Rozhovor so starostom Dáriusom Krajčírom – 2. časť

starostom
Ján Žatko

Uvádzam druhú časť rozhovoru s novým starostom Devínskej Novej Vsi Dáriusom Krajčírom. Bol zvolený v komunálnych voľbách 10. novembra 2018 s výrazným náskokom. Kandidoval za koalíciu SaS, Sme rodina, Nova. Mimochodom, vo svojich 30 rokoch momentálne najmladší starosta v Bratislave. V pondelok 3. decembra 2018, iba  necelý týždeň potom ako prevzal túto funkciu, poskytol pre blog Týždeň v Devínskej rozhovor. Pán starosta rozhovor autorizoval a nemal k nemu pripomienky. Vzhľadom k tomu, že od rozhovoru uplynulo už viac ako 10 dní a doba je teraz veľmi hektická, dovolil som si do neho vsunúť moje poznámky tam, kde sa už udalosti medzitým posunuli.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV   

Už ste spomenuli vaše prvé opatrenia na miestnom úrade. Vy vidíte priamo do kuchyne pretože na miestnom úrade pracujete už 11 rokov . Čo okrem toho čo ste už povedali chcete v práci miestneho úradu zlepšiť?

Čo sa týka fungovania miestneho úradu tlačí na nás elektronizácia. Postupne budeme musieť tak či tak riešiť niektoré veci v rámci Bratislavy aj v rámci ministerstiev elektronicky. Čo sa týka samotného úradu, áno vidím do kuchyne. Mne napríklad osobne veľmi chýbali pracovné stretnutia so zamestnancami, pracovné stretnutia s riaditeľmi organizácií a pracovné stretnutia s vedúcimi zamestnancami. Tu už tiež nastali dosť veľké zmeny tým, že sme si určili termíny pravidelných pracovných porád a zadali sme si nejaké prvotné ciele. Robím vnútorný personálny audit, pretože jedna vec je spolupracovať s kolegami a druhá vec je pracovať na nejakých projektoch. To hlavné, do čoho som ja nemal možnosť vidieť, pretože som nepodpisoval pracovné náplne a pracovné zmluvy, tak do tohto chcem nahliadnuť hlbšie. Chcem skontrolovať a zistiť čo vlastne daní zamestnanci reálne vykonávajú. Sám som to pocítil za tých 11 rokov. Keď som bol prijímaný na pozíciu na miestny úrad, tak som dostal pracovnú náplň na 4 strany A4, kde bolo všetko možné od výmyslu sveta. Reálne potom ten daný zamestnanec nemá šancu vykonávať všetky tie úlohy, ktoré má v pracovnej náplni. Jednoducho v tomto treba urobiť poriadok . Čiže toto sú také prvé organizačné zmeny. Nenazval by som to ani zmeny ale procesy. Nastavenie tých procesov fungovania úradu, aby boli kolegovia navzájom informovaní čo jednotlivé oddelenia naozaj riešia. Aby sa nestalo to, že stavebný úrad si niečo varí vo svojej kuchynke a oddelenie výstavby a životného prostredia má o tom iba strohé informácie a tak isto oddelenie ekonomické a majetkové. Ten elektronický systém sa nás snaží zviazať a pospájať. To je ale len pospájanie nejakých informácií ale toto reálne fungovanie a informovanie sa navzájom to tu chýbalo.

starostom
Dárius Krajčír.

Už teraz vidia aj kolegovia že to bude fungovať lepšie, pretože už vedia čo kto má na starosti, aké termíny sú určené. Nemusím chodiť od kancelárie do kancelárie a oboznamovať vedúcich alebo zamestnancov o niečom, čo sa raz povie na porade. Napríklad aj z tej verejnej diskusie tiež je zápisnica. Dnes sa mi dostala do rúk, takže ju môžem zverejniť. To je tiež taký krok aj pre úrad aj pre verejnosť. Pre úrad hlavne preto, lebo tá zápisnica z verejnej diskusie bola predmetom porady. Úrad sa už zaoberá tými podnetmi, ktoré sú tam a ja budem očakávať výstupy. Tak isto chcem po zverejnení zápisnice v čo najkratšom čase zverejniť aj ako sú dané problémy riešené. Čiže ľudia budú mať prístup k tým informáciám. Aby sa nestávalo to, že príde napríklad otázka na verejné osvetlenie a príde desaťkrát tá istá, lebo to nebolo nikde zverejnené že to riešime. Vrátim sa k úradu. K organizačným zmenám, ktoré ja plánujem. Viem za tých 11 rokov, že úrad je dlhodobo personálne poddimenzovaný. Osobne som to pocítil, keď moju pracovnú funkciu a to čo som mal v pracovnej náplni, vykonávalo v podobne veľkej mestskej časti alebo obci 5 až 10 ľudí. A podobný problém je u viacerých kolegov. Našťastie nie u všetkých ale u viacerých. Preto aj v rámci pracovného stretnutia s vedúcimi som im zadal úlohu, aby mi pripravili návrh organizačných zmien, ktoré by chceli zapracovať v novom roku . Okrem toho chceme 24-hodinové dohľadové centrum v rámci mestskej časti, čo je tiež organizačná zmena, pretože bude patriť priamo pod miestny úrad. Čaká nás teraz veľký projekt v období nasledujúcich piatich rokov a to je severný obchvat VW. Nehovoriac o tom, že tu máme viacero investičných zámerov. Napríklad námestie, dokončenie vyhliadkovej veže, rekonštrukcia terasy, kino Devín, stará kotolňa ako prístavba Istra Centra a niektoré majetkoprávne vzťahy, ktoré treba vysporiadať. Z mojich skúsenosti na úrade viem, že by sa mal projektom venovať garant. ktorý by ich mal zastrešovať. Môže to byť zamestnanec úradu ktorý má svoju pracovnú náplň, ale mal by mať v rámci toho svojho pracovného zaradenia presne stanovený aj ten projekt. Aby to nedopadlo tak ako park Charkovská. To je príklad, kde jeden park riešilo 5 ľudí a bolo to celé rozkúskované. Samozrejme potom vznikajú také výsledky, ako pri tomto projekte. Keď to nemalo pána, tak to tak aj skončilo alebo teda taký je výsledok. Tuto je napríklad chyba podľa mňa v riadení tým, že celé sa to skladalo a potom sa z toho vyskladalo niečo takéto. Ak by to mal jeden konkrétny zamestnanec na starosti a mal tú danú zodpovednosť tak by to určite dopadlo lepšie.

starostom
Miestny úrad Devínska Nová Ves.

Druhá kľúčová funkcia okrem prednostu o ktorú sa budete opierať je zástupca starostu. Už viete koho vymenujete?

Podľa politickej kultúry by mal byť oslovený poslanec, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov a teda reprezentuje najväčšiu časť obyvateľstva. Ja si robím také vnútorné výberové konanie, pretože očakávam, že to bude človek, ktorý bude čo najlepšie a najodbornejšie a najdlhšie časovo vykonávať svoju funkciu a prácu. Očakávam, že to bude človek, ktorý príde už s nejakými reálnymi riešeniami, projektmi a návrhmi. Bol by som veľmi nerád, ak by došlo k tomu, že by poslanci vyberali zástupcu. To by bol znak toho, že nemáme takú dobrú ponuku. Ja viem, že z tých 12 sa dá vybrať človek, ktorý aj má záujem o túto pozíciu a ktorému dôverujem natoľko, aby v mojej neprítomnosti mohol viesť mestskú časť. Či už počas mojej dovolenky alebo práceneschopnosti. A zároveň ktorý chce aj v súčinnosti so starostom riešiť a pripravovať projekty. To je tiež v podstate jeden taký garant navonok. (Pozn. autora: Dárius Krajčír informoval na rokovaní miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018, že za svoju zástupkyňu menoval poslankyňu Beatu Janatovú.)

starostom
Zástupkyňa starostu Beata Janatová.

Väčšina občanov vie, že obce a mestá sa od tohto roku na rozdiel od minulosti musia starať v rámci zimnej údržby nielen o cesty ale aj o chodníky. Ako sme na to pripravení?

Čo sa týka technickej pripravenosti tak si dovolím povedať podľa poznatkov z regionálneho združenia starostov, že sme jedna z najlepšie pripravených mestských častí Bratislavy. V tomto som v kľude. Čo sa týka našej príspevkovej organizácie Denova a zamestnancov, tam až tak v kľude nie som. Viem, že Denova dlhodobo zápasí s nedostatkom zamestnancov. Je otázka, či máme v Devínskej dostatok ľudí, ktorí by mali o prácu v Denove záujem aj po opatreniach, ktoré v novom roku plánujeme. Návrh rozpočtu počíta s navýšením prostriedkov na mzdy. Január a február bývajú tie najväčšie bratislavské kalamity. To čo predviedla zima v týchto dňoch, to je len slabý odvar oproti tomu, čo nás môže čakať. Verím, že dokážeme motivovať ľudí v Devínskej a v okolí, aby sa pridali do tímu zamestnancov, ktorí sa nám postarajú o zimnú údržbu. Na stretnutí s vedením Denovy som bol ubezpečený, že sú schopní zabezpečiť údržbu tých našich 60 km chodníkov. Plus samozrejme cesty, ktoré sú v správe mestskej časti. Za týmto účelom boli nakúpené technické prostriedky,  ktoré už Denova mala možnosť použiť. Zajtra (pozn. autora: v utorok 4. 12. 2018) mám pracovné stretnutie, kde vyhodnotíme ako zimná údržba prebehla v tom testovacom režime prvého snehu a poľadovice v Devínskej. Zatiaľ ja nemám osobne nejaké negatívne podnety od občanov. Na druhej strane môžem povedať, že vidím ešte priestor na zlepšenie. Naša povinnosť udržovať chodníky je novinka. Aj ľudia si na to zvykajú a samozrejme aj my si musíme na to zvyknúť. Nie je to šťastný zákon, pretože nám dáva nám na plecia veľkú zodpovednosť a samozrejme počasie je nevyspytateľné. Jedna vec je, keď nám napadne pár centimetrov snehu. Druhá vec, ak schytáme nejakú kalamitu. Verím, že občania pochopia, že prioritou pri odhŕňaní snehu a čistení komunikácií a chodníkov sú školy, škôlky, kde chodia naše deti, zdravotnícke zariadenia a potom vlastne služby pre občanov a až následne obytné domy alebo rodinné domy. Ja som sa stretol napríklad teraz s tým, že ľudia ďalej pokračujú v tom svojpomocnom vlastnom čistení chodníkov. Hoci to robiť nemusia, nám to samozrejme pomôže. Ak im to neublíži, tak je to tiež dobré. Táto aktivita je milá.

starostom
Denova odhŕňa sneh na Opletalovej ulici.

Teraz jedna nepríjemná otázka. Minulý týždeň bol váš predchodca odsúdený za nepriamu korupciu. Rozsudok je právoplatný a nedá sa už voči nemu odvolať. Aké máte k tomu stanovisko?

Ja rešpektujem rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Čo k tomu dodať? Každý si je strojcom svojho šťastia. Aj nešťastia.

starostom
Milan Jambor na mimoriadnom zastupiteľstve 6. 4. 2017 odmietol všetky obvinenia z korupcie.

Prejdime na veselšiu tému. Tento týždeň nás čaká Vianočná ulička. To je taká vaša srdcovka. Okrem toho že ju budete oficiálne otvárať, pobudnete tam aj dlhšie? Tak aby sa s vami ľudia mohli aj pozhovárať.

Tak ako každý rok využijem ten priestor na stretnutia s priateľmi, známymi a obyvateľmi. Ja som tam už zažil veľa podnetných situácií za minulé roky. Veľa ľudí mi píše a volá alebo keď sa stretneme povie, však sa vidíme na Vianočnej uličke. Takže očakávam, že tam bude veľa priestoru na stretnutia a veľa záujemcov o ten môj priestor. Takže áno, budem tam k dispozícii. Tiež ale poprosím ľudí, lebo chodia tam stovky, tisíce, že ak si na niekoho nenájdem čas, tak si ho nájdem potom. Ak by to bolo možné, tak nech to rešpektujú … Chystám jedno prekvapenie pre obyvateľov, takže sa možno pri nejakom dobrom jedle od starostu stretneme. (Pozn. autora: Vianočná ulička sa uskutočnila v dňoch 6. – 8. 12. 2018. Podľa odozvy väčšiny ľudí s ktorými som sa rozprával to bola úspešná akcia.)

starostom
Vianočná ulička 2018.

Súvisiaci článok

Dokončenie rozhovoru zajtra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *