

.Aké máte najbližšie plány do konca tohto roka?

Máme stretnutie s poslancami. Bol by som rád, keby sme si povedali spoločne čo nás čaká v novom roku. Čiže do konca roka si treba určiť ten novoročný plán. Ešte tomu samozrejme predchádza rozpočet a nielen rozpočet ale aj kreovanie komisií a nejaké to naštartovanie nutných procesov v rámci mestskej časti. Čiže to, čo má byť podľa zákona schválené, aby aj schválené bolo. Aby sme mali vyriešené VZN ktoré sa týkajú príspevkov na deti a školy ktoré máme tiež zo zákona do 15. decembra mať v poriadku. (Pozn. autora: rozpočet aj spomínané VZN boli schválené na rokovaní miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.) Takže aby sme niečo neopomenuli. To je taká moja priorita do konca roka. Nehovoriac o tom ísť do sviatkov s kľudom, že už sme vykonali poctivý kus práce a naštartovali sme ten vlak s názvom mestská časť. Alebo, ako to bolo spomenuté na stretnutí s občanmi a mne sa to páčilo, loď kde treba zabrať, aby sme ju rozbehli. Nech je potom už v kľude počas sviatkov. Hoci podľa mňa v kľude nebude, lebo ten život sa žije ďalej. Aj keď je obdobie adventu, Vianoc a Nového roka.

rozhovor
Príhovor Dáriusa Krajčíra na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Akým spôsobom sa budú vytvárať komisie miestneho zastupiteľstva?

Ja očakávam konštruktívny prístup od poslancov. Nechcem ísť do toho systémom, že teraz mestská časť, starosta a miestny úrad, bude kreovať komisie. Chcem dať návrh, ktorý už mám predbežne spracovaný, na to naše stretnutie s poslancami . Nie je zámerom komisie množiť ale skôr ich viac zodborniť. To si vyžaduje prípravu rokovacieho poriadku a určenie počtu komisií, to je základ. Návrh z mojej strany je taký, že sa osvedčilo fungovanie komisií ako boli za posledné štyri roky, čo sa týka tematických oblastí ktoré komisie zastrešovali. Možno dať väčší dôraz na riešenie parkovania. Je tu návrh riešenia školstva v Devínskej. My máme systém spolupráce so školami, či materskými alebo základnými, veľmi dobrý. Umiestňujeme všetky deti takže nemáme problém s kapacitami ale Devínska nám rastie a školstvo nám preto vychádza tiež ako jedna z priorít. Je preto otázkou, či komisiu kultúry a školstva ponechať v tom spojení ako bola doteraz, alebo vytvoriť samostatnú komisiu pre školstvo. To by som už ponechal na poslancov. Na druhej strane, ak príde k osamostatneniu komisie školstva, bude potom podľa mňa vhodné spojiť komisiu kultúry a športu, keďže častokrát sa nám prelínajú kultúrne a športové podujatia. Dosť častý neuralgický bod sú dotácie. Tu pristúpim k tomu, čo sme si už s viacerými poslancami prešli. Je to vytvorenie dotačnej alebo grantovej komisie. Je to bežná komisia v iných obciach, mestách a mestských častiach a aj vieme prečo. Ja po tých rokoch gestorstva aj tajomníčenia v komisiách viem, že by nemali o dotáciách rozhodovať tí, ktorí ich priamo poberajú. To sa už sčasti čistilo vzhľadom na požiadavky od poslancov. Ten systém bol nastavený na záver tak, že ten o koho dotácii sa rozhodovalo, nebol prítomný v komisii alebo sa dočasne nezúčastňoval na diskusii. Ale bolo to tiež také neprofesionálne. Vhodnejšie by bolo riešiť to dotačnou, alebo grantovou komisiou. V nej nebudú ľudia priamo zainteresovaní do poberania jednotlivých príspevkov. Tým pádom vieme garantovať ak komisia bude odborná, že bude transparentné a hlavne odborné prerozdelenie dotácií do tých správnych rúk. Tu je ešte ďalšia vec, ktorú treba zmeniť. Dotačná komisia by mala spoločne so sociálnou komisiou a komisiou športu a kultúry čo najskôr vstúpiť do zmeny VZN o dotáciách, pretože v súčasnosti nie je šťastne nastavené. Čo sa týka ostatných komisií tam nebol ani legislatívny ani nejaký organizačný problém s fungovaním. Takže je dosť možné že ten počet komisií ak sa nezníži tak nejako markantne nenarastie. Možno jedna, dve komisie budú nové alebo upravené. S tým že samozrejme bude prioritou parkovanie, školstvo a bezpečnosť. To sú asi tie základné veci.(Pozn. autora: spomínané návrhy na zmeny v komisiách boli schválené na rokovaní miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.)

rozhovor
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.

Aká je Vaša predstava o Vašej osobnej spolupráci s komisiami, keďže je verejným tajomstvom, že Váš predchodca výstupy z komisií prakticky ignoroval.

Dôležité je aby boli komisie zložené z odborníkov. Tým nehovorím, že neboli doteraz. Mrzí ma a nebudem tú chybu opakovať, že veľa ľudí obetovalo svoj čas aby sa zaoberali na komisiách materiálmi, chceli niečo zmeniť v mestskej časti a nakoniec sa na ich názor neprihliadalo. Tak toto určite nie. Preto by som bol rád, ak by som sa aj s poslancami dohodol, že výber členov komisií neposlancov bude transparentným výberovým konaním. Takým výberovým konaním, že sa budú môcť občania sami prihlásiť. Čiže nie výberom straníckym, ale výberom naozaj odborníkov. Tých, ktorí budú spĺňať oblasť činnosti komisie. To znamená že buď budú mať prax a budú reálne pracovať v danej oblasti, alebo budú mať patričné k tomu prislúchajúce vzdelanie. Potom vieme zabezpečiť to, že aj poslanci aj starosta sa radi oprú o názor tej komisie. Napríklad už v začiatkoch práce v mojej funkcii som zistil veľa stanovísk a uznesení komisie o ktoré sa opieram už teraz vo svojom rozhodovaní. Už na základe tých stanovísk o ktorých si možno niekto povedal že už sú dávno v koši a už sa nikto o ne zaujímať nebude. Napríklad na názor komisií prihliadam už teraz pri návrhu rozpočtu. Keď sa pripravoval rozpočet, tak sa vychádzalo z návrhov odborných komisií. Takže to už je taký štart. Také potvrdenie, že nechcem opomínať tie projekty ktoré vzišli z komisií. To je taká naša devínskonovoveská sociálna sieť, ktorú treba vypočuť.

rozhovor
Bývalý starosta Milan Jambor odovzdáva Dáriusovi Krajčírovi slávnostné insígnie.

Ďalším pretrvávajúcim problémom bývalého vedenia bola nedostatočná komunikácia s občanmi. Čo mienite v tejto oblasti urobiť?

V prvom rade sa už teraz snažíme zverejňovať informácie, ktoré doteraz boli, nazval by som to mimo internet. Chcem aby občania vedeli čo sa aktuálne rieši a robí. Príkladom je to, čo ste aj na vašom blogu spomínali. Nehovorím že úplne najšťastnejšie, ale predsa len výberové konanie na prednostu miestneho úradu. Mal som viacero telefonátov od iných primátorov a starostov, že či si uvedomujem, že to je nad rámec zákonov. Je, uvedomujem si to. Výberové konanie bolo vyhlásené ešte za bývalého pána starostu. Našťastie do záverečnej fázy toho výberového konania som už vstupoval ja ako nový starosta. Som tomu rád. Ak sa preukáže, že tá vybraná osoba svoju prácu nevykonáva v súlade s mojimi predstavami tak opäť mám možnosť do toho vstúpiť. Neverím však tomu, pretože si myslím, že za obdobie fungovania počas toho poverenia dokázala že má miestnu znalosť, má ochotu pracovať, má znalosť zákonov, má manažérske schopnosti. Poviem to takto, ak dáte stromu obmedzený priestor na to aby rástol, tak buď sa pokriví alebo ochorie alebo nebude rásť. Ak kreatívnym a šikovným ľuďom umožníme a otvoríme priestor, tak nám dokážu že vedia a môžu dobre fungovať. To je to isté ako s tou komunikáciou. My už teraz začíname komunikovať s občanmi. Dávame možnosť prihlásiť sa do výberových konaní. Budeme viacej púšťať tie informácie v novom roku ak budú organizačné zmeny a tie podľa všetkého aj budú. Na prvej porade, ktorú som mal po zložení sľubu, moja požiadavka bola, aby na každý mail bolo riadne odpovedané. Aby sa nestalo to, čo sa stávalo predtým. Nie je to žiadne tajomstvo a nikoho tým neočierňujem, je to tak, to je skutočnosť. Niektoré maily skončili niekde v prepadlisku internetu a ani by sme nevedeli že prišli, pokiaľ by sa niektorí občania neozvali že na ne vôbec nebolo reagované. Niekedy sa ťažko odpovedá na niečo na čo nemáte kompetencie. To bola argumentácia niektorých vedúcich. Hovorím dobre, v poriadku, ale stojí za to tomu občanovi alebo žiadateľovi napísať že vašu žiadosť postupujeme alebo postúpte na magistrát alebo na nejaký iný orgán. Aspoň nejaký základ slušnosti komunikácie by tu mal byť. Jednoducho som povedal že to nie je prosba, to nie je žiadosť, to je príkaz. To je taký základný vstup čo sa týka komunikácie. Nehovoriac o tom, že tu máme DTV. Sama pani konateľka prišla s návrhom rozšírenia licencie o iných prevádzkovateľov káblových rozvodov. Čiže cez nich by sme sa chceli dostať k väčšiemu počtu obyvateľov. To sú také prvé kroky a nehovoriac o online prenosoch zo zastupiteľstiev, ktoré boli pokusmi zo začiatku v rámci nejakej iniciatívy. Bol by som rád aby sa to stalo pravidlom. Tiež sme posunuli čas zastupiteľstiev na neskoršie hodiny aby mala čo najširšia verejnosť možnosť priamo naživo sa zúčastniť zastupiteľstva, prípadne sa ozvať ak je nejaký problém a oznámiť nejakú skutočnosť o ktorej možno ešte úrad nevie lebo to nebolo zaslané poštou, mailom a podobne. Takže ja by som pristúpil k online prenosom zo zastupiteľstva. To sú také veci, ktoré nie sú natoľko finančne náročné, aby sme ich nevedeli zo začiatku zvládnuť a nepotrebujú veľké organizačné zmeny. Takže web, televízia, prenosy a nejaké tlačové prostriedky, ktorými by sme informovali ľudí aj v tej papierovej podob. Začíname letákmi a plagátmi. To sa nám osvedčilo napríklad aj pri tom stretnutí s občanmi čo je tiež forma komunikácie s občanmi čiže už sme tak napríklad oslovili niektorých, ktorí nemajú možnosť oboznámiť s tým podujatím cez web a cez mail, napríklad niektorí starší spoluobčania.

rozhovor
Stretnutie nového starostu a poslancov s občanmi.

Bolo už ukončené výberové konanie na prednostu?

Áno, výsledok bol už dnes zverejnený na webovej stránke. Výberové konanie skončilo výberom pani Ing. Márie Koprdovej , ktorá sa jediná prihlásila do tohto výberového konania. Ja som prekvapený, pretože som očakával že bude väčší záujem o tú pracovnú pozíciu. Uvedomujem si, že tam bol krátky časový úsek. Ale tak ako bola predchádzajúca otázka, tento úrad čakajú organizačné zmeny. Tým pádom je jasné, že sa uvoľnilo miesto vedúceho oddelenia evidencie a údržby majetku. Tak očakávam, že to miesto bude zaujímavé pre schopných šikovných odborných ľudí. Nehovoriac o tom, že uvidíme aké budú ďalšie kroky. Pretože jedna vec je interný personálny krátky audit ktorý budeme mať a druhá vec je audit ktorý chcem vykonať v novom roku aj za prítomnosti poslancov aby boli oboznámení s tým ako úrad funguje, aké sú možnosti na zlepšenie jeho fungovania a na tie organizačné zmeny ktoré by mohli a mali vzísť z toho personálneho auditu. S tým, že ak budú ďalšie výberové konania, budú riadne aj za účasti poslancov. To bude predmetom pracovných stretnutí aby sme sa dohodli. Ideálne by bolo, ak je daná oblasť v rámci komisie, tak aby to bol povedzme predseda tej komisie. Aby aj informovanie tých odborných komisií bolo v poriadku a malo to nejakú postupnosť. Viem, že na tie platové možnosti sa ťažko hľadajú ľudia v dnešnej dobe, keď je 5-percentná nezamestnanosť a bude ešte nižšia. O to ťažšie sa nám hľadajú odborníci tu z okolia. Ja ale verím, že tým ako sa Bratislava rozrastá tak bude príťažlivejšie chodiť do práce na bicykli ako MHD alebo osobným autom alebo vlakom na opačný koniec mesta. Očakávam že v ďalších výberových konaniach už bude pretlak záujemcov, aby bolo z čoho vyberať. Mne konkrétne ide o to, aby to boli ľudia ideálne z Devínskej. Aby poznali tunajšie pomery. Predsa len ten človek má potom iný vzťah aj k spisom, ktoré cez neho idú, aj k podnetom, aj k občanom, ktorí sem prídu. Pretože ich buď priamo pozná, alebo sa vie s tými problémami viac a lepšie oboznámiť, ako človek ktorý je z cudzieho prostredia. Na niektorých funkciách je ale naopak potrebné, aby bol taký dohľad z vonku.

rozhovor
Druhá zľava prednostka miestneho úradu Mária Koprdová.

Pokračovanie rozhovoru zajtra.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *